Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 85-НС
Видин, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Грамада.

В РИК – Видин е постъпило предложение от Мартин Начов Славчов – упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ - СДС“, с вх. № 159 от 20.09.2022 г. по описа на РИК – Видин, за промяна в състави на СИК в община Грамада. Към предложенията са представени всички изискуеми документи.

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 46- НС от 30.08.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състави  на СИК в община Грамада, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Славчо Цветков Кръстев като зам. председател на СИК № 051500001 - общ. Грамада.

НАЗНАЧАВА Тошка Петрова Кирова като зам. председател на СИК № 051500001 - общ. Грамада.

 

ОСВОБОЖДАВА Преслава Рачева Тодорова като зам. председател на СИК № 051500002 - общ. Грамада.

НАЗНАЧАВА Малинка Василева Иванова като зам. председател на СИК № 051500002 - общ. Грамада.

 

ОСВОБОЖДАВА Тошка Цанова Пауйкова като член на СИК № 051500003 - общ. Грамада.

НАЗНАЧАВА Перка Младенова Иванова като член на СИК № 051500003 - общ. Грамада.

 

ОСВОБОЖДАВА Кирилка Тасева Иванова като зам. председател на СИК № 051500006 - общ. Грамада.

НАЗНАЧАВА Снежанка Тошева Начева като зам. председател на СИК № 051500006 - общ. Грамада.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 21.09.2022 в 20:06 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения