Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 65-ЕП
Видин, 17.05.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на бюлетините за всяка избирателна секция в Изборен район 05 – Видински за произвеждане избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

РЕШИ: 

ОПРЕДЕЛЯ броя на бюлетините за всяка избирателна секция  в Изборен район 05 – Видински за произвеждане избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

за община Белоградчик

Избирателна секция №

050100001

600

броя

Избирателна секция №

050100002

500

броя

Избирателна секция №

050100003

500

броя

Избирателна секция №

050100004

400

броя

Избирателна секция №

050100005

500

броя

Избирателна секция №

050100006

800

броя

Избирателна секция №

050100007

800

броя

Избирателна секция №

050100008

800

броя

Избирателна секция №

050100009

100

броя

Избирателна секция №

050100010

100

броя

Избирателна секция №

050100011

200

броя

Избирателна секция №

050100012

100

броя

Избирателна секция №

050100013

100

броя

Избирателна секция №

050100014

200

броя

Избирателна секция №

050100015

100

броя

Избирателна секция №

050100016

100

броя

Избирателна секция №

050100017

100

броя

Избирателна секция №

050100018

100

броя

Избирателна секция №

050100019

100

броя

Избирателна секция №

050100020

100

броя

Избирателна секция №

050100021

100

броя

 Общо

6400

броя

за община Бойница

Избирателна секция №

050300001

300

броя

Избирателна секция №

050300002

100

броя

Избирателна секция №

050300003

100

броя

Избирателна секция №

050300004

100

броя

Избирателна секция №

050300005

300

броя

Избирателна секция №

050300006

100

броя

 Общо

1000

броя

за община Брегово

Избирателна секция №

050600001

500

броя

Избирателна секция №

050600002

500

броя

Избирателна секция №

050600003

500

броя

Избирателна секция №

050600004

500

броя

Избирателна секция №

050600005

300

броя

Избирателна секция №

050600006

100

броя

Избирателна секция №

050600007

500

броя

Избирателна секция №

050600008

300

броя

Избирателна секция №

050600009

300

броя

Избирателна секция №

050600010

300

броя

Избирателна секция №

050600011

300

броя

Избирателна секция №

050600012

300

броя

Избирателна секция №

050600013

100

броя

Избирателна секция №

050600014

100

броя

Избирателна секция №

050600015

100

броя

Избирателна секция №

050600016

100

броя

Избирателна секция №

050600017

100

броя

Избирателна секция №

050600018

100

броя

Избирателна секция №

050600019

100

броя

 Общо

5100

броя

за община Видин

Избирателна секция №

050900001

400

броя

Избирателна секция №

050900002

600

броя

Избирателна секция №

050900003

500

броя

Избирателна секция №

050900004

600

броя

Избирателна секция №

050900005

600

броя

Избирателна секция №

050900006

700

броя

Избирателна секция №

050900007

700

броя

Избирателна секция №

050900008

600

броя

Избирателна секция №

050900009

600

броя

Избирателна секция №

050900010

800

броя

Избирателна секция №

050900011

500

броя

Избирателна секция №

050900012

700

броя

Избирателна секция №

050900013

700

броя

Избирателна секция №

050900014

600

броя

Избирателна секция №

050900015

600

броя

Избирателна секция №

050900016

600

броя

Избирателна секция №

050900017

600

броя

Избирателна секция №

050900018

500

броя

Избирателна секция №

050900019

500

броя

Избирателна секция №

050900020

600

броя

Избирателна секция №

050900021

600

броя

Избирателна секция №

050900022

700

броя

Избирателна секция №

050900023

700

броя

Избирателна секция №

050900024

600

броя

Избирателна секция №

050900025

600

броя

Избирателна секция №

050900026

600

броя

Избирателна секция №

050900027

700

броя

Избирателна секция №

050900028

700

броя

Избирателна секция №

050900029

700

броя

Избирателна секция №

050900030

600

броя

Избирателна секция №

050900031

700

броя

Избирателна секция №

050900032

700

броя

Избирателна секция №

050900033

600

броя

Избирателна секция №

050900034

600

броя

Избирателна секция №

050900035

500

броя

Избирателна секция №

050900036

700

броя

Избирателна секция №

050900037

600

броя

Избирателна секция №

050900038

700

броя

Избирателна секция №

050900039

700

броя

Избирателна секция №

050900040

700

броя

Избирателна секция №

050900041

800

броя

Избирателна секция №

050900042

600

броя

Избирателна секция №

050900043

700

броя

Избирателна секция №

050900044

500

броя

Избирателна секция №

050900045

300

броя

Избирателна секция №

050900046

600

броя

Избирателна секция №

050900047

600

броя

Избирателна секция №

050900048

500

броя

Избирателна секция №

050900049

600

броя

Избирателна секция №

050900050

700

броя

Избирателна секция №

050900051

700

броя

Избирателна секция №

050900052

700

броя

Избирателна секция №

050900053

700

броя

Избирателна секция №

050900054

600

броя

Избирателна секция №

050900055

600

броя

Избирателна секция №

050900056

700

броя

Избирателна секция №

050900057

700

броя

Избирателна секция №

050900058

700

броя

Избирателна секция №

050900059

600

броя

Избирателна секция №

050900060

600

броя

Избирателна секция №

050900061

700

броя

Избирателна секция №

050900062

700

броя

Избирателна секция №

050900063

700

броя

Избирателна секция №

050900064

700

броя

Избирателна секция №

050900065

800

броя

Избирателна секция №

050900066

700

броя

Избирателна секция №

050900067

700

броя

Избирателна секция №

050900068

600

броя

Избирателна секция №

050900069

700

броя

Избирателна секция №

050900070

700

броя

Избирателна секция №

050900071

800

броя

Избирателна секция №

050900072

500

броя

Избирателна секция №

050900073

600

броя

Избирателна секция №

050900074

600

броя

Избирателна секция №

050900075

700

броя

Избирателна секция №

050900076

600

броя

Избирателна секция №

050900077

400

броя

Избирателна секция №

050900078

500

броя

Избирателна секция №

050900079

800

броя

Избирателна секция №

050900080

400

броя

Избирателна секция №

050900081

100

броя

Избирателна секция №

050900082

100

броя

Избирателна секция №

050900083

200

броя

Избирателна секция №

050900084

100

броя

Избирателна секция №

050900085

100

броя

Избирателна секция №

050900086

100

броя

Избирателна секция №

050900087

500

броя

Избирателна секция №

050900088

600

броя

Избирателна секция №

050900089

100

броя

Избирателна секция №

050900090

100

броя

Избирателна секция №

050900091

200

броя

Избирателна секция №

050900092

500

броя

Избирателна секция №

050900093

500

броя

Избирателна секция №

050900094

400

броя

Избирателна секция №

050900095

600

броя

Избирателна секция №

050900096

500

броя

Избирателна секция №

050900097

300

броя

Избирателна секция №

050900098

300

броя

Избирателна секция №

050900099

500

броя

Избирателна секция №

050900100

400

броя

Избирателна секция №

050900101

400

броя

Избирателна секция №

050900102

300

броя

Избирателна секция №

050900103

400

броя

Избирателна секция №

050900104

100

броя

Избирателна секция №

050900105

300

броя

Избирателна секция №

050900106

600

броя

Избирателна секция №

050900107

300

броя

Избирателна секция №

050900108

600

броя

Избирателна секция №

050900109

600

броя

Избирателна секция №

050900110

300

броя

Избирателна секция №

050900111

100

броя

Избирателна секция №

050900112

200

броя

Избирателна секция №

050900113

100

броя

Избирателна секция №

050900114

100

броя

Избирателна секция №

050900115

100

броя

Избирателна секция №

050900116

100

броя

Избирателна секция №

050900117

200

броя

Избирателна секция №

050900118

600

броя

Избирателна секция №

050900119

200

броя

Избирателна секция №

050900120

300

броя

Избирателна секция №

050900121

100

броя

Избирателна секция №

050900122

100

броя

Избирателна секция №

050900123

100

броя

Избирателна секция №

050900124

100

броя

Избирателна секция №

050900125

100

броя

Избирателна секция №

050900126

100

броя

Избирателна секция №

050900127

100

броя

 Общо

63200

броя

за община Грамада

Избирателна секция №

051500001

200

броя

Избирателна секция №

051500002

500

броя

Избирателна секция №

051500003

500

броя

Избирателна секция №

051500004

100

броя

Избирателна секция №

051500005

100

броя

Избирателна секция №

051500006

100

броя

Избирателна секция №

051500007

100

броя

Избирателна секция №

051500008

100

броя

Избирателна секция №

051500009

100

броя

 Общо

1800

броя

за община Димово

Избирателна секция №

051600001

500

броя

Избирателна секция №

051600002

600

броя

Избирателна секция №

051600003

100

броя

Избирателна секция №

051600004

200

броя

Избирателна секция №

051600005

100

броя

Избирателна секция №

051600006

100

броя

Избирателна секция №

051600007

100

броя

Избирателна секция №

051600008

100

броя

Избирателна секция №

051600009

100

броя

Избирателна секция №

051600010

100

броя

Избирателна секция №

051600011

100

броя

Избирателна секция №

051600012

200

броя

Избирателна секция №

051600013

200

броя

Избирателна секция №

051600014

200

броя

Избирателна секция №

051600015

400

броя

Избирателна секция №

051600016

300

броя

Избирателна секция №

051600017

100

броя

Избирателна секция №

051600018

100

броя

Избирателна секция №

051600019

100

броя

Избирателна секция №

051600020

200

броя

Избирателна секция №

051600021

800

броя

Избирателна секция №

051600022

600

броя

Избирателна секция №

051600023

700

броя

Избирателна секция №

051600024

100

броя

Общо

6100

броя

за община Кула

Избирателна секция №

052200001

500

броя

Избирателна секция №

052200002

600

броя

Избирателна секция №

052200003

500

броя

Избирателна секция №

052200004

600

броя

Избирателна секция №

052200005

500

броя

Избирателна секция №

052200006

100

броя

Избирателна секция №

052200007

100

броя

Избирателна секция №

052200008

100

броя

Избирателна секция №

052200009

100

броя

Избирателна секция №

052200010

100

броя

Избирателна секция №

052200011

300

броя

Избирателна секция №

052200012

300

броя

Избирателна секция №

052200013

200

броя

Избирателна секция №

052200014

100

броя

 Общо

4100

броя

за община Макреш

Избирателна секция №

052500001

300

броя

Избирателна секция №

052500002

100

броя

Избирателна секция №

052500003

100

броя

Избирателна секция №

052500004

100

броя

Избирателна секция №

052500005

200

броя

Избирателна секция №

052500006

400

броя

Избирателна секция №

052500007

100

броя

Избирателна секция №

052500008

100

броя

 Общо

1400

броя

за община Ново село

Избирателна секция №

053000001

300

броя

Избирателна секция №

053000002

500

броя

Избирателна секция №

053000003

300

броя

Избирателна секция №

053000004

300

броя

Избирателна секция №

053000005

500

броя

Избирателна секция №

053000006

300

броя

Избирателна секция №

053000007

200

броя

Избирателна секция №

053000008

100

броя

 Общо

2400

броя

за община Ружинци

Избирателна секция №

053300001

600

броя

Избирателна секция №

053300002

200

броя

Избирателна секция №

053300003

200

броя

Избирателна секция №

053300004

200

броя

Избирателна секция №

053300005

200

броя

Избирателна секция №

053300006

500

броя

Избирателна секция №

053300007

600

броя

Избирателна секция №

053300008

200

броя

Избирателна секция №

053300009

600

броя

Избирателна секция №

053300010

100

броя

Избирателна секция №

053300011

100

броя

 Общо

3500

броя

за община Чупрене

Избирателна секция №

053700001

300

броя

Избирателна секция №

053700002

200

броя

Избирателна секция №

053700003

100

броя

Избирателна секция №

053700004

100

броя

Избирателна секция №

053700005

100

броя

Избирателна секция №

053700006

200

броя

Избирателна секция №

053700007

300

броя

Избирателна секция №

053700008

300

броя

Избирателна секция №

053700009

200

броя

Избирателна секция №

053700010

100

броя

 

1900

броя

 

ОБЩО за  изборен район 05 - Видински: 96 900 броя.

* Подвижна СИК / СИК в болнично заведение, специализирана институция.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:47 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения