Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 74-ПВР/НС
Видин, 01.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община Макреш за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо с изх. № ВИ-4390 от 29.10.2021 г. на кмета на община Макреш и с вх. № 106 от 29.10.2021 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 21.10.2021 г. при кмета на община Макреш.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на ПСИК в общината.

Със свое Решение № 66-ПВР/НС от 01.11.2021 г. РИК – Видин е определила една подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Макреш, а с Решение № 11-ПВР/НС от 30.09.2021 г. РИК - Видин е определила седемчленен състав за подвижни секционни избирателни комисии, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за задържане.

            С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия в община Макреш, както следва:

ПСИК № 052500008 - с. Макреш, ул. "Георги Бенковски" № 88

Име, презиме, фамилия

Длъжност в комисията

1

Цветана Вълчева Тошева

Председател

2

Хани Митков Хилков

Зам. председател

3

Мирослава Иванова Младенова

Секретар

4

Цветомир Пламенов Цветанов

Член

5

Милен Живков Вълчев

Член

6

Николай Петков Велков

Член

7

Тодорка Николова Николова

Член

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 01.11.2021 в 18:07 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения