Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 71-ЕП
Видин, 17.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в съставa на СИК в община Видин.

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Християн Ненчов Христов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Видин, с вх. № 149 от 16.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за замяна  в състава на СИК № 050900040, СИК № 050900038 -  гр. Видин и СИК № 050900091  – с. Майор Узуново община Видин. Към предложението са приложени 3 броя удостоверения и 2 броя заявления за освобождаване

РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 25-ЕП от 08.05.2019 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,


РЕШИ:

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900040, СИК № 050900038 СИК № 050900091 – гр. Видин

 както следва:

ОСВОБОЖДАВА  Кристина Гълъбинова Кръстева като член на СИК № 050900040 – гр. Видин.

ОСВОБОЖДАВА  Катрин Радославова Иванова като секретар на СИК № 050900038 – гр. Видин.

НАЗНАЧАВА   Катрин Радославова Иванова като член на СИК № 050900040 – гр. Видин.

НАЗНАЧАВА  Антоанета Перова Митова като секретар на СИК № 050900038 – гр. Видин.

ОСВОБОЖДАВА  Татяна Живкова Блажева като член на СИК № 050900091 – с. Майор Узуново, община  Видин.

НАЗНАЧАВА     Ягода Светломирова Ванкова като член на СИК № 050900091 – с. Майор Узуново, община  Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:53 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения