Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 95-НС
Видин, 21.09.2022

ОТНОСНО: Привличане на технически сътрудници по т.8 от Решение № 1200-НС от 02 август 2022г. на ЦИК на граждански договор към Районна избирателна комисия - Видин

На основание чл.72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 8 от Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, Районната избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

 1. За подпомагане дейността на РИК да се привлекат на граждански договор към Районна избирателна комисия – Видин четирима технически сътрудници по т.8 от Решение № 1200-НС от 02 август 2022г. на ЦИК, както следва:

- Ивайло Петков Гогийски

- Светлин Иванов Георгиев

- Мирослав Валериев Марков

- Мирослав Мирославов Асенов

 1. Възнаграждението на техническите сътрудници е в размер на 100 лв..
 2. Определя следния предмет на договорите с техническите сътрудници: „Подпомагане на РИК- Видин при приемане на протоколите на СИК и ПСИК след приключване на изборния ден; подготовка и окомплектоване на отчетените протоколи на СИК и ПСИК за предаването им от РИК в ЦИК; изпълнение на други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.“
 3. Срокът на договорите с техническите сътрудници е от 18,00 часа на 02.10.2022 г. до 18,00 часа на 03.10.2022 г.
 4. Възлага на Председателя на РИК – Видин да направи предложение до Областния управител на област Видин за сключване на граждански договори с техническите сътрудници по т. 1 от настоящето решение.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 21.09.2022 в 20:13 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения