Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 67-ЕП
Видин, 17.05.2019

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 42 – ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – Видин.

В решение № 42 – ЕП от 13.05.2019 г., РИК – Видин е определила, че обучението на членовете на секционните избирателни комисии за машинно гласуване ще се проведе в гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 6, сградата на Областна администрация – Конферентен център. Поради невъзможност да бъде ползван Конферентен център на Областна администрация – Видин и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, РИК - Видин

 

Р Е Ш И:

 

Изменя решение № 42 – ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – Видин, както следва:

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии за машинно гласуване ще се проведе в гр. Видин, в залата на Общински съвет – Видин, при спазване на графика, определен в решение № 42 – ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – Видин.

 

             

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения