Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 87-ПВР/НС
Видин, 01.11.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на бюлетините за всяка избирателна секция в Изборен район 05 – Видински за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ броя на бюлетините за всяка избирателна секция в Изборен район 05 – Видински при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември, за всеки един от двата вида избори, както следва:

 

1. За община Белоградчик:

 

Избирателна секция №

050100001

400

броя

Избирателна секция №

050100002

400

броя

Избирателна секция №

050100003

400

броя

Избирателна секция №

050100004

300

броя

Избирателна секция №

050100005

400

броя

Избирателна секция №

050100006

400

броя

Избирателна секция №

050100007

400

броя

Избирателна секция №

050100008

500

броя

Избирателна секция №

050100009

100

броя

Избирателна секция №

050100010

100

броя

Избирателна секция №

050100011

200

броя

Избирателна секция №

050100012

100

броя

Избирателна секция №

050100013

100

броя

Избирателна секция №

050100014

100

броя

Избирателна секция №

050100015

100

броя

Избирателна секция №

050100016

100

броя

Избирателна секция №

050100017

100

броя

Избирателна секция №

050100018

100

броя

Избирателна секция №

050100019

100

броя

ОБЩО:

 

4400

броя

2. За 0бщина Бойница:

 

Избирателна секция №

050300001

300

броя

Избирателна секция №

050300002

100

броя

Избирателна секция №

050300003

100

броя

Избирателна секция №

050300004

100

броя

Избирателна секция №

050300005

200

броя

ОБЩО:

 

800

броя

3. За община Брегово:

 

Избирателна секция №

050600001

500

броя

Избирателна секция №

050600002

400

броя

Избирателна секция №

050600003

400

броя

Избирателна секция №

050600004

400

броя

Избирателна секция №

050600005

300

броя

Избирателна секция №

050600006

100

броя

Избирателна секция №

050600007

400

броя

Избирателна секция №

050600008

200

броя

Избирателна секция №

050600009

300

броя

Избирателна секция №

050600010

200

броя

Избирателна секция №

050600011

300

броя

Избирателна секция №

050600012

200

броя

Избирателна секция №

050600013*

100

броя

Избирателна секция №

050600014*

100

броя

Избирателна секция №

050600015*

100

броя

ОБЩО:

 

4000

броя

4. За община Видин:

 

Избирателна секция №

050900001

300

броя

Избирателна секция №

050900002

500

броя

Избирателна секция №

050900003

500

броя

Избирателна секция №

050900004

500

броя

Избирателна секция №

050900005

500

броя

Избирателна секция №

050900006

500

броя

Избирателна секция №

050900007

500

броя

Избирателна секция №

050900008

500

броя

Избирателна секция №

050900009

500

броя

Избирателна секция №

050900010

500

броя

Избирателна секция №

050900011

400

броя

Избирателна секция №

050900012

500

броя

Избирателна секция №

050900013

500

броя

Избирателна секция №

050900014

500

броя

Избирателна секция №

050900015

500

броя

Избирателна секция №

050900016

500

броя

Избирателна секция №

050900017

500

броя

Избирателна секция №

050900018

500

броя

Избирателна секция №

050900019

500

броя

Избирателна секция №

050900020

500

броя

Избирателна секция №

050900021

500

броя

Избирателна секция №

050900022

500

броя

Избирателна секция №

050900023

500

броя

Избирателна секция №

050900024

500

броя

Избирателна секция №

050900025

500

броя

Избирателна секция №

050900026

500

броя

Избирателна секция №

050900027

500

броя

Избирателна секция №

050900028

500

броя

Избирателна секция №

050900029

500

броя

Избирателна секция №

050900030

500

броя

Избирателна секция №

050900031

500

броя

Избирателна секция №

050900032

500

броя

Избирателна секция №

050900033

500

броя

Избирателна секция №

050900034

500

броя

Избирателна секция №

050900035

500

броя

Избирателна секция №

050900036

500

броя

Избирателна секция №

050900037

500

броя

Избирателна секция №

050900038

500

броя

Избирателна секция №

050900039

500

броя

Избирателна секция №

050900040

500

броя

Избирателна секция №

050900041

500

броя

Избирателна секция №

050900042

500

броя

Избирателна секция №

050900043

500

броя

Избирателна секция №

050900044

500

броя

Избирателна секция №

050900045

200

броя

Избирателна секция №

050900046

500

броя

Избирателна секция №

050900047

500

броя

Избирателна секция №

050900048

500

броя

Избирателна секция №

050900049

500

броя

Избирателна секция №

050900050

500

броя

Избирателна секция №

050900051

500

броя

Избирателна секция №

050900052

500

броя

Избирателна секция №

050900053

500

броя

Избирателна секция №

050900054

500

броя

Избирателна секция №

050900055

500

броя

Избирателна секция №

050900056

500

броя

Избирателна секция №

050900057

500

броя

Избирателна секция №

050900058

500

броя

Избирателна секция №

050900059

500

броя

Избирателна секция №

050900060

500

броя

Избирателна секция №

050900061

500

броя

Избирателна секция №

050900062

500

броя

Избирателна секция №

050900063

500

броя

Избирателна секция №

050900064

500

броя

Избирателна секция №

050900065

500

броя

Избирателна секция №

050900066

500

броя

Избирателна секция №

050900067

500

броя

Избирателна секция №

050900068

500

броя

Избирателна секция №

050900069

500

броя

Избирателна секция №

050900070

500

броя

Избирателна секция №

050900071

500

броя

Избирателна секция №

050900072

500

броя

Избирателна секция №

050900073

500

броя

Избирателна секция №

050900074

500

броя

Избирателна секция №

050900075

500

броя

Избирателна секция №

050900076

500

броя

Избирателна секция №

050900077

300

броя

Избирателна секция №

050900078

400

броя

Избирателна секция №

050900079

500

броя

Избирателна секция №

050900080

300

броя

Избирателна секция №

050900081

100

броя

Избирателна секция №

050900082

100

броя

Избирателна секция №

050900083

100

броя

Избирателна секция №

050900084

100

броя

Избирателна секция №

050900085

100

броя

Избирателна секция №

050900086

100

броя

Избирателна секция №

050900087

400

броя

Избирателна секция №

050900088

400

броя

Избирателна секция №

050900089

100

броя

Избирателна секция №

050900090

100

броя

Избирателна секция №

050900091

200

броя

Избирателна секция №

050900092

500

броя

Избирателна секция №

050900093

400

броя

Избирателна секция №

050900094

300

броя

Избирателна секция №

050900095

400

броя

Избирателна секция №

050900096

400

броя

Избирателна секция №

050900097

200

броя

Избирателна секция №

050900098

200

броя

Избирателна секция №

050900099

400

броя

Избирателна секция №

050900100

300

броя

Избирателна секция №

050900101

300

броя

Избирателна секция №

050900102

300

броя

Избирателна секция №

050900103

300

броя

Избирателна секция №

050900104

100

броя

Избирателна секция №

050900105

300

броя

Избирателна секция №

050900106

500

броя

Избирателна секция №

050900107

300

броя

Избирателна секция №

050900108

500

броя

Избирателна секция №

050900109

500

броя

Избирателна секция №

050900110

300

броя

Избирателна секция №

050900111

100

броя

Избирателна секция №

050900112

100

броя

Избирателна секция №

050900113

100

броя

Избирателна секция №

050900114

100

броя

Избирателна секция №

050900115

100

броя

Избирателна секция №

050900116

100

броя

Избирателна секция №

050900117

100

броя

Избирателна секция №

050900118

500

броя

Избирателна секция №

050900119

200

броя

Избирателна секция №

050900120

300

броя

Избирателна секция №

050900121*

100

броя

Избирателна секция №

050900122*

100

броя

Избирателна секция №

050900123*

100

броя

Избирателна секция №

050900124*

100

броя

Избирателна секция №

050900125*

100

броя

Избирателна секция №

050900126*

100

броя

Избирателна секция №

050900127*

100

броя

ОБЩО:

 

49 600

броя

5. За община Грамада:

 

Избирателна секция №

051500001

100

броя

Избирателна секция №

051500002

500

броя

Избирателна секция №

051500003

400

броя

Избирателна секция №

051500004

100

броя

Избирателна секция №

051500005

100

броя

Избирателна секция №

051500006

100

броя

Избирателна секция №

051500007

100

броя

Избирателна секция №

051500008

100

броя

Избирателна секция №

051500009

100

броя

ОБЩО:

 

1600

броя

6. За община Димово:

 

Избирателна секция №

051600001

400

броя

Избирателна секция №

051600002

500

броя

Избирателна секция №

051600003

100

броя

Избирателна секция №

051600004

200

броя

Избирателна секция №

051600005

100

броя

Избирателна секция №

051600006

100

броя

Избирателна секция №

051600007

100

броя

Избирателна секция №

051600008

100

броя

Избирателна секция №

051600009

100

броя

Избирателна секция №

051600010

100

броя

Избирателна секция №

051600011

100

броя

Избирателна секция №

051600012

100

броя

Избирателна секция №

051600013

100

броя

Избирателна секция №

051600014

200

броя

Избирателна секция №

051600015

300

броя

Избирателна секция №

051600016

300

броя

Избирателна секция №

051600017

100

броя

Избирателна секция №

051600018

100

броя

Избирателна секция №

051600019

100

броя

Избирателна секция №

051600020

100

броя

Избирателна секция №

051600021

500

броя

Избирателна секция №

051600022

500

броя

Избирателна секция №

051600023

500

броя

Избирателна секция №

051600024

100

броя

Избирателна секция №

051600025*

100

броя

Избирателна секция №

051600026*

100

броя

Избирателна секция №

051600027*

100

броя

ОБЩО:

 

5200

броя

7. За община Кула:

 

 

Избирателна секция №

052200001

500

броя

Избирателна секция №

052200002

500

броя

Избирателна секция №

052200003

500

броя

Избирателна секция №

052200004

500

броя

Избирателна секция №

052200005

500

броя

Избирателна секция №

052200006

100

броя

Избирателна секция №

052200007

100

броя

Избирателна секция №

052200008

100

броя

Избирателна секция №

052200009

100

броя

Избирателна секция №

052200010

100

броя

Избирателна секция №

052200011

200

броя

Избирателна секция №

052200012

200

броя

Избирателна секция №

052200013

200

броя

ОБЩО:

 

3600

броя

8. За община Макреш:

 

Избирателна секция №

052500001

300

броя

Избирателна секция №

052500002

100

броя

Избирателна секция №

052500003

100

броя

Избирателна секция №

052500004

100

броя

Избирателна секция №

052500005

200

броя

Избирателна секция №

052500006

300

броя

Избирателна секция №

052500007

100

броя

Избирателна секция №

052500008*

100

броя

ОБЩО:

 

1300

броя

9. За община Ново село:

 

Избирателна секция №

053000001

300

броя

Избирателна секция №

053000002

400

броя

Избирателна секция №

053000003

300

броя

Избирателна секция №

053000004

200

броя

Избирателна секция №

053000005

400

броя

Избирателна секция №

053000006

200

броя

Избирателна секция №

053000007

200

броя

Избирателна секция №

053000008*

100

броя

ОБЩО:

 

2100

броя

10. За община Ружинци:

 

Избирателна секция №

053300001

500

броя

Избирателна секция №

053300002

200

броя

Избирателна секция №

053300003

200

броя

Избирателна секция №

053300004

200

броя

Избирателна секция №

053300005

200

броя

Избирателна секция №

053300006

500

броя

Избирателна секция №

053300007

500

броя

Избирателна секция №

053300008

200

броя

Избирателна секция №

053300009

500

броя

Избирателна секция №

053300010

100

броя

Избирателна секция №

053300011*

100

броя

Избирателна секция №

053300012*

100

броя

Избирателна секция №

053300013*

100

броя

ОБЩО:

 

3400

броя

11. За община Чупрене:

 

Избирателна секция №

053700001

200

броя

Избирателна секция №

053700002

200

броя

Избирателна секция №

053700003

100

броя

Избирателна секция №

053700004

100

броя

Избирателна секция №

053700005

100

броя

Избирателна секция №

053700006

100

броя

Избирателна секция №

053700007

200

броя

Избирателна секция №

053700008

300

броя

Избирателна секция №

053700009

200

броя

Избирателна секция №

053700010

100

броя

ОБЩО:

 

1600

броя

 

ОБЩО за  изборен район 05 - Видински: По 77 600 броя за всеки един от двата вида избори.

* Подвижна СИК / СИК в болнично заведение, специализирана институция.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 01.11.2021 в 18:15 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения