Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 127-НС
Видин, 24.03.2021

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК в община Видин.

В РИК – Видин e постъпило заявление от Красимира Крумова Маринова с вх. № 191/24.03.2021г. за освобождаването й като член на СИК № 050900088 - с. Градец, общ. Видин. Постъпило е и заявление от Светла Микова Бояджийска с вх. № 192/24.03.2021г. за освобождаването й като секретар на СИК № 050900088 – с. Градец, общ. Видин. Към заявленията са представени удостоверение и от двамата заявители.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите заявления и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

 1. ДОПУСКА да се извърши освобождаване в състава на СИК № 050900088 - с. Градец, общ. Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Красимира Крумова Маринова като член на СИК № 050900088 - с. Градец, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Светла Микова Бояджийска като секретар на СИК № 050900088 - с. Градец, общ. Видин.

 

 

 1. УКАЗВА на упълномощения представител на партия „ВОЛЯ“ в три дневен срок от обявяване на настоящото решение да предложи на РИК- Видин други лица за назначаване на мястото на освободените членове на СИК № 050900088- с. Градец, общ. Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:35 часа

Календар

Решения

 • № 293-НС / 08.04.2021

  относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

 • № 292-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

 • № 291-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения