Заседания

Заседание от дата 24.03.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 132-НС / 24.03.2021

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК в община Видин.

№ 131-НС / 24.03.2021

ОТНОСНО : жалба с вх.№ 188/24.03.2021г. относно Нарушения на законодателството в областта на храните и предполагаемо нарушение на Изборния кодекс

№ 130-НС / 24.03.2021

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 123-НС/23.03.2021г. на РИК- Видин.

№ 129-НС / 24.03.2021

ОТНОСНО : Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 122-НС/23.03.2021г. на РИК- Видин.

№ 128-НС / 24.03.2021

ОТНОСНО : Назначаване състава на подвижните секционни избирателни комисии в община Видин за изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 127-НС / 24.03.2021

ОТНОСНО : Освобождаване на членове на СИК в община Видин.

№ 126-НС / 24.03.2021

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК в област Видин.

№ 125-НС / 24.03.2021

ОТНОСНО : Назначаване състава на избирателните секции в дом за стари хора и център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания в община Димово за изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 124-НС / 24.03.2021

ОТНОСНО : Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община Димово за изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения