Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 57-ЕП
Видин, 17.05.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Видин.

В РИК – Видин са постъпили предложения, подадени от Димитър Чавдаров Велков - упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ с вх. № 140 от 15.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 050900007 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900011 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900012 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900015 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900039 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900062 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900064 – гр. Видин, община Видин СИК № 050900081 – гр. Видин, община Видин.

Към всяко от предложенията са приложени 1 брой удостоверение и 1 брой молба за освобождаване.

РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 25-ЕП от 08.05.2019 г. на РИК - Видин,  поради което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 51, ал. 2, т.1 и ал. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  - Видин

 

РЕШИ:

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900007 – гр. Видин, община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Любомира Асенова Сотирова като член на СИК № 050900007 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Цветана Петкова Маркова като член на СИК № 050900007 – гр. Видин, община Видин.

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900011 – гр. Видин, община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Зоя Трифонова Йовчева като член на СИК № 050900011 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Лиляна Ванкова Томова като член на СИК № 050900011 – гр. Видин, община Видин.

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900012 – гр. Видин, община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Надежда Цокова Неделкова като член на СИК № 050900012 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Славчо Стоянов Стаменов като член на СИК № 050900012 – гр. Видин, община Видин.

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900015 – гр. Видин, община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Уляна Крумова Иванова като член на СИК № 050900015 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Нели Миладинова Петрова като член на СИК № 050900015 – гр. Видин, община Видин.

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900039 – гр. Видин, община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Цветомира Димитрова Славова като заместник - председател на СИК № 050900039 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Владимир Петков Стойков като заместник - председател на СИК № 050900039 – гр. Видин, община Видин.

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900062 – гр. Видин, община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Иван Стефанов Иванов като член на СИК № 050900062 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Генчо Валериев Стефанов като член на СИК № 050900062 – гр. Видин, община Видин.

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900064 – гр. Видин, община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Румянка Маринова Цветкова като член на СИК № 050900064 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Тинка Костадинова Бояджиева като член на СИК № 050900064 – гр. Видин, община Видин.

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900081 – гр. Видин, община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Веселка Цветанова Маринова като заместник - председател на СИК № 050900081 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Параскева Монова Кръстева като заместник - председател на СИК № 050900081 – гр. Видин, община Видин.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:37 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения