Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
Видин, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на подвижните секционни избирателни комисии в община Брегово за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № 1687 от 14.09.2022 г. на кмета на община Брегово и с вх. № 121 от 14.09.2022 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 22.08.2022 г. при кмета на община Брегово. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на ПСИК в общината.

Със свое Решение № 73 от 19.09.2022 г. РИК – Видин е определила 3 подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Брегово, а с Решение № 9-НС от 15.08.2022 г. РИК - Видин е определила седемчленен състав за подвижни секционни избирателни комисии, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за задържане.

            С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

НАЗНАЧАВА съставите на подвижните секционни избирателни комисии за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в община Брегово, както следва:

 

ПСИК №050600013, населено място гр. Брегово, общ. Брегово

 

Име

Длъжност

1

Ивета Илиянова Томова

Председател

2

Павлин Неделчев Пасков

Зам.-председател

3

Цветана Огнянова Раковичанова

Секретар

4

Денислав Огнянов Димитров

Член

5

Соня Борисова Маринова

Член

6

Явор Цветанов Петков

Член

7

Ивайло Георгиев Георгиев

Член

     

 

ПСИК №050600014, населено място с. Ракитница, общ. Брегово

 

Име

Длъжност

1

Юлиян Методиев Йосифов

Председател

2

Петър Захариев Ванчев

Зам.-председател

3

Лидия Николаева Георгиева

Секретар

4

Сашка Йорданова Маринова

Член

5

Полина Викторова Петрова

Член

6

Дафин Маринов Рогожков

Член

7

Елвира Миткова Любенова

Член

     

 

ПСИК №050600015, населено място с. Куделин, общ. Брегово

 

Име

Длъжност

1

Кирил Петров Мандоев

Председател

2

Мануела Григорова Григорова

Зам.-председател

3

Аня Любомирова Ангелова

Секретар

4

Майа Крумова Крумова

Член

5

 Тонислав Иванов Георгиев

Член

6

Венизел Кирилов Чунгрушанов

Член

7

Светла Георгиева Ангелова

Член

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 21.09.2022 в 20:11 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения