21.11.2021

избирателна активност към 20.00 часа

Област   Община Избиратели (по списък) 19.11.2021 г. Гласували - 21.11.2021 г.
20:00 ч.        
Гласували президент и вицепрезидент          
брой % приключили        
Видин VID01 Белоградчик 5 285 1524 28,84 да        
Видин VID03 Бойница 748 396 52,94 да        
Видин VID06 Брегово 4083 2031 49,74 да        
Видин VID09 Видин 57239 16082 28,10 да        
Видин VID15 Грамада 1392 662 47,56 да        
Видин VID16 Димово 4898 1815 37,06 да        
Видин VID22 Кула 3509 1235 35,20 да        
Видин VID25 Макреш 1047 510 48,71 да        
Видин VID30 Ново село 2109 915 43,39 да        
Видин VID33 Ружинци 3112 1229 39,49 да        
Видин VID37 Чупрене 1416 539 38,06 да        
Общо за област Видин 84 838 26938 31,75228          
21.11.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 16:00 часа

Област Община Избиратели (по списък) 19.11.2021 г. Гласували - 21.11.2021 г.
16:00 ч.
Гласували президент и вицепрезидент
брой %
Видин Белоградчик 5 285 1197 22,65
Видин Бойница 748 344 45,99
Видин Брегово 4083 1620 39,68
Видин Видин 57239 12344 21,57
Видин Грамада 1392 514 36,93
Видин Димово 4898 1305 26,64
Видин Кула 3509 967 27,56
Видин Макреш 1047 422 40,31
Видин Ново село 2109 746 35,37
Видин Ружинци 3112 998 32,07
Видин Чупрене 1416 426 30,08
Общо за област Видин 84 838 20883 24,61515
21.11.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 11:00 часа

Област Община Избиратели (по списък) 19.11.2021 г. Гласували - 21.11.2021 г.
11:00 ч.
Гласували президент и вицепрезидент
брой %
Видин Белоградчик 5 285 552 10,44
Видин Бойница 748 183 24,47
Видин Брегово 4083 758 18,56
Видин Видин 57239 5510 9,63
Видин Грамада 1392 232 16,67
Видин Димово 4898 696 14,21
Видин Кула 3509 494 14,08
Видин Макреш 1047 208 19,87
Видин Ново село 2109 400 18,97
Видин Ружинци 3112 586 18,83
Видин Чупрене 1416 190 13,42
Общо за област Видин 84 838 9809 11,56204
21.11.2021

Съобщение

В област Видин изборният ден е открит и гласуването е започнало на време във всичките 258 избирателни секции.

19.11.2021

Съобщение

 

На основание т. 7  на Решение № 617-ПВР/НС от 24 септември 2021 г. на ЦИК и  уведомление  с писмо с изх. № ПВР-15-40/19.11.2021 г. на ЦИК  е разрешено РИК Видин да публикува образец на бюлетината за Пети изборен район Видински  за нов избор за президент  и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

14.11.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 20:00 ЧАСА

Община Избиратели (по списък) 12.11.2021 г.  
20:00 ч.
Гласували президент и вицепрезидент Гласували за народни представители
брой %    
Белоградчик 5 290 1854 35,05 1822,00 34,44
Бойница 746 418 56,03 418,00 56,03
Брегово 4088 2046 50,05 2032,00 49,71
Видин 57263 17246 30,12 17354,00 30,31
Грамада 1394 732 52,51 718,00 51,51
Димово 4887 2073 42,42 2105,00 43,07
Кула 3510 1344 38,29 1336,00 38,06
Макреш 1067 531 49,77 531,00 49,77
Ново село 2119 852 40,21 852,00 40,21
Ружинци 3116 1269 40,73 1335,00 42,84
Чупрене 1418 614 43,30 614,00 43,30
  84 898 28979 34,1339 29117,00 34,29645
14.11.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 16:00 ЧАСА

Община Избиратели (по списък) 12.11.2021 г.  
16:00 ч.
Гласували президент и вицепрезидент Гласували за народни представители
брой % брой %
Белоградчик 5 290 1402 26,50 1340,00 25,33
Бойница 746 365 48,93 365,00 48,93
Брегово 4088 1658 40,56 1623,00 39,70
Видин 57540 13419 23,32 13320,00 23,15
Грамада 1394 561 40,24 555,00 39,81
Димово 4887 1666 34,09 1659,00 33,95
Кула 3510 1069 34,09 1059,00 30,17
Макреш 1067 438 41,05 438,00 41,05
Ново село 2119 800 37,75 801,00 37,80
Ружинци 3116 973 31,23 1023,00 32,83
Чупрене 1418 469 33,07 469,00 33,07
  85 175 22820 26,7919 22652,00 26,59466
14.11.2021

Съобщение

Община Избиратели (по списък) 12.11.2021 г. Гласували - 14.11.2021 г.- 11 .00 часа
11:00 ч.
Гласували президент и вицепрезидент Гласували за народни представители
брой %    
Белоградчик 5 290 535 10,11 525,00 9,92
Бойница 746 163 21,85 163,00 21,85
Брегово 4090 660 16,14 647,00 15,82
Видин 57540 5044 8,77 4990,00 8,67
Грамада 1394 224 16,07 216,00 15,49
Димово 4887 706 14,45 701,00 14,34
Кула 3510 495 14,10 492,00 14,02
Макреш 1067 207 19,40 207,00 19,40
Ново село 2119 362 17,08 362,00 17,08
Ружинци 3116 471 15,12 479,00 15,37
Чупрене 1418 209 14,74 209,00 14,74
Общо за област Видин 85 177 9076 10,65546 8991,00 10,55567
14.11.2021

Съобщение

  В област Видин изборният ден е открит и гласуването е започнало на време във всичките 258 избирателни секции. 

11.11.2021

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ТЕЛЕФОНИ : 094/600 016 , 094/694 477

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 

В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ ПО ВРЕМЕ ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА

РЕПУБЛИКАТА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

09.11.2021

Обучение на СИК

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. ще бъдат проведени дистанционни обучения на членовете на СИК на 10 и 11 ноември 2021г. от 18:00 часа

 // На мобилни устройства приложението ще се отвори само, ако го имате инсталирано предварително//

Обучение на :

 

Дата: 10.11.2021 г. (сряда)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

Вход към teams

 

Обучение на :

Дата: 11.11.2021 г. (четвъртък)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

Вход към teams

 

Обучителни снимки за обучителната он-лайн среща:

 

За вход напишете трите имена за съответния ви СИК

 

Обучителни материали за обучителната он-лайн среща:

Ръководство за работа Microsoft Teams

 

 

 

08.11.2021

Указания относно брой застъпници за изборите за ПВР и НС.

Във връзка с писмо на ЦИК с изх.№ ПВРНС-15-114/07.11.2021, оказваме на партии и коалции, които са регистрирали кандидати/кандидатски листи за двата вида избори - за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021г., имат право да регистрират общ брой застъпници за всеки от видовете избори според броя секции в съответния изборен район (район). В изборното помещение може да присъства само един застъпник на партия/коалиция, независимо дали съответната партия/коалиция е регистрирала кандидати/кандидатски листи за двата вида избори.

06.11.2021

Обучително видео за Избиратели - Избори на 14.11.2021 г.

Обучителното видео за избиратели може да гледате << ТУК >>

06.11.2021

Обучително видео за членове на СИК - Избори 14.11.2021 г.

Обучителното видео за членове на СИК може да гледате :  << ТУК >>

 

 

05.11.2021

РИК - Видин обявява секциите на територията на Район № 05 - Видински за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж по общини, както следва:

 1. Община Белоградчик:

-  Избирателна секция № 050100004 – гр. Белоградчик,  ул. „Княз Борис I-ви № 6, за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За улеснение на гражданите ще бъде предоставен автомобил, за ползването на който се заявява на тел. 0936 53017 или 0877 876363.

 1. Община Бойница:

Избирателна секция № 050300001 – с. Бойница - пенсионерски клуб, ул. “Пуйо войвода“ №28. Заявки ще се приемат на тел. 09333/ 2438 до 12.11.2021 г. от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 1. Община Брегово:

Избирателна секция № 050600001 – гр. Брегово, находяща се на първия етаж в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – класна стая 10 клас. Заявки ще се приемат в изборния ден на тел. 0878609660.

 1. Община Видин:

- Избирателна секция № 050900013 - гр. Видин, ул. ”Екзарх Йосиф I” № 17, ОУ “Св. Климент Охридски”;

- Избирателна секция № 050900015 - гр. Видин, ул. „Баба Тонка“ № 1, филиал „Здравец“ на ДГ „Русалка“ (бивше ЦДГ № 8 „Здравец“);

- Избирателна секция № 050900018 - гр. Видин, ДГ „Русалка /бивше ОДЗ № 16 “Русалка”/, ул. ”Свети Ромил Видински” № 76;

- Избирателна секция № 050900025 - гр. Видин, сградата на старото училище „Г. С. Раковски”, ул. “Г. С. Раковски” № 11;

- Избирателна секция № 050900048 - гр. Видин, ул. ”Княз Борис I” № 25, ППМГ „Екзарх Антим І” – помещение, разположено на партерния етаж на сградата;

- Избирателна секция № 050900057 - гр. Видин, ул. ”П. Р. Славейков” № 26, СУ “П. Р. Славейков”;

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки на телефони: 094/609 423, 609 416, 609 457 или на адрес: гр. Видин, Община Видин, пл. „Бдинци” № 2 (до екипа за изборите), както и на е-mail: [email protected], до 12.11.2021 г. от 8.30 ч. до 17.00 часа.

 В предизборния  и изборния ден (13 и 14 ноември) заявки се приемат от 7.00 ч. до 20.00 ч. на телефони: 094/609 423, 094/609 457.

При подадена заявка, общината осигурява автомобил за транспортиране на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден.

 

 1. Община Грамада:

Избирателна секция № 051600002 – гр. Грамада, намираща се в Клуба на пенсионера с адрес: гр.Грамада, пл.“Мико Нинов“ №7. Заявки ще се приемат от 08.11.2021г. до 12.11.2021 г. от 9:00 ч. до 16:00 ч на тел. 09337/ 2230 и 0882078115 . На 13-ти и 11-ти ноември 2021 г. на тел. 09337/ 2249 и 0885338039. За осигуряване на придвижването на хората с увреждания в изборния ден на разположение да бъде лек автомобил Опел “Вектра” с регистрационен номер ВН0001ВС.

 1. Община Димово:

- Избирателна секция № 051600002 – гр. Димово, Читалище „Паисий Хилендарски“

- Избирателна секция № 051600015 – с. Гара Орешец, ОУ „Д.Благоев“

- Избирателна секция № 051600022 – с. Арчар, кв.“Бабуя“

Заявки ще се приемат на телефон 09341/2260 или на адрес: гр. Димово,  ул. “Георги Димитров“ 137, както и на е-mail:[email protected].  На 14 ноември 2021г. заявки се приемат от 7:00 ч. до 19:15 ч. При подадена заявка, общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден. Предварителни заявки ще се приемат от 08 ноември до 12 ноември 2021г. от 8:30 до 17:00 часа на телефони 09341/2260 или 0876 376615.

 1. Община Кула:

Избирателна секция № 052200001 – с адрес: гр. Кула, ул. “Възраждане“ 32, СУ “Васил Левски“ и Избирателна секция № 052200005 - с адрес: гр. Кула, ул. “Възраждане“ 32, СУ “Васил Левски“. Заявки ще се приемат на телефони 0938/32228, 32223 и 0884887719 или на адрес: гр. Кула,  ул. “Възраждане“ 38.  На 14-ти ноември 2021г. заявки се приемат от 7:00 ч. до 19:00 ч. При подадена заявка, общината осигурява автомобил за транспортиране.

 1. Община Макреш:

Избирателна секция № 052500006 – с. Раковица, община Макреш. Заявки ще се приемат на телефони 094/600356, 0887771933 и 0884555995.

 1. Община Ново село:

Избирателна секция № 053000002 – с. Ново село, община Ново село, ул. „Христо Ботев“ №2. Заявки ще се приемат в изборния ден на тел. 09316/22 25 или в сградата на община Ново село.

 1. Община Ружинци:

Избирателна секция № 053300001 – с адрес: с. Ружинци, сграда на  читалище „Христо Ботев- 1898“, I eтаж, малък салон, ул. “Георги Димитров“ 33 и Избирателна секция № 053300007 - с адрес: с. Дреновец, сграда на СУ „ Никола Й. Вапцаров“ I етаж, ул. “Георги Димитров“ 130. Заявки ще се приемат на телефони 093242283 и 0887796191.  Автобус Пежо „Боксер FV350 LH“, рег.№ ВН 28-72 АК с шофьор Атанас Илиев Атанасов и автобус Пежо „Боксер FV350 LH“, рег.№ ВН 28-71 АК с шофьор Колчо Зарков Илиев ще обслужват  в деня на изборите, 14.11.21 г. избиратели с увреждания.

 1. Община Чупрене:

-  Избирателна секция № 053700001 – с. Чупрене, ОУ “Акад. Михаил Димитров”, ул. „Асен Балкански“ № 59;

- Избирателна секция № 053700002 – с. Чупрене, Акад. Михаил Димитров”, ул. „Асен Балкански“ № 59;

- Избирателна секция № 053700003 – с. Върбово, сграда кметство, ул. ”Първа“№71

- Избирателна секция № 053700005 – с. Протопопинци, сграда кметство, ул. ”Девета“

№ 1;

- Избирателна секция № 053700006 – с. Репляна, сграда на Читалище „Съзнание“, ул. ”Първа” № 21;

- Избирателна секция № 053700009 – с. Долни Лом, сграда бивше училище, ул. „Димитър Благоев” № 5;

- Избирателна секция № 053700010 – с. Средогрив, сграда кметство, ул. „Първа“ № 32.

Желаещите да ползват дежурния служебен автомобил /рег. № СА2625ВТ/, могат да се обадят на тел.: 09327/ 2402 от 10:00 до 16:00 часа в деня на изборите.

05.11.2021

ГРАФИК ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА МАШИНИТЕ ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ В ГРАД ВИДИН

Демонстрация на машините за машинно гласуване ще се проведе на :

05.11.2021г. / петък /от 14:00часа до 17:00 часа - Пред Кино НИКРА 

06.11.2021г. / събота / от 14:00 часа до 17:00 часа - Пред Кино НИКРА

02.11.2021

Демонстрация Как да гласуваме на изборите 2 в 1 на 14 ноември 2021

За да гледате демонстрация как се гласува за избори 2 в 1 Натиснете :   ТУК

02.11.2021

ГРАФИК за демонстрация на машините за машинно гласуване в област Видин

Община

Населено място

дата

час

Видин

гр. Видин

пред областна администрация

01.11.-05.11.2021 г.

10.00-13.00

Белоградчик

гр. Белоградчик

в сградата на Общината

01.11.-05.11.2021  г.

08.00-17.00

Брегово

гр. Брегово

сграда на общинска администрация

01.11.-03.11.2021 г.

08.30.-17.00

 

с. Гъмзово

клуб на пенсионера

04.11.2021 г.

09.00-16.30

 

с. Ракитница

малък салон читалище

05.11.2021 г.

09.00-16.30

Кула

гр. Кула

пред входа на НЧ „Просвета 1882“

03.11.-4.11.2021 г.

09.00-12.00

13.00.-16.00

Ружинци

с. Ружинци

пред общинска администрация

 

02.11.2021 г.

03.11.2021 г.

13.00-16.30

08.00-16.30

 

с. Дреновец

фоайето  пред кметството

04.11.2021 г.

08.30-16.30

 

с. Бело поле

фоайето пред поща и читалище

05.11.2021 г.

 

09.30-13.30

30.10.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

На основание т. 7  на Решение № 617-ПВР/НС от 24 септември 2021 г. на ЦИК и  уведомление  с писмо с изх. № ПВР/НС-15-66/29.10.2021 г. на ЦИК относно прието протоколно решение от 29.10.2021 г. на ЦИК е разрешено РИК Видин да публикува образци на бюлетините за Пети изборен район Видински в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

 

30.10.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

На основание т. 7  на Решение № 617-ПВР/НС от 24 септември 2021 г. на ЦИК и  уведомление  с писмо с изх. № ПВР/НС-15-66/29.10.2021 г. на ЦИК относно прието протоколно решение от 29.10.2021 г. на ЦИК е разрешено РИК Видин да публикува образци на бюлетините за Пети изборен район Видински в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

 

Календар

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения