Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 82-НС
Видин, 21.09.2022

ОТНОСНО: Замени в състави на СИК в община Видин.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Тодор Вълчев - упълномощен представител на политическа партия “Движение за права и свободи“, с вх. № 166 от 20.09.2022 г. по описа на РИК – Видин, за замени в състави на СИК в община Видин. Към предложението са представени следните изискуеми документи: Заявления за отказ – 2 броя; Удостоверения - 2 броя.

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 46-НС от 30.08.2022 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

1.ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900112 – с. Жеглица, общ. Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Цветан Любенов Николов като член на СИК № 050900112 – с. Жеглица, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Бисерка Иванова Лазарова като член на СИК № 050900112 – с. Жеглица, общ. Видин.

2.ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900028 -  гр. Видин, общ. Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Наталия Матова Никитова като председател  на  СИК  № 050900028 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Анелия Здравкова Ангелова като председател  на СИК № 050900028 – гр. Видин, общ. Видин.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 21.09.2022 в 20:05 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения