Заседания

Заседание от дата 21.09.2022 от 19:30 часа.

Решения

№ 95-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Привличане на технически сътрудници по т.8 от Решение № 1200-НС от 02 август 2022г. на ЦИК на граждански договор към Районна избирателна комисия - Видин

№ 94-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Определяне на окончателни маршрути за разнасяне на изборните книжа и материали и на отговорници по секции от РИК – Видин за подписване на запечатания плик с печата на всяка СИК и ПСИК при предаването му на 01.10.2022г. в изборен район 05 – Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 93-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване съставите на подвижните секционни избирателни комисии в община Ново село за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 92-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване съставите на подвижните секционни избирателни комисии в община Видин за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 91-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване съставите на подвижните секционни избирателни комисии в община Брегово за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 90-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община Димово за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 89-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване съставите на подвижните секционни избирателни комисии и състава на СИК в ДСХ с ОЛБ в община Ружинци за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 88-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Освобождаване на член на СИК № 050900006 в община Видин.

№ 87-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Попълване състава на ПСИК в община Макреш

№ 86-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в община Ново село, община Видин, община Димово и община Брегово

№ 85-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК в община Грамада.

№ 84-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК в община Макреш.

№ 83-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК в община Видин, община Ружинци, община Белоградчик, община Кула и община Грамада.

№ 82-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Замени в състави на СИК в община Видин.

№ 81-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Замени в състава на СИК в община Ружинци.

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения