Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 126-НС
Видин, 24.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в област Видин.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Йордан Василев Йорданов упълномощен представител на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА и ВМРО“, с вх. № 185/24.03.2021 г. по описа на РИК – Видин, за замяна в състави на СИК на територията на община Видин и община Чупрене. Към предложението е представен списък с номерата на секциите, в които има промени и имената на лицата за замяна, 4 /четири/ броя заявления за отказ и 4 /четири/ броя удостоверения.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 053700009, с. Долни Лом, общ. Чупрене, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Витан Димитров Цветков като член на СИК № 053700009, с. Долни Лом, общ. Чупрене

НАЗНАЧАВА Нина Василева Маркова като член на СИК № 053700009, с. Долни Лом, общ. Чупрене

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900117, с. Търняне, общ. Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Веселин Френг Кочанов като секретар на СИК № 050900117, с. Търняне, общ. Видин

НАЗНАЧАВА Вълчо Петков Вълчев като секретар на СИК № 050900117, с. Търняне, общ. Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900098, с. Гомотарци, общ. Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Симеон Василев Симеонов като член на СИК № 050900098, с. Гомотарци, общ. Видин

НАЗНАЧАВА Виктория Емилова Димитрова като член на СИК № 050900098, с. Гомотарци, общ. Видин

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900047, гр. Видин, общ. Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Симеон Неделков Спасов като член на СИК № 050900047, гр. Видин, общ. Видин

НАЗНАЧАВА Димитър Атанасов Костов като член на СИК № 050900047, гр. Видин, общ. Видин

  

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения