Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
Видин, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин, община Ружинци, община Белоградчик, община Кула и община Грамада.

В РИК – Видин са постъпили предложения от Валери Сираков - упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, с вх. № 146 от 19.09.2022 г. и с вх. № 163 и 164 от 20.09.2022 г. по описа на РИК – Видин, за промени в състави на СИК в община Видин, община Ружинци, община Белоградчик, община Кула и община Грамада. Към предложенията са представени всички изискуеми документи.

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 46- НС от 30.08.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

 

 1. ДОПУСКА да се извършат промени в състави на СИК в община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Георги Сашов Георгиев като член на СИК № 050900070 - общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Надя Атанасова Цекова като член на СИК № 050900070- общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Людмил Рангелов Асенов като член на СИК № 050900071- общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Альоша Маринова Альошева като член на СИК № 050900071- общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Асен Сашов Георгиев като председател на СИК № 050900080- общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Петрана Ангелова Йонкина като председател на СИК № 050900080- общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Николаев Цеков като член на СИК № 050900072- общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Борислав Ангелов Ангелов като член на СИК № 050900072- общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Татяна Иванова Ценкова като председател на СИК № 050900082- общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Соня Маринкова Ангелова като председател на СИК № 050900082- общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Атанасов Костов като член на СИК № 050900001- общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Милена Стоянова Михайлова като член на СИК № 050900001- общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Валери Великов Вангелов като секретар на СИК № 050900091- общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Аделина Викторова Илиева като секретар на СИК № 050900091- общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Димитрина Илиева Николова като член на СИК № 050900005- общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Петър Петров Недков като член на СИК № 050900005- общ. Видин.

 

НАЗНАЧАВА Илиана Младенова Горанова-Петкова като председател на СИК № 050900058- общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши промяна в състави на СИК в община Кула, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Зорница Лалова Вълкова  като член на СИК № 052200001 - общ. Кула.

ОСВОБОЖДАВА Мидлена Васкова Стоева като зам. председател на СИК № 052200003 - общ. Кула.

НАЗНАЧАВА Мидлена Васкова Стоева като член на СИК № 05220001 - общ. Кула.

НАЗНАЧАВА Зорница Лалова Вълкова  като зам. председател на СИК № 052200003 - общ. Кула.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши промяна в състави на СИК в община Ружинци, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Траян Димитров Методиев като член на СИК № 053300004 - общ. Ружинци.

НАЗНАЧАВА Цветана Николова Лозанова като член на СИК № 053300004 - общ. Ружинци.

 

ОСВОБОЖДАВА Сергей Ангелов Тошков като член на СИК № 053300009 - общ. Ружинци.

НАЗНАЧАВА Юлияна Гошова Борисова като член на СИК № 053300009 - общ. Ружинци.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050100009 - общ. Белоградчик, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Ренета Емилова Георгиева като председател на СИК № 050100009 - общ. Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Петко Каменов Иванов като председател на СИК № 050100009 - общ. Белоградчик.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 051500001 - общ. Грамада, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Марийка Йорданова Петрова като председател на СИК № 051500001 - общ. Грамада.

НАЗНАЧАВА Красимир Славчев Тошев като председател на СИК № 051500001 - общ. Грамада.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 21.09.2022 в 20:05 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения