Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 64-ЕП
Видин, 17.05.2019

ОТНОСНО: Определяне първоначален час за застъпване на охрана на изборните помещения на СИК и помещенията на ПСИК от служителите на МВР след получаване на изборните книжа и материали от членовете на СИК и ПСИК на 25.05.2019 г., както и охрана след приключване на изборния ден.

На основание чл. 218, ал. 6 от ИК, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.2 от ИК, РИК - Видин

 

Р Е Ш И:

 1. 1. УКАЗВА на Директора на ОД на МВР – Видин, че следва да осигури охрана от служители на МВР във всички избирателни секции на територията Изборен район 05 - Видински, с начален час 18:00 часа на 25.05.2019 г.

Служителите на МВР следва да охраняват изборните помещения отвън.

 

След приключване на изборния ден служителите на МВР следва да ескортират автомобилите на представителите на СИК до РИК - Видин за предаване на изборните книжа и материали.

 

 1. УКАЗВА на Директора на ОД на МВР – Видин, че следва да осигури охрана от служители на МВР на изборните книжа и материали, които РИК - Видин следва да предаде на ЦИК след приключване на изборния ден и отчитането на резултатите. Служители на МВР следва да ескортират автомобила на представителите на РИК - Видин от сградата на Областна Администрация - Видин до сградата, в която се помещава ЦИК, с адрес: гр. София, площад „Княз Александър І", № 1.

 

Копие от Решението да се връчи на Директора на ОД на МВР - Видин за сведение и изпълнение. 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:46 часа

Календар

Решения

 • № 194-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

 • № 193-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 192-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения