Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Йорданка Илиева Данева6-1-НС/12.11.2021
Камелия Стефанова Петрова6-2-НС/12.11.2021
Александър Стилиянов Петров6-3-НС/12.11.2021
Милена Таскова Иванова6-4-НС/12.11.2021
Стилиян Георгиев Петров6-5-НС/12.11.2021
Веселин Петров Милчев6-6-НС/12.11.2021
Елеонора Йосифова Куманова6-7-НС/12.11.2021
Николай Илиев Николов6-8-НС/12.11.2021
Валентин Йорданов Кирилов6-9-НС/12.11.2021
Калоян Калинов Трифонов6-10-НС/12.11.2021
Захаринка Петрова Николова6-11-НС/12.11.2021
Беатрис Стилианова Севастакиева6-12-НС/12.11.2021
Миглена Богомилова Петрова-Севастакиева6-13-НС/12.11.2021
Милена Тодорова Димитрова6-14-НС/12.11.2021
Тодор Боянов Тодоров6-15-НС/12.11.2021
Катя Генадиева Александрова6-16-НС/12.11.2021
Теодора Веселинова Трифонова6-17-НС/12.11.2021
Радослава Миткова Ангелова6-18-НС/12.11.2021
Мая Пламенова Миткова6-19-НС/12.11.2021
Благовест Благоев Петров6-20-НС/12.11.2021
Сашка Иванова Борисова6-21-НС/12.11.2021
Красимир Митков Кирилов6-22-НС/12.11.2021
Лиляна Владимирова Мутишева6-23-НС/12.11.2021
Димитър Георгиев Стоянов6-24-НС/12.11.2021
Соня Иванова Иванова6-25-НС/12.11.2021
Даниела Генчева Петкова6-26-НС/12.11.2021
Цеца Станкова Митова6-27-НС/12.11.2021
Илиян Петров Кирилов6-28-НС/12.11.2021
Николай Вергилов Чунов6-29-НС/12.11.2021
Янчо Вътков Кирилов6-30-НС/12.11.2021
Стефан Славов Първанов6-31-НС/12.11.2021
Райна Николова Цекова6-32-НС/12.11.2021
Теодора Ивова Найденова6-33-НС/12.11.2021
Илиана Димитрова Велкова6-34-НС/12.11.2021
Илияна Ангелова Димитрова6-35-НС/12.11.2021
Ваньо Илиев Велков6-36-НС/12.11.2021
Бойко Георгиев Боев6-37-НС/12.11.2021
Слави Славчов Първанов6-38-НС/12.11.2021
Паулина Тонева Велкова6-39-НС/12.11.2021
Марияна Иванова Спасова6-40-НС/12.11.2021
Валерия Спасова Иванова6-41-НС/12.11.2021
Илиан Евгениев Кочетов6-42-НС/12.11.2021
Валери Станчев Марков6-43-НС/12.11.2021
Цветана Петкова Маркова6-44-НС/12.11.2021
Диана Велкова Бонина6-45-НС/12.11.2021
Даниела Цветкова Петрова6-46-НС/12.11.2021
Албена Николова Цветкова6-47-НС/12.11.2021
Георги Маринов Мирчев6-48-НС/12.11.2021
Лилия Вълкова Цанова6-49-НС/12.11.2021
Тихомир Тодоров Велков6-50-НС/12.11.2021
Николай Ангелов Миков6-51-НС/12.11.2021
Николина Петрова Пекова6-52-НС/12.11.2021
Емил Тодоров Димитров6-53-НС/12.11.2021
Данчо Венелинов Йорданов6-54-НС/12.11.2021
Преслава Анатолиева Петрова6-55-НС/12.11.2021
Галя Огнянова Павлова-Тодорова6-56-НС/12.11.2021
Цветанка Кирилова Младенова6-57-НС/12.11.2021
Светослав Любомиров Младенов6-58-НС/12.11.2021
Емил Тодоров Василев6-59-НС/12.11.2021
Тодор Григоров Тодоров6-60-НС/12.11.2021
Виктор Цветанов Пасков6-61-НС/12.11.2021
Камен Пенчев Младенов6-62-НС/12.11.2021
Петър Димитров Димов6-63-НС/12.11.2021
Альоша Генчев Иванов6-64-НС/12.11.2021
Альоша Димитров Димитров6-65-НС/12.11.2021
Ани Петкова Димова6-66-НС/12.11.2021
Михайл Илиев Георгиев6-67-НС/12.11.2021
Янко Перов Гарчев6-68-НС/12.11.2021
Янка Каменова Микова6-69-НС/12.11.2021
Асен Ванков Илиев6-70-НС/12.11.2021
Славчо Стоянов Стаменов6-71-НС/12.11.2021
Цецка Тодорова Генова6-72-НС/12.11.2021
Занфир Методиев Кирков6-73-НС/12.11.2021
Станчо Николов Матеев6-74-НС/12.11.2021
Емил Маринов Кръстев6-75-НС/12.11.2021
Веселин Русков Влахов6-76-НС/12.11.2021
Никола Величков Цанов6-77-НС/12.11.2021
Искрен Йорданов Илиев6-78-НС/12.11.2021
Иларион Славчев Камарашки6-79-НС/12.11.2021
Илия Димитров Лилов6-80-НС/12.11.2021
Тончо Петров Илиев6-81-НС/12.11.2021
Десислава Павлова Димитрова6-82-НС/12.11.2021
Венелин Йонов Радулов6-83-НС/12.11.2021
Кирил Георгиев Йонов6-84-НС/12.11.2021
Емил Олегов Славчев6-85-НС/12.11.2021
Богомил Христов Кръстев6-86-НС/12.11.2021
Теодоси Елевтеров Маринов6-87-НС/12.11.2021
Стефчо Параскевов Флоров6-88-НС/12.11.2021
Иванка Иванова Георгиева6-89-НС/12.11.2021
Людмил Петров Костадинов6-90-НС/12.11.2021
Асен Иванов Александров6-91-НС/12.11.2021
Галина Радионова Николова6-92-НС/12.11.2021
Силвестър Искренов Каменов6-93-НС/12.11.2021
Галя Красимирова Кирова6-94-НС/12.11.2021
Валентин Ванков Каменов6-95-НС/12.11.2021
Маша Генадиева Каменова6-96-НС/12.11.2021
Емилия Иванова Николова6-97-НС/12.11.2021
Мирела Георгиева Маринова6-98-НС/12.11.2021
Анатолий Киров Иванов6-99-НС/12.11.2021
Лилия Емилова Маринова6-100-НС/12.11.2021
Силвия Георгиева Николова6-101-НС/12.11.2021
Цветелина Стефанова Иванова6-102-НС/12.11.2021
Стоян Андреев Митов6-103-НС/12.11.2021
Мария Петрова Цанова6-104-НС/12.11.2021
Венка Тодорова Викьова6-105-НС/12.11.2021
Емил Маринов Георгиев6-106-НС/12.11.2021
Валентина Стойкова Ненова6-107-НС/12.11.2021
Райна Иванова Каменова6-108-НС/12.11.2021
Владислав Митков Андреев6-109-НС/12.11.2021
Райко Иванов Фотакиев6-110-НС/12.11.2021
Даниела Александрова Иванова6-111-НС/12.11.2021
Ненко Йончев Миков6-112-НС/12.11.2021
Рилка Тодорова Лилова6-113-НС/12.11.2021
Емилия Петрова Вълкова6-114-НС/12.11.2021
Добринка Любенова Тодорова6-115-НС/12.11.2021
Цветан Костов Недков6-116-НС/12.11.2021
Цецка Петкова Векова6-117-НС/12.11.2021
Валери Иларионов Рагьов6-118-НС/12.11.2021
Цеко Петров Цеков6-119-НС/12.11.2021
Иван Василев Антов6-120-НС/12.11.2021
Борис Дичев Илиев6-121-НС/12.11.2021
Гачо Николов Антов6-122-НС/12.11.2021
Цветан Иванов Цеков6-123-НС/12.11.2021
Владо Каменов Гергов6-124-НС/12.11.2021
Благой Ваньов Благоев6-125-НС/12.11.2021
Маргарита Лозанова Влашева6-126-НС/12.11.2021
Маринка Иванова Иванова6-127-НС/12.11.2021
Елена Ангелова Каменова6-128-НС/12.11.2021
Таня Тонкова каменова6-129-НС/12.11.2021
Георги Ангелов Велков6-130-НС/12.11.2021
Жечко Божков Кръчкин6-131-НС/12.11.2021
Ванеса Иванова Цветанова6-132-НС/12.11.2021
Мариана Миткова Живкова6-133-НС/12.11.2021
Славчо Василев Иванов6-134-НС/12.11.2021
Георги Николов Димитров6-135-НС/12.11.2021
Илия Тодоров Илиев6-136-НС/12.11.2021
Тихомир Пешков Тодоров6-137-НС/12.11.2021
Елена Георгиева Джунинска6-138-НС/12.11.2021
Борислава Михайлова Иванова6-139-НС/12.11.2021
Боян Иванов Мишин6-140-НС/12.11.2021
Борис Иванов Антов6-141-НС/12.11.2021
Валентина Ненкова Дафинина6-142-НС/12.11.2021
Александър Живков Живков6-143-НС/12.11.2021
Виолета Тошкова Георгиева6-144-НС/12.11.2021
Станислав Вълков Стоянов6-145-НС/12.11.2021
Цветослав Василев Цветков6-146-НС/12.11.2021
Мариана Людмилова Маринова6-147-НС/12.11.2021
Захаринка Цветкова Нинова6-148-НС/12.11.2021
Будинка Панова Здравкова6-149-НС/12.11.2021
Мариана Георгиева Стойчева6-150-НС/12.11.2021
Драгомир Милчев Иванов6-151-НС/12.11.2021
Лилия Ангелова Вельова6-152-НС/12.11.2021
Викторио Венциславов Ванков6-153-НС/12.11.2021
Илонка Генадиева Ангелова6-154-НС/12.11.2021
Мими Петрова Михайлова6-155-НС/12.11.2021
Венцислав Томов Ванков6-156-НС/12.11.2021
Велизар Петров Кирилов6-157-НС/12.11.2021
Иван Петров Иванов6-158-НС/12.11.2021
Диана Милчева Фихтел6-159-НС/12.11.2021
Иван Петков Иванов6-160-НС/12.11.2021
Георги Славчев Славчев6-161-НС/12.11.2021
Силвестър Славеев Светославов6-162-НС/12.11.2021
Злати Любенов Гаврилов6-163-НС/12.11.2021
Пламен Евдокимов Динов6-164-НС/12.11.2021
Валери Спасов Иванов6-165-НС/12.11.2021
Зорница Илиева Александрова6-166-НС/12.11.2021
Параскева Станкова Вануйкова6-167-НС/12.11.2021
Велизарчо Маринов Евгениев6-168-НС/12.11.2021
Здравко Петков Стефанов6-169-НС/12.11.2021
Теменужка Георгиева Петкова6-170-НС/12.11.2021
Цветанка Цветанова Георгиева6-171-НС/12.11.2021
Серьожа Витанов Орбов6-172-НС/12.11.2021
Елиза Борисова Живова6-173-НС/12.11.2021
Венко Иванов Ицов6-174-НС/12.11.2021
Борислава Младенова Вачкова6-175-НС/12.11.2021
Марийка Асенова Бечева6-176-НС/12.11.2021
Любен Ангелов Георгиев6-177-НС/12.11.2021
Блага Анакитова Атанасова6-178-НС/12.11.2021
Наташа Борисова Иванова6-179-НС/12.11.2021
Любка Любенова Соколова6-180-НС/12.11.2021
Йордан Любенов Григоров6-181-НС/12.11.2021
Здравко Цветанов Бурназов6-182-НС/12.11.2021
Илко Луков Иванов6-183-НС/12.11.2021
Босилко Маринов Иванов6-184-НС/12.11.2021
Величка Димитрова Богдановска6-185-НС/12.11.2021
Мая Иванова Йолкичова6-186-НС/12.11.2021
Марияна Борисова Ангелакиева6-187-НС/12.11.2021
Люцинка Иванова Въртунинска6-188-НС/12.11.2021
Стоян Тодоров Илиев6-189-НС/12.11.2021
Надка Сергеева Дончева6-190-НС/12.11.2021
Денис Георгиев Васков6-191-НС/12.11.2021
Георги Иванов Михайлов6-192-НС/12.11.2021
Живко Антов Живков6-193-НС/12.11.2021
Анто Борисов Горанов6-194-НС/12.11.2021
Васил Сашов Каменов6-195-НС/12.11.2021
Венцислав Георгиев Кирилов6-196-НС/12.11.2021
Габриела Людмилова Тонина6-197-НС/12.11.2021
Цветанка Светославова Стоянова6-198-НС/12.11.2021
Ангел Иванов Найденов6-199-НС/12.11.2021
Зорница Валериева Ангелова6-200-НС/12.11.2021
Виолетка Найденова Янкулова6-201-НС/12.11.2021
Камелия Иванова Алексова6-202-НС/12.11.2021
Катерина Владимирова Флорова6-203-НС/12.11.2021
Пешко Тодоров Пешев6-204-НС/12.11.2021
Перка Иванова Ангелова6-205-НС/12.11.2021
Цветанка Спасова Иванова6-206-НС/12.11.2021
Веселинка Йотова Йорданова6-207-НС/12.11.2021
Илка Божинова Илиева6-208-НС/12.11.2021
Илияна Тодорова Микова6-209-НС/12.11.2021
Данчо Марков Данчев6-210-НС/12.11.2021
Николай Кирилов Илиев6-211-НС/12.11.2021
Венцислав Цветанов Виденов6-212-НС/12.11.2021
Милка Кирилова Сечкова6-213-НС/12.11.2021
Антон Иванов Антов6-214-НС/12.11.2021
Галя Евгениева Панайотова6-215-НС/12.11.2021
Цветан Милков Цеков6-216-НС/12.11.2021
Даниела Димитрова Горанова6-217-НС/12.11.2021
Марийка Божинова Ангелова6-218-НС/12.11.2021
Красимир Николов Колев6-219-НС/12.11.2021
Владимир Владимиров Борисов6-220-НС/12.11.2021
Владимир Борисов Йорданов6-221-НС/12.11.2021
Величко Боянов Кирилов6-222-НС/12.11.2021
Елеонора Крумова Кирилова6-223-НС/12.11.2021
Митко Божинов Георгиев6-224-НС/13.11.2021
Дафин Каменов Миков6-225-НС/13.11.2021
Нарциса Неделкова Микова6-226-НС/13.11.2021
Венцислав Иванов Вълчев6-227-НС/13.11.2021
Валентин Славчев Радулов6-228-НС/13.11.2021
Миглена цанкова Петкова6-229-НС/13.11.2021
Миротка Цветанова Тодорова6-230-НС/13.11.2021
Панко Александров Панков6-231-НС/13.11.2021
Василка Николова Василева6-232-НС/13.11.2021
Васил Кръстев Николов6-233-НС/13.11.2021
Ванко Богданов Ванков6-234-НС/13.11.2021
Симеон Василев Александров6-235-НС/13.11.2021
Виолета Цветанова Асенова6-236-НС/13.11.2021
Магда Славчева Иванова6-237-НС/13.11.2021
Иван Гергинов Георгиев6-238-НС/13.11.2021
Айнур Ефраим Георгиева6-239-НС/13.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения