Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 77-ПВР/НС
Видин, 01.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин.

В РИК – Видин са постъпили предложения от Светлана Бориславова Стойкова – упълномощен представител на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за община Видин, с вх. № 101 от 29.10.2021 г. и вх. № 103 от 29.10.2021 г. по описа на РИК – Видин, за промяна в състави на СИК в община Видин.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 57- ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състава на СИК № 05090008, СИК № 050900016, СИК № 050900028, СИК № 050900030, СИК № 050900050, СИК № 050900079, СИК № 050900080 и СИК № 050900108 в община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Адриян Иванов Тодоров като член в СИК № 050900008 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Таня Боянова Петкова за член в СИК № 050900008 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Веселин Маринов Григоров като член в СИК № 050900016 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Светослав Гешов Станков за член в СИК № 050900016 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Митко Перков Александров като член в СИК № 050900028 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Лучия Аристотелова Георгиева за член в СИК № 050900028 – гр.  Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Гинка Перова Сливенова като председател в СИК № 050900030 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Милко Тихомиров Милков за председател в СИК № 050900030 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Александър Алексеев Драганов като член в СИК № 050900050 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Виктор Митков Маринов за член в СИК № 050900050 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Таня Боянова Петкова като председател в СИК № 050900079 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Александър Алексеев Драганов за председател в СИК № 050900079 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Манчо Рангелов Петров като зам. председател в СИК № 050900080 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Андрей Славиев Андреев за зам. председател в СИК № 050900080 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Марусия Христова Иванова като член в СИК № 050900108 – гр. Дунавци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Ивайло Ивайлов Цветанов за член в СИК № 050900108 – гр. Дунавци, общ. Видин.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 01.11.2021 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения