Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 56-ЕП
Видин, 17.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на избирателни секции по общини за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на горни етажи и оповестяване на телефони и адреси, на които могат да се подават заявки за помощ в изборния ден, от коя дата и в кои часове се приемат заявки в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Във връзка с постъпила информация от общинските администрации и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 10 и чл. 234 от Изборния кодекс, решение № 173-ЕП от 17.04.2019 г. на ЦИК относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Районна избирателна комисия – Видин

 

Р Е Ш И:

 

1.Определя следната избирателна секция в Община Брегово за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването:

Избирателна секция № 050600001 – гр. Брегово, находяща се на първи етаж в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – кабинет по професионална подготовка.

Заявки за помощ в изборния ден могат да се направят на тел.: 0885 714 356 в общинската администрация.

 1. Определя следната избирателна секция в Община Бойница за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването:

Избирателна секция № 050300001 – с. Бойница, пенсионерски клуб, ул. „Пуйо Войвода“ № 28.

Телефон 09333/24 38 в община Бойница, на който могат да се правят заявки за помощ в изборния ден на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Заявленията се приемат всеки работен ден от 07.05.2019 г. от 08:30 – 12:30 и 13:00 – 17:00 часа.

 1. Определя следната избирателна секция в Община Белоградчик за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването:

Избирателна секция № 050100004 – гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ № 6.

За улеснение на гражданите ще бъде предоставен автомобил за ползването на който се заявява на тел. 0936 53017 или 0877 87 6363.

 1. Определя следните избирателни секции в Община Чупрене за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването:

Избирателна секция № 053700001, с. Чупрене, местонахождение ОУ „акад. Михаил Димитров“, ул. Асен Балкански“ № 59.

Избирателна секция № 053700002, с. Чупрене, местонахождение ОУ „Aкад. Михаил Димитров“, ул. Асен Балкански“ № 59.

Избирателна секция № 053700003, с. Върбово, местонахождение сграда кметство, ул. „Първа“ № 71.

Избирателна секция № 053700005, с. Протопопинци, местонахождение сграда кметство, ул. „Девета“ № 1.

Избирателна секция № 053700006, с. Репляна, местонахождение сграда на читалище „Съзнание“, ул. „Първа“ № 21.

Избирателна секция № 053700009, с. Долни Лом, местонахождение сграда бивше училище, ул. „Димитър Благоев“ № 5.

Избирателна секция № 053700010, с. Средогрив, местонахождение сграда кметство, ул. „Първа“ № 31.

Желаещите да ползват служебен автомобил могат да се обадят на тел.: 09327 24 02 от 10.00 до 16.00 часа в деня на изборите.

 1. Определя следните избирателни секции в Община Ружинци за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването:

Избирателна секция № 053300001 – с. Ружинци, сграда на читалище „Христо Ботев – 1898“ I етаж, малък салон, ул. „Георги Димитров“ № 33.

Избирателна секция № 053300007 – с. Дреновец, сграда на СУ „Никола Й. Вапцаров“, I етаж, ул. „Георги Димитров“ № 130.

Телефони 09324 22 83, 0887 796 191 в Общинска администрация – Ружинци – гл. специалист „Административен координатор“ за приемане на заявки от избиратели с увреждания за оказване на помощ и транспортирането им до СИК.

Решението е изготвено в два еднообразни екзепляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:35 часа

Календар

Решения

 • № 194-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

 • № 193-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 192-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения