Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 70-ЕП
Видин, 17.05.2019

ОТНОСНО: Промeни в съставите на СИК в община Видин.

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Йордан Василев Йорданов - упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за община Видин, с вх. № 157 от 17.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промени в съставите СИК № 050900003, 050900031, 050900043, 050900055, 050900062, 050900071, 050900122 – гр. Видин.  Към предложението са приложени  7 броя удостоверения и 5 броя заявления за отказ.

РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 25-ЕП от 08.05.2019 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 51, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Видин


РЕШИ:

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900003, 050900043, , 050900062, 050900071, 050900122 – гр. Видин,

 както следва:

ОСВОБОЖДАВА  Любен Йотков Радев като секретар на СИК № 050900003 – гр. Видин.

НАЗНАЧАВА Милчо Боянов Горанов като секретар на СИК № 050900003 – гр. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА  Цветан Владимиров Иванов като член на СИК № 050900043 – гр. Видин.

НАЗНАЧАВА Георги Валериев Георгиев като член на СИК № 050900043 – гр. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА  Десислава Маргаритова Иванова като член на СИК № 050900062 – гр. Видин.

НАЗНАЧАВА  Ани Кирилова Мирчева като член на СИК № 050900062 – гр. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА  Алексей Георгиев Йоцов като член на СИК № 050900071 – гр. Видин.

НАЗНАЧАВА  Сашо Асенов Илиев като член на СИК № 050900071 – гр. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА  Райна Борисова Бонева като член на СИК № 050900122 – гр. Видин.

НАЗНАЧАВА  Димитър Георгиев Стоянов като член на СИК № 050900122 – гр. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши размяна в състава на СИК № 050900031 и СИК № 050900055 – гр. Видин

както следва:

ОСВОБОЖДАВА  Цветомир Петров Цветанов като член на СИК № 050900031 – гр. Видин.

ОСВОБОЖДАВА  Кристина Милкова Симеонова като член на СИК № 050900055 – гр. Видин.

 

НАЗНАЧАВА  Цветомир Петров Цветанов като член на СИК № 050900055 – гр. Видин.

НАЗНАЧАВА  Кристина Милкова Симеонова член на СИК № 050900031 – гр. Видин.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:52 часа

Календар

Решения

 • № 194-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

 • № 193-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 192-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения