Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 293-НС
Видин, 08.04.2021

ОТНОСНО: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

Постъпили са жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г., № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г.,№441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“, в които жалби се твърди, че е налице опорочаване на изборните резултати в секции № 1, 69, 70, 71, 72,73, 74 и 75 в гр. Видин.

Жалбоподателят иска от РИК Видин да извърши повторно преброяване на бюлетините отчетени на проведените на 26.05.2019г. избори.

РИК Видин няма как да извърши повторно преброяване на бюлетините отчетени на проведените на 26.05.2019г. избори, нито има правомощия за това.

При това положение РИК Видин приема, че не е налице нарушение на Изборния кодекс и жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г. , №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г. № 440/05.04.2021г.,  .№441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г.,  от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“следва да бъдат оставенни без разглеждане.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г.,№437/05.04.2021г., № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г., и вх.№ 442/05.04.2021г.,  от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Зам. председател: Калоян Росенов Живков

* Публикувано на 08.04.2021 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения