Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
Видин, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на подвижните секционни избирателни комисии и състава на СИК в ДСХ с ОЛБ в община Ружинци за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. №2695 от 20.09.2022 г. на кмета на община Ружинци и с вх. № 177 от 21.09.2022 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 25.08.2022 г. при кмета на община Ружинци.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на ПСИК и ДСХ с ОЛБ в общината.

Със свое Решение № 73 от 19.09.2022 г. РИК – Видин е определила 2 подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Ружинци, със свое Решение № 71 от 15.09.2022 г. РИК – Видин е формирала избирателна секция в ДСХ с ОЛБ - с. Дреновец, а с Решение № 9-НС от 15.08.2022 г. РИК - Видин е определила седемчленен състав за подвижни секционни избирателни комисии, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за задържане.

            С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА съставите за подвижни секционни избирателни комисии и състава на СИК в ДСХ с ОЛБ за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в община Ружинци, както следва:

 

 

СИК №053300011, населено място с. Дреновец, Общ. Ружинци, ул. Спортист №2А

 

Име

Длъжност

1

Росен Момчилов Янкулов

Председател

2

Емилия Тодорова Любомирова

Зам.-председател

3

Даниела Ивайлова Цветанова

Секретар

4

Тодор Цветанов Тодоров

Член

5

Иван Дайчев Кунов

Член

6

Пламен Валентинов Бориславов

Член

7

Иванка Арсенова Илиева

Член

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИК №053300012, населено място с. Ружинци, Общ. Ружинци, ул. "Георги Димитров" № 31

 

Име

Длъжност

1

Миглена Викторова Велкова

Председател

2

Валентин Цветанов Иванов

Зам.-председател

3

Радослав Георгиев Каменов

Секретар

4

Страхил Георгиев Маринов

Член

5

Тома Венциславов Ванков

Член

6

Люсиен Людмилов Радков

Член

7

Искра Бойчева Евгениева

Член

     

 

ПСИК №053300013, населено място с. Ружинци, Общ. Ружинци, ул. „Георги Димитров“ № 130

 

Име

Длъжност

1

Живко Русинов Кирилов

Председател

2

Митко Бориславов Ицков

Зам.-председател

3

Любомир Цветанов Любомиров

Секретар

4

Мелани Бранимирова Иванова

Член

5

Йордан Ивайлов Цветанов

Член

6

Янислав Ивайлов Цветанов

Член

7

Владимир Крумова Асенова

Член

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 21.09.2022 в 20:10 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения