Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 128-НС
Видин, 24.03.2021

ОТНОСНО: Назначаване състава на подвижните секционни избирателни комисии в община Видин за изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е писмо с изх. № ОД-01-17-85 от 22.03.2021 г. на кмета на община Видин и с вх. № 184 от 24.03.2021 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 19.03.2021 г. при кмета на община Видин.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на ПСИК в общината.

Със свое Решение № 108-НС от 20.03.2021 г. РИК – Видин е определила 4 подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Видин, а с Решение № 14-НС от 18.02.2021 г. РИК - Видин е определила петчленен състав за подвижни секционни избирателни комисии, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за задържане.

            С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА състава на подвижните секционни избирателни комисии за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в община Видин, както следва:

СЕКЦИЯ №

ТРИ ИМЕНА

ДЛЪЖНОСТ

ПСИК

№ 050900122

гр. Видин, ОУ “Иван Вазов“,ул.“Цар Симеон Велики“№101

община Видин

Венцислав Божков Иванов

Председател

Цветан Димитров Генчев

Заместник - председател

Виктория Неофитова Николова

Секретар

 

Член

Юлия Емилова Гергиева

Член

 

 

 

СЕКЦИЯ №

ТРИ ИМЕНА

ДЛЪЖНОСТ

ПСИК

№ 050900123

гр. Дунавци, ул. “Георги Димитров“ №121, кметство,ет.2, приемна

община Видин

Виктория Боянова Мишева

Председател

Биляна Славчева Димитрова

Заместник - председател

Надя Мриянова Тодорова

Секретар

 

Член

Цветанка Любомирова Петрова

Член

СЕКЦИЯ №

ТРИ ИМЕНА

ДЛЪЖНОСТ

ПСИК

№ 050900124

с. Градец, Кметство

община Видин

 

Бояна Павлова Станкова

Председател

 

Светла Микова Бояджийска

Заместник - председател

 

Валинка Цветанова Нешева

Секретар

 

 

Член

 

Красимира Крумова Маринова

Член

 

 

 

СЕКЦИЯ №

ТРИ ИМЕНА

ДЛЪЖНОСТ

ПСИК

№ 050900125

с. Градец, Кметство

община Видин

 

Ваньо Славков Радулов

Председател

 

Перко Димитров Костов

Заместник - председател

 

Митка Борисова Петрова

Секретар

 

 

Член

 

 

Член

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:35 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения