Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС
Видин, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на подвижните секционни избирателни комисии в община Видин за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № ОД-01-17-56 от 21.09.2022 г. на кмета на община Видин и с вх. № 190 от 21.09.2022 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 20.09.2022 г. при кмета на община Видин. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на ПСИК в общината.

Със свое Решение № 73 от 19.09.2022 г. РИК – Видин е определила 6 подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Видин, а с Решение № 9-НС от 15.08.2022 г. РИК - Видин е определила седемчленен състав за подвижни секционни избирателни комисии, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за задържане.

            С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на подвижните секционни избирателни комисии за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в община Видин, както следва:

ПСИК № 050900122 населено място гр. Видин,  ОУ “Иван Вазов”, ул. “Цар Симеон Велики” № 101

Име

Длъжност

1

Виктория Неофитова Николова

Председател

2

Силвия Генова Флорова

Зам. Председател

3

Кристи Радославова Радулова

Секретар

4

Цветан Димитров Генчев

член

5

 

Член

6

Габриел Цветанов Георгиев

Член

7

Асен Цеков Маринов

Член

 

ПСИК № 050900123 населено място град Видин, Община Видин, гр. Дунавци Клуб на пенсионера

 

Име

Длъжност

 

1

Цветанка Аспарухова Найденова

Председател

 

2

Станислав Иванов Русинов

Зам. Председател

 

3

Стоянка Костова Петрова

Секретар

 

4

Нели Станчова Минчева

член

 

5

Таня Тошкова Димитрова-Цветанова

Член

 

6

Методи Лозанов Петков

Член

 

7

 

Член

 

ПСИК № 050900124 населено място  Община Видин, село Слана бара, Кметство, ул. „Първа“ №9

 
 

Име

Длъжност

 

1

Венцислав Бежков Иванов

Председател

 

2

Даниела Вълчева Димитрова

Зам. Председател

 

3

Цветомир Сашков Еленков

Секретар

 

4

Йордан Витков Йорданов

член

 

5

Тодор Ангелов Генов

Член

 

6

Благовест Емилов Благоев

Член

 

7

Благой Атанасов Чакъров

Член

 

ПСИК № 050900125 населено място град Видин, Община Видин, с. Градец Кметство

 
 

Име

Длъжност

 

1

Анто Ценков Петров

Председател

 

2

Петър Вачов Димитров

Зам. Председател

 

3

Милка Божинова Петкова

Секретар

 

4

Ивана Ивова Дагалова

член

 

5

Светла Микова Бояджийска

Член

 

6

Георги Аспарухов Димитров

Член

 

7

Венелин Сиянов Йорданов

Член

 

ПСИК № 050900126 населено място град Видин, Община Видин, с.Градец Кметство

 
 

Име

Длъжност

 

1

Пролетка Анатолиева Еленкова

Председател

 

2

Денислав Николаев Петров

Зам. Председател

 

3

Неделко Мильов Неделков

Секретар

 

4

Виктория Иванова Иванова

член

 

5

Татяна Генадиева Пипишкова

Член

 

6

 

Член

 

7

Митка Борисова Петрова

Член

 

ПСИК № 050900127 населено място град Видин, Община Видин, с.Антимово Читалище

 
 

Име

Длъжност

 

1

Денислав Николаев Асенов

Председател

 

2

Вилислава Тихомирова Милкова

Зам. Председател

 

3

 

Секретар

 

4

Цеца Христова Йорданова

член

 

5

Анчо Крумов Иванов

Член

 

6

Борислав Атанасов Костов

Член

 

7

Румяна Пламенова Руменова

Член

 
 1. УКАЗВА на упълномощения представител на партия „Има такъв народ“, че поради констатирани несъответствия на предложените лица за СИК № 050900122 и 050900127, квотата им в тези комисии е незапълнена, поради което в тридневен срок от публикуване на настоящето решение следва да представят предложения за попълване на квотата за председател и секретар в СИК № 050900122 и 050900127.
 2. УКАЗВА на упълномощения представител на партия „Възраждане“, че поради констатирани несъответствия на предложените лица за СИК № 050900123, квотата им в тази комисия е незапълнена, поради което в тридневен срок от публикуване на настоящето решение следва да представят предложение за попълване на квотата за член в СИК № 050900123.
 3. УКАЗВА на упълномощения представител на коалиция ГЕРБ-СДС, че поради констатирани несъответствия на предложените лица за СИК № 050900126, квотата им в тази комисия е незапълнена, поради което в тридневен срок от публикуване на настоящето решение следва да представят предложение за попълване на квотата за член в СИК № 050900126.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 21.09.2022 в 20:11 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения