Заседания

Заседание от дата 01.11.2021 от 16:30 часа.

Решения

№ 87-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на бюлетините за всяка избирателна секция в Изборен район 05 – Видински за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

№ 86-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК в община Видин, Димово, Белоградчик, Брегово и Макреш

№ 85-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Определяне първоначален час за застъпване на охрана на изборните помещения на СИК и помещенията на ПСИК от служителите на МВР след получаване на изборните книжа и материали от членовете на СИК и ПСИК на 13.11.2021 г., както и охрана след приключване на изборния ден, както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 20.11.2021 г.

№ 84-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Жалба от Спас Пасков Бордияшев

№ 83-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Жалба от Дафинка Иванова Бордияшева

№ 82-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Жалба от Богомил Софрониев Орбецов

№ 81-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Жалба от Дафинка Методиева Барчева

№ 80-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Жалба от Евангелина Борисова Гочева

№ 79-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 053300010 в община Ружинци.

№ 78-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК в община Видин и община Брегово.

№ 77-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК в община Видин.

№ 76-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК в община Брегово.

№ 75-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване съставите на подвижните секционни избирателни комисии в община Видин за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 74-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община Макреш за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 73-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване съставите на подвижните секционни избирателни комисии в община Брегово за избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 72-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община Димово за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 71-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване състава на подвижните секционни избирателни комисии в община Ружинци и състава на СИК в ДСХ с ОЛБ - с. Дреновец, община Ружинци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 70-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване съставите на подвижната секционна избирателна комисия и СИК в ЦНСТПЛД в община Ново село за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 69-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване състава на секционни избирателни комисии в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания – с. Извор, община Димово и Дом за стари хора – с. Гара Орешец, община Димово в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 68-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Допълнение на Решение № 10-ПВР/НС от 30.09.2021 г. на РИК – Видин, относно формиране на единна номерация на избирателните секции в район 05 - Видински за избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 67-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на избирателна секция в Дом за стари хора в община Ружинци и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в община Ново село, изборен район 05 - Видински за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 66-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на избирателен район 05 – Видински за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 65-ПВР/НС / 01.11.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 62-ПВР/НС от 22.10.2021 г. на РИК- Видин

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения