Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 67-ПВР/НС
Видин, 01.11.2021

ОТНОСНО: Формиране на единните номера на избирателна секция в Дом за стари хора в община Ружинци и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в община Ново село, изборен район 05 - Видински за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

В РИК – Видин са постъпили  Заповед № 78/27.10.2021 г. на управителя на ЦНСТПЛД с. Ново село, общ. Ново село за образуване на СИК и Заповед № 02-235/28.10.2021 г. на кмета на община Ново село за утвърждаване номерацията на избирателната секция.  

В РИК – Видин са постъпили Заповед № 56/25.10.2021 г. на директора на Дом за стари хора с ОЛБ – с. Дреновец, община Ружинци за образуване на СИК и Заповед № 728/27.10.2021 г. на кмета на община Ружинци за утвърждаване на номерацията на избирателната секция.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 8 и чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 564- ПВР/НС от 21.09.2021 г. на ЦИК за определяне на единната номерация на избирателните секции в Република България за избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. и Решение № 10/30.09.2021 г. на РИК Видин,  Районна избирателна комисия  - Видин

РЕШИ:  

 

Формира единните  номера на избирателната секция в Дом за стари хора  на територията на община Ружинци и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в община Ново село в изборен район 05 - Видински за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., както следва:

За община Ружинци: СИК № 053300011 – с. Дреновец, община Ружинци, ул. „Спортист“ № 2А, сграда на ДСХ с ОЛБ, първи етаж.

За община Ново село: СИК № 053000009 – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Ново село, общ. Ново село, ул. Георги Бенковски № 2, стая на първи етаж.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 01.11.2021 в 18:04 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения