ГЕРБ-СДС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Георги Любенов Георгиев01/04.11.2021
Благой Ангелов Йоцов02/04.11.2021
Теменужка Любенова Георгиева03/04.11.2021
Милена Бисерова Савова04/04.11.2021
Борислав Стоянов Василев05/04.11.2021
Александър Митков Рангелов06/04.11.2021
Стефка Найденова Живкова07/04.11.2021
Силвия Станчева Сотирова08/04.11.2021
Жулиета Георгиева Георгиева09/04.11.2021
Лилия Иванова Младенова10/04.11.2021
Йордан Каменов Петков11/04.11.2021
Тодор Цветанов Тодоров12/04.11.2021
Елизабет Михайлова Йончева13/04.11.2021
Ралица Бориславова Любенова001/05.11.2021
Мая Петкова Кирилова002/05.11.2021
Георги Емилов Ангелов003/05.11.2021
Емил Ангелов Томов004/05.11.2021
Даниела Славеева Георгиева005/05.11.2021
Мая Ганчева Димитрова006/05.11.2021
Фиданка Игнатова Найденова007/05.11.2021
Явор Цветанов Петков008/05.11.2021
Камелиян Тодоров Иванов009/05.11.2021
Боримир Анатолиев Петров010/05.11.2021
Дейвид Кристиянов Тодоров011/05.11.2021
Лозан Илиев Маринов012/05.11.2021
Витан Захариев Георгиев013/05.11.2021
Емилия Викторова Герасимова014/05.11.2021
Веско Стоилов Иванов015/05.11.2021
Денислав Владимиров Вергилов016/05.11.2021
Калоян Костов Тончев017/05.11.2021
Мариян Симеонов Радев018/05.11.2021
Любен Любенов Маринов019/05.11.2021
Пролетка Кирова Иванова020/05.11.2021
Георги Валериев Георгиев021/05.11.2021
Ивайло Тошев Иванов022/05.11.2021
Лиляна Тошева Николова023/05.11.2021
Рангел Петров Рангелов024/05.11.2021
Виктория Петкова Русева025/05.11.2021
Милчо Иванов Тодоров026/05.11.2021
ДЕЧО ВЪРБАНОВ ЦВЕТКОВ027/05.11.2021
МАРИЕЛА МИТКОВА ЛОЗАНОВА028/05.11.2021
ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ПЕНКОВ029/05.11.2021
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ030/05.11.2021
КИРИЛКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА031/05.11.2021
ТОДОР ПЕТКОВ НИКОЛОВ032/05.11.2021
СЕНКА ВИДЕНОВА ИВАНОВА033/05.11.2021
АНЕЛИЯ ЕЛЕНКОВА ЛИЛОВА034/05.11.2021
ЕЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА035/05.11.2021
МИЛАДИН ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ036/05.11.2021
ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА ИКОНОМОВА037/05.11.2021
НЕВЕНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА038/05.11.2021
РАЙНА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА039/05.11.2021
ИГЛИКА КАМЕНОВА ВАНКОВА040/05.11.2021
ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ КРУМОВ041/05.11.2021
ДАНИЕЛА ФЛОРОВА ВАСИЛЕВА042/05.11.2021
Анета Димчева Младенова043/05.11.2021
ИВАН АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ044/05.11.2021
ИЛЧО СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ050/05.11.2021
Митко Иванов Петров051/05.11.2021
Пенко Георгиев Шаличев052/05.11.2021
Ваньо Борисов Иванов054/05.11.2021
Ваньо Еленков Цветков055/05.11.2021
Валентин Цветанов Тодоров056/05.11.2021
Николина Живкова Тодорова057/05.11.2021
Борислава Пепиева Борисова058/05.11.2021
Михаела Росенова Николаева059/05.11.2021
Ваня Николова Симеонова060/05.11.2021
Илиян Дамянов Севастакиев061/05.11.2021
Гълъбина Цанкова Йончева062/05.11.2021
Зорница Лалова Вълчкова063/05.11.2021
Генка Йотова Цанова064/05.11.2021
Цветана Стоянова Микова065/05.11.2021
Добрин Цанков Иванов066/05.11.2021
Илонка Калчева Цанова067/05.11.2021
Снежана Цанова Стефанова068/05.11.2021
Краси Иванов Каменов069/05.11.2021
Анулиран070/05.11.2021
Младен Валериев Рангелов071/05.11.2021
Даниела Тошкова Нинкова072/05.11.2021
Пламен Ценков Вътков073/05.11.2021
Рачо Тодоров Петков074/05.11.2021
Пламен Милчов Коцов075/05.11.2021
Милка Петрова Цанова076/05.11.2021
Тихомир Цветанов Тодоров077/05.11.2021
Илия Василев Каменов078/05.11.2021
Изолина Цекова Микова079/05.11.2021
Виолета Цветанова Коцова080/05.11.2021
Венета Атанасова Младенова081/05.11.2021
Тошка Петрова Кирова082/05.11.2021
Стефан Кръстев Цанков083/05.11.2021
Красимир Йонов Станков084/05.11.2021
Цветанка Данчева Иванова085/05.11.2021
Миглена Петкова Трифонова086/05.11.2021
Нели Иванова Недкова087/05.11.2021
Емилия Димитрова Стойкова088/05.11.2021
Захари Иванов Занков090/05.11.2021
Гошо Цанов Георгиев091/05.11.2021
Георги Петков Стоилов092/05.11.2021
Дени Тихомиров Шуманов093/05.11.2021
Владимир Михайлов Цветанов094/05.11.2021
Стоян Стефанов Петров095/05.11.2021
Павлинка Данчова Тодорова096/05.11.2021
Борислав Богомилов Тодоров097/05.11.2021
Валерия Вълчева Миткова098/05.11.2021
Елена Рангелова Калотова099/05.11.2021
Антон Георгиев Антов100/05.11.2021
Илияна Сергеева Александрова101/05.11.2021
Маруся Асенова Цекова-Алексиева102/05.11.2021
Дона Бугалинова Георгиева103/05.11.2021
Карамфилка Пенкова Петрова104/05.11.2021
Веселка Стефанова Петрова105/05.11.2021
Любен Николов Ризов106/05.11.2021
Лора Ивайлова Тодорова107/05.11.2021
Тихомир Цанков Иванов108/05.11.2021
Пламен Митов Николов109/05.11.2021
Валентина Каменова Микова110/05.11.2021
Виктория Михайлова Гузелска112/05.11.2021
Данко Крумов Димитров113/05.11.2021
Цветанка Младенова Йоцова114/05.11.2021
Любомир Крумов Вачев115/05.11.2021
Албена Йорданова Кирова116/05.11.2021
Съвета Тодорова Спасова118/05.11.2021
Красимир Минчев Ангелов119/05.11.2021
Тодорка Боянова Тодорова120/05.11.2021
Людмил Серафимов Николов121/05.11.2021
Симеон Георгиев Цанов122/05.11.2021
Антонина Крумова Калчева - Лисичкова123/05.11.2021
Мая Борисова Янкулова124/05.11.2021
Недялко Цветанов Панталеев125/05.11.2021
Лора Боянова Крумова126/05.11.2021
Иван Каменов Иванов127/05.11.2021
Мариана Славчева Борисова128/05.11.2021
Искра Михайлова Ценова129/05.11.2021
Ласко Иванов Каменов130/05.11.2021
Огнян Емануилов Иванов131/05.11.2021
Пламен Иванов Йорданов132/05.11.2021
Емил Иванов Бойчев133/05.11.2021
Филка Боянова Гергова134/05.11.2021
Лена Живкова Бечева135/05.11.2021
Костантин Борисов Кръстев136/05.11.2021
Снежана Милчова Петрова137/05.11.2021
Боянка Велкова Иванова138/05.11.2021
Татяна Михайлова Цанкова139/05.11.2021
Цветан Стоянов Михайлов140/05.11.2021
Николай Димитров Николов141/05.11.2021
Ваня Младенова Василева142/05.11.2021
Пролетка Вълчева Савова143/05.11.2021
Калина Николова Цветкова144/05.11.2021
Дияна Людмилова Борисова146/05.11.2021
Симона Юриева Андреева147/05.11.2021
Поликсена Петкова Цанова148/05.11.2021
Иво Октавианов Момчилов149/05.11.2021
Калина Георгиева Кирилова- Борисова150/05.11.2021
Анжела Тошкова Александрова151/05.11.2021
Пламен Замфиров Борисов152/05.11.2021
Валентин Тодоров Трифонов153/05.11.2021
Тошко Славчов Тодоров154/05.11.2021
Йордана Петрова Иванова155/05.11.2021
Любомир Здравков Цветков156/05.11.2021
Сергей Богданов Серафимов157/05.11.2021
Бойко Емилов Бойчев158/05.11.2021
Цветан Йорданов Маринов159/05.11.2021
Даниил Асенов Томов160/05.11.2021
Йоан Асенов Томов161/05.11.2021
Любка Димчева Томова162/05.11.2021
Генчо Ангелов Радославов163/05.11.2021
Огнян Борисов Шишманов164/05.11.2021
Димчо Тодоров Димчев165/05.11.2021
Невелин Пламенов Лазаров166/05.11.2021
Цветанка Иванова Цветкова167/05.11.2021
Матилда Невенчова Йорданова168/05.11.2021
Стоянка Рангелова Вълчева169/05.11.2021
Борислав Емилов Борисов170/05.11.2021
Перо Гергов Панчев171/05.11.2021
Михаил Петков Цанков172/05.11.2021
Виолета Славейкова Илиева173/05.11.2021
Росинка Георгиева Първулова174/05.11.2021
Яким Ценков Стоянов175/05.11.2021
Марийка Миткова Александрова176/05.11.2021
Мария Митова Фишкина177/05.11.2021
Виктория Петрова Пекова178/05.11.2021
Генади Петков Гергов179/05.11.2021
Снежана Найденова Ванкова180/05.11.2021
Мариян Георгиев Стоянов181/05.11.2021
Пенка Велкова Ванкова182/05.11.2021
Иван Николов Илиев183/05.11.2021
Ерик Миленов Евдокимов184/05.11.2021
Линка Аспарухова Илиева185/05.11.2021
Страхил Герасимов Петров186/05.11.2021
Желязко Георгиев Станков187/05.11.2021
Гошо Евдокимов Флоров188/05.11.2021
Румен Крачунов Крачунов189/05.11.2021
Пролетка Найденова Пекова190/05.11.2021
Емил Евдокимов Маринов191/05.11.2021
Людмила Величкова Герасимова192/05.11.2021
Калин Любенов Пантов193/05.11.2021
Тошо Цветков Нинов194/05.11.2021
Анелия Никитова Петкова195/05.11.2021
Снежанка Милкова Маринова196/05.11.2021
Иванка Цветкова Димитрова197/05.11.2021
Ачко Бисеров Ангелов198/05.11.2021
Владко Георгиев Киров199/05.11.2021
Павлинка Стоянова Петкова200/05.11.2021
Пламен Митов Иванов201/05.11.2021
Пламен Иванов Георгиев202/05.11.2021
Радка Костова Митова203/05.11.2021
Надка Велкова Вълчева204/05.11.2021
Лиляна Панайотова Димитрова209/05.11.2021
Лъчезар Славчев Райчев210/05.11.2021
Катя Костадинова Живкова1/10.11.2021
Ренета Милкова Лашева2/10.11.2021
Петя Василева Петрова3/10.11.2021
Маргарита Маринова Петрова4/10.11.2021
Румяна Борисова Димитрова5/10.11.2021
Валя Иванова Еленкова6/10.11.2021
Йордан Иванов Живков7/10.11.2021
Атанас Илиев Дуев8/10.11.2021
Дафина Димитрова Иванова9/10.11.2021
Антон Любенов Ангелов10/10.11.2021
Валери Николов Панайотов11/10.11.2021
Мария Георгиева Божинова12/10.11.2021
Георги Димитров Ангелов13/10.11.2021
Сашка Дачева Йорданова14/10.11.2021
Йосиф Вълчев Йосифов15/10.11.2021
Димитър Ангелов Станиславов16/10.11.2021
Николай Иванов Кръчков17/10.11.2021
Рени Георгиева Табакова18/10.11.2021
Боян Любенов Иванов19/10.11.2021
Марияна Генчева Иванова211/11.11.2021
Анулиран145/10.11.2021
Анулиран205/10.11.2021
Анулиран208/10.11.2021
Рая Радославова Павлинова117/10.11.2021
Юлиан Петров Тачев145/10.11.2021
Георги Светлинов Миланов205/10.11.2021
Славяни Алексеев Христов206/10.11.2021
Мартин Митков Ангелов207/10.11.2021
Тотка Благоева Рачева208/10.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения