Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС
Видин, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на подвижните секционни избирателни комисии в община Ново село за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № РД 02-1913 от 19.09.2022 г. на кмета на община Ново село и с вх. № 157 от 20.09.2022 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 22.08.2022 г. при кмета на община Ново село. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на ПСИК в общината.

Със свое Решение № 73 от 19.09.2022 г. РИК – Видин е определила 1 подвижна секционна избирателна комисии на територията на община Ново село, със свое Решение № 77 от 19.09.2022 г. РИК – Видин е формирала избирателна секция в ЦНСТПЛД - с. Ново село, а с Решение № 9-НС от 15.08.2022 г. РИК - Видин е определила седемчленен състав за подвижни секционни избирателни комисии, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за задържане.

            С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА съставите на подвижната секционна избирателна комисия и избирателната секция в ЦНСТПЛД - с. Ново село в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в община Ново село, както следва:

 

 

ПСИК №050600008, населено място с. Ново село, община Ново село

 

Име

Длъжност

1

Данчо Георгиев Цеков

Председател

2

Красимира Петрова Паскова

Зам.-председател

3

Десислава Кирилова Захариева-Георгиева

Секретар

4

Илияна Асенова Еленкова

Член

5

Илияна Любомирова Любомирова

Член

6

Лора Стефчова Еленкова

Член

7

Петя Владимирова Базова

Член

     

 

СИК №050600009, населено място с. Ново село, община Ново село

 

Име

Длъжност

1

Венелин Якимов Ангелов

Председател

2

Любка Иванова Ангелова

Зам.-председател

3

Вероника Стефанова Петрова

Секретар

4

Ангел Евдокимов Балтанов

Член

5

Витка Герасимова Иванова

Член

6

Емилия Гошова Георгиева

Член

7

Венета Цолова Василева

Член

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 21.09.2022 в 20:12 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения