Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 68-ЕП
Видин, 17.05.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е заявление с вх. № 148 от 16.05.2019г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 6 застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. и рег. № 2 от 16.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Стойчо Мишов Бальов – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 6 бр. декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира 6 застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение №59-ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК,  Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

        

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ 6 лица, както следва:

 

 1. Цветан Иванов Недков
 2. Светлин Митков Спасов
 3. Първа Неделкова Ценова
 4. Гошка Илиева Митова
 5. Веска Младенова Делeнянова
 6. Дафин Каменов Миков

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:50 часа

Календар

Решения

 • № 194-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

 • № 193-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 192-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения