Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 90-НС
Видин, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община Димово за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № РД-3700-16 от 20.09.2022 г. на кмета на община Димово и с вх. № 184 от 21.09.2022 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 15.09.2022 г. при кмета на община Димово. Видно от протокола представителят на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ не се е явил на консултацията. Другите упълномощени представители са постигнали споразумение относно състава на ПСИК, като представителите на коалиция „Демократична България - обединение“ и партия „Възраждане“ не са представители поименни предложения.

Със свое Решение №73-НС от 19.09.2022 г. РИК – Видин е определила 1 подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Димово, а с Решение № 9-НС от 15.08.2022 г. РИК - Видин е определила седемчленен състав за подвижни секционни избирателни комисии, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за задържане.

            С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в община Димово, както следва:

 

ПСИК №051600027, населено място гр. Димово ,ул. "Св. Русев" №3, клуб „Сезони“, Община Димово

 

Име

Длъжност

1

Татяна Петрова Антонова

Председател

2

Бисер Йорданов Борисов

Зам. Председател

3

Снежана Иванова Симова

Секретар

4

Надежда Димчова Борисова

Член

5

 

Член

6

 

Член

7

 

Член

 

 1. УКАЗВАна упълномощените представители на коалиция „Демократична България - обединение“, партия „Възраждане“ и коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в тридневен срок от публикуване на настоящето решение да представят поименни предложения за попълване на квотите им за членове на ПСИК № 051600027 – гр. Димово, общ. Димово.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 21.09.2022 в 20:10 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения