Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 94-НС
Видин, 21.09.2022

ОТНОСНО: Определяне на окончателни маршрути за разнасяне на изборните книжа и материали и на отговорници по секции от РИК – Видин за подписване на запечатания плик с печата на всяка СИК и ПСИК при предаването му на 01.10.2022г. в изборен район 05 – Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 18, от Изборния кодекс, РИК – Видин 

РЕШИ:

 1. ОПРЕДЕЛЯ следните маршрути и членове на РИК - Видин, които ще разнасят изборните книжа и материали на територията на изборен район 05 – Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:
 2. Брегово – 15 секции – отговорник Ненчо Нешев, час на тръгване 8:30 ч.

Членовете на СИК в секции с машинно гласуване задължително следва да бъдат в изборните помещения в 14:00 часа за приемане на машината за гласуване.

 1. Ново село - 9 секции - отговорник Ненчо Нешев, час на тръгване 8:30 ч.
 2. Кула и Бойница - 18 секции - отговорник Пламенка Цветкова, час на тръгване 8:30 ч.
 3. Грамада и Макреш - 17 секции – отговорник Ирена Николова, час на тръгване 9:00 ч.

Членовете на СИК в с. Раковица задължително следва да бъдат в изборното помещение в 14:30 ч. за приемане на машината за гласуване.

 1. Община Димово - с. Бела, Дълго поле, Скомля, Орешец, Върбовчец, Яньовец, Медовница, Карбинци, Воднянци - 9 секции – отговорник Иван Перчински, час на тръгване 8:30 ч.

Членовете на СИК в с. Гара Орешец задължително следва да бъдат в изборното помещение в 11:30 ч. за приемане на машината за гласуване.

 1. Община Димово – гр. Димово СИК № 051600002, вкл. с. Острокапци, Кладоруб, Лагошевци, Извор, Шипот, Костичовци, Димово ПСИК - 9 секции - отговорник Иван Перчински, час на тръгване 13:00 ч.

Членовете на СИК № 051600002 в гр. Димово задължително следва да бъдат в изборното помещение в 12:00 ч. за приемане на машината за гласуване.

 1. Община Димово – гр. Димово СИК № 051600001, вкл. с. Държаница, Владиченци, Мали Дреновец, Арчар, Септемврийци и Ярловица - 9 секции - отговорник Васил Бенов, час на тръгване 8:30 ч.

Членовете на СИК в с. Арчар задължително следва да бъдат в изборните помещения в 8:15 ч. за приемане на машините за гласуване.

 1. Белоградчик - 19 секции - отговорник Наталия Петрова, час на тръгване 7:30 ч.
 2. Ружинци - 13 секции - отговорник Захарин Захариев, час на тръгване 8:00 ч.

Членовете на СИК в с. Дреновец, с. Бело поле и с. Ружинци задължително следва да бъдат в изборните помещения в 9:15 ч. за приемане на машините за гласуване.

 1. Чупрене - 10 секции - отговорник Захарин Захариев, час на тръгване 13:30 часа от бензиностанция на Петрол в с. Ружинци.

За населените места на територията на община Видин:

11.1. с. Капитановци, Покрайна, Гомотарци, Антимово, Кутово, Сланотрън, Кошава, ДСХ Кутово и ПСИК - 13 секции – отговорник  Бисерка Борисова, час на тръгване 9:00 ч.

11.2. с. Долни Бошняк, Плакудер, Динковица, Градец, Майор Узуново, Иново - 9 секции- отговорник Росен Кръстев,  час на тръгване 9:00 ч.

11.3. с. Синаговци, Търняне, гр. Дунавци, с. Генерал Мариново, Пешаково, Дружба, Акациево, Рупци, Каленик и ПСИК - 13 секции - отговорник Павел Петков, час на тръгване 8:30 ч.

11.4. с. Новоселци, Бела Рада, Войница, Буковец, Слана Бара и ПСИК - 6 секции - отговорник Славяна Николова, час на тръгване 9:00 ч.

11.5. с. Ивановци, Жеглица, Въртоп, Гайтанци, Цар Симеоново и Ботево- 6 секции – отговорник Соня Иванова, час на тръгване 8:30 ч 

гр. Видин

12.1. СИК 2,3,4,5,6,7,8,9,10,121- 10 секции -отговорник Соня Иванова, час на тръгване 13:30ч. 

12.2. СИК 11,12,13,14,15,20,21,22,23,24 - 10 секции - отговорник Павел Петков, час на тръгване 13:30 ч.

12.3. СИК 16,17,18,19,25,26,29,30,31,32,77 - 11 секции - отговорник Даниел Боянов, час на тръгване 13:30 ч.

12.4. СИК 27,28,37,38,39,40,41,42,43,53,54,55,78,122 - 14 секции - отговорник Славяна Николова, час на тръгване 13:30 ч. 

12.5. СИК 44,45,46,47,48,49,66,67,68,63,64, ПСИК - 12 секции - отговорник  Васил Бенов, час на тръгване 13:30 ч.

12.6. СИК 50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,65,79 - 12 секции - отговорник Бисерка Борисова, час на тръгване 13:30 ч.

12.7. СИК 1,69,70,71,72,73,74,75,80,33,34,35,36 - 13 секции - отговорник Росен Кръстев, час на тръгване 13:30 ч.

Членовете на СИК в гр. Видин в секции с машинно гласуване задължително следва да бъдат в изборните помещения в 12:00 ч. за приемане на машините за гласуване.

 1. Определя горепосочените отговорници по секции от РИК – Видин да подпишат запечатания плик с печата на всяка СИК при предаването му на 01.10.2022г.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 21.09.2022 в 20:12 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения