Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 66-ЕП
Видин, 17.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на отговорници от РИК – Видин за избирателните секции в изборен район 05 - Видински за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Видин

Р Е Ш И:

            Определя отговорници от РИК – Видин за избирателните секции в изборен район 05 - Видински за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

1. За СИК в община Белоградчик – отговорници Веселка Василева и Ирена Дочева;

2. За СИК в община Бойница – отговорник Людмил Василев;

3. За СИК/ПСИК в община Брегово – отговорник Зорница Димитрашкова;

4. За СИК/ПСИК в община Видин – отговорници Иво Вергилов, Калоян Живков, Светослав Славчев, Анжела Ангелова, Пламенка Цветкова, Зоя Василева, Кристина Петкова и Даниел Димитров;

5. За СИК в община Грамада – отговорник Венелин Иванов;

6. За СИК в община Димово – отговорници Даниел Димитров, Светослав Славчев и Емил Емилов;

7. За СИК/ПСИК в община Кула – отговорник Людмил Василев;

8. За СИК/ПСИК в община Макреш – отговорник Венелин Иванов;

9. За СИК/ПСИК в община Ново село – отговорник Иво Вергилов;

10. За СИК/ПСИК в община Ружинци – отговорник Ирена Николова;

11. За СИК в община Чупрене – отговорник Ирена Николова.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения