Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 69-ЕП
Видин, 17.05.2019

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 41 – ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – Видин.

Във връзка с постъпила информация от общинска администрация на Община Макреш за телефони за помощ в изборния ден за осигуряване транспорт на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 10 и чл. 234 от Изборния кодекс, решение № 173-ЕП от 17.04.2019 г. на ЦИК относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Районна избирателна комисия – Видин

 

Р Е Ш И:

 

Допълва т. 2 от Решение № 41 – ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – Видин, както следва:

Заявки за помощ в изборния ден могат да се правят на тел.: 094/600 356, тел.: 0887 77 19 33 и тел.: 0884 55 59 95 или в кметствата и кметските наместничества на община Макреш до 17 часа на 23.05.2019 г.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения