Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 131-НС
Видин, 24.03.2021

ОТНОСНО: жалба с вх.№ 188/24.03.2021г. относно Нарушения на законодателството в областта на храните и предполагаемо нарушение на Изборния кодекс

Постъпила е жалба с вх.№ 188/24.03.2021г. от Свилен Маринов, който твърди, че в 11,30ч. на 24 март 2021г. на площада на село Връв е пристигнал тъмно син лек автомобил Ситроен със софийска регистрация и две лица са разтоварили еднакви големи пакети с хранителни продукти. В жалбата са наведени доводи относно нарушението на хигиенните изисквания при тази доставка на хранителни продукти.

В жалбата се твърди, че предоставянето на дарение на хранителни продукти за неизвестно кои лица представлява недопустима предизборна агитация с използване на местното читалище. В жалбата няма твърдение, че се касае за дарение на хранителни продукти, а се твърди, че има направена доставка и складиране на определено място. 

Транспортирането, неизвестно от кого и неизвестно до кого, както и складирането на хранителни продукти  не представлява нарушение.

Дейността на Районната избирателна комисия е сведена до приложението на Изборния кодекс, който съгласно чл.1  определя: условията, организацията и реда за произвеждане на изборите в Република България; оспорването на резултатите от изборите; условията и реда за попълване на мандати. В този смисъл, РИК Видин няма компетентността да се произнася по въпроси извън обхвата на Изборния кодекс.

При така установената фактическа обстановка, Районна избирателна комисия – Видин  счита, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Свилен Маринов.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 24.03.2021 в 18:38 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения