Заседания

Заседание от дата 17.05.2019 от 16:00 часа.

Решения

№ 71-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставa на СИК в община Видин.

№ 70-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Промeни в съставите на СИК в община Видин.

№ 69-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Допълнение на Решение № 41 – ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – Видин.

№ 68-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 67-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Изменение на Решение № 42 – ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – Видин.

№ 66-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Определяне на отговорници от РИК – Видин за избирателните секции в изборен район 05 - Видински за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г

№ 65-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на бюлетините за всяка избирателна секция в Изборен район 05 – Видински за произвеждане избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 64-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Определяне първоначален час за застъпване на охрана на изборните помещения на СИК и помещенията на ПСИК от служителите на МВР след получаване на изборните книжа и материали от членовете на СИК и ПСИК на 25.05.2019 г., както и охрана след приключване на изборния ден.

№ 63-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставaна СИК в община Видин.

№ 62-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставaна СИК в община Видин.

№ 61-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставaна СИК в община Видин.

№ 60-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК в община Видин.

№ 59-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 053300006 – с. Дреновец, община Ружинци и СИК № 050600008 – с. Връв, община Брегово.

№ 58-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК в община Видин.

№ 57-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в община Видин.

№ 56-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Определяне на избирателни секции по общини за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на горни етажи и оповестяване на телефони и адреси, на които могат да се подават заявки за помощ в изборния ден, от коя дата и в кои часове се приемат заявки в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 55-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 051600011 – с. Скомля, община Димово.

№ 54-ЕП / 17.05.2019

ОТНОСНО : Размяна в съставите на СИК в община Видин.

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения