Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 54-ЕП
Видин, 17.05.2019

ОТНОСНО: Размяна в съставите на СИК в община Видин.

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Тодор Стаменов Вълчев - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, с вх. № 125/14.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на размени в съставите на СИК в община Видин. Към предложението са приложени 6 броя удостоверения.

 

РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 25-ЕП от 08.05.2019 г. на РИК - Видин,  поради което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, Районна избирателна комисия  - Видин

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши размяна в съставите на СИК в община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Ариф Сюлейманов Ахмедов като член на СИК № 050900020 – гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Тодорка Нинкова Червенкова  като член на СИК № 050900064 – гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Румяна Стоянова Дикова  като секретар на СИК № 050900002 – гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Петя Димитрова Стоянова  като член на СИК № 050900010 – гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Венета Кирилова Иванова като член на СИК № 050900085 – с. Плакудер, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Митко Филипов Иванов  като член на СИК № 050900084 – с. Долни Бошняк, община Видин.

 

 

НАЗНАЧАВА Тодорка Нинкова Червенкова  за член на СИК № 050900020 – гр. Видин, община Видин.

 

НАЗНАЧАВА Ариф Сюлейманов Ахмедов за член на СИК № 050900064 – гр. Видин, община Видин.

 

НАЗНАЧАВА Петя Димитрова Стоянова  за секретар на СИК № 050900002 – гр. Видин, община Видин.

 

НАЗНАЧАВА Румяна Стоянова Дикова  за член на СИК № 050900010 – гр. Видин, община Видин.

 

НАЗНАЧАВА Митко Филипов Иванов  за член на СИК № 050900085 – с. Плакудер, община Видин.

 

НАЗНАЧАВА Венета Кирилова Иванова за член на СИК № 050900084 – с. Долни Бошняк, община Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:33 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения