Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

ИК за Румен Радев и Илияна Йотова

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Маргарита Александрова Дамянова5-1-ПВР/12.11.2021
Мариана Василева Каменова5-2-ПВР/12.11.2021
Стойчо Мишов Бальов5-3-ПВР/12.11.2021
Димитър Чавдаров Велков5-4-ПВР/12.11.2021
Йоанна Бисерова Найденова5-5-ПВР/12.11.2021
Ирена Иларионова Дочева5-6-ПВР/12.11.2021
Вероника Николаева Бибанова5-7-ПВР/12.11.2021
Виктория Емилова Михайлова5-8-ПВР/12.11.2021
Теодора Анжелова Ангелова5-9-ПВР/12.11.2021
Владимир Иванов Петров5-10-ПВР/12.11.2021
Зоя Костадинова Василева5-11-ПВР/12.11.2021
Калоян Стефанов Иванов5-12-ПВР/12.11.2021
Здравко Анатолиев Здравков5-13-ПВР/12.11.2021
Катка Петкова Митова5-14-ПВР/12.11.2021
Антон Емилов Антов5-15-ПВР/12.11.2021
Галин Петров Йончев5-16-ПВР/12.11.2021
Любен Георгиев Янев5-17-ПВР/12.11.2021
Веселин Иванов Ибров5-18-ПВР/12.11.2021
Илияна Лорина Садкова5-19-ПВР/12.11.2021
Темира Андреева Йорданова5-20-ПВР/12.11.2021
Ивайло Митков Илиев5-21-ПВР/12.11.2021
Веселин Емилов Славчев5-22-ПВР/12.11.2021
Анулиран5-23-ПВР/12.11.2021
Мехмед Кемалов Мурадов5-24-ПВР/12.11.2021
Христина Емилова Антова5-25-ПВР/12.11.2021
Анулиран5-26-ПВР/12.11.2021
Виктор Любенов Веков5-27-ПВР/12.11.2021
Надка Вълчева Недкова5-28-ПВР/12.11.2021
Маргарита Николова Цветкова5-29-ПВР/12.11.2021
Емилия Страхилова Иванова5-30-ПВР/12.11.2021
Теодора Тонева Дончева5-31-ПВР/12.11.2021
Пролетка Николчова Велкова5-32-ПВР/12.11.2021
Жасмина Величкова Цветанова5-33-ПВР/12.11.2021
Олег Венциславов Герасимов5-34-ПВР/12.11.2021
Ирина Антова Каменова5-35-ПВР/12.11.2021
Цветанка Кирилова Тодорова5-36-ПВР/12.11.2021
Лидия Василева Георгиева5-37-ПВР/12.11.2021
Руска Боянова Доцинска5-38-ПВР/12.11.2021
Магдалена Борисова Миленкова5-39-ПВР/12.11.2021
Параскева Борисова Маринова5-40-ПВР/12.11.2021
Владимир Цоков Иванов5-41-ПВР/12.11.2021
Димитър Стоянов Иванов5-42-ПВР/12.11.2021
Маргарита Георгиева Велкова-Захариева5-43-ПВР/12.11.2021
Мария Емилова Джамбазова - Тодорова5-44-ПВР/12.11.2021
Юлиян Ангелов Петров5-45-ПВР/12.11.2021
Диана Ангелова Петрова5-46-ПВР/12.11.2021
Валя Лозанова Младенова5-47-ПВР/12.11.2021
Пенка Петрова Кръстева5-48-ПВР/12.11.2021
Цветан Василов Тодоров5-49-ПВР/12.11.2021
Иванка Тодорова Иванова5-50-ПВР/12.11.2021
Людмил Димитров Любенов5-51-ПВР/12.11.2021
Румен Кръстев Ангелов5-52-ПВР/12.11.2021
Галя Стоянова Георгиева5-53-ПВР/12.11.2021
Таня Петрова Стоянова5-54-ПВР/12.11.2021
Стоян Георгиев Стоянов5-55-ПВР/12.11.2021
Фидел Панталеймонов Петров5-56-ПВР/12.11.2021
Цветан Борисов Топчиев5-57-ПВР/12.11.2021
Цецка Ванкова Митова5-58-ПВР/12.11.2021
Тодор Генов Йотов5-59-ПВР/12.11.2021
Ангелина Петрова Накова5-60-ПВР/12.11.2021
Митко Андреев Митов5-61-ПВР/12.11.2021
Таня Йончова Митова5-62-ПВР/12.11.2021
Вероника Наскова Петрова5-63-ПВР/12.11.2021
Емилия Иванова Тодорова5-64-ПВР/12.11.2021
Тихомир Георгиев Станчев5-65-ПВР/12.11.2021
Лалко Георгиев Лалов5-66-ПВР/12.11.2021
Пенка Младенова Вълчева5-67-ПВР/12.11.2021
Николай Цанков Ненов5-68-ПВР/12.11.2021
Лалко Данков Боев5-69-ПВР/12.11.2021
Жана Николова Стойкова5-70-ПВР/12.11.2021
Николай Дамянов Димчев5-71-ПВР/12.11.2021
Мими Николова Димчева5-72-ПВР/12.11.2021
Петко Бойков Евтимов5-73-ПВР/19.11.2021
Слави Славчов Първанов5-74-ПВР/19.11.2021
Стефан Славов Първанов5-75-ПВР/19.11.2021
Ивайло Христов Миновски5-76-ПВР/19.11.2021
Димитър Тодоров Тодоров5-77-ПВР/19.11.2021
Екатерина Станиславова Живкова5-78-ПВР/19.11.2021
Беатрис Стилианова Севастакиева5-79-ПВР/19.11.2021
Михайл Илиев Георгиев5-80-ПВР/19.11.2021
Камен Пенчев Младенов5-81-ПВР/19.11.2021
Альоша Димитров Димитров5-82-ПВР/19.11.2021
Альоша Генчев Иванов5-83-ПВР/19.11.2021
Занфир Методиев Кирков5-84-ПВР/19.11.2021
Ани Петкова Димова5-85-ПВР/19.11.2021
Петър Димитров Димов5-86-ПВР/19.11.2021
Асен Петров Димитров5-87-ПВР/19.11.2021
Веселин Русков Влахов5-88-ПВР/19.11.2021
Никола Величков Цанов5-89-ПВР/19.11.2021
Искрен Йорданов Илиев5-90-ПВР/19.11.2021
Иларион Славчев Камарашки5-91-ПВР/19.11.2021
Илия Димитров Лилов5-92-ПВР/19.11.2021
Венелин Тодоров Игнатов5-93-ПВР/19.11.2021
Бисер Богомилов Лозанов5-94-ПВР/19.11.2021
Людмил Мирославов Генадиев5-95-ПВР/19.11.2021
Пламен Славчев Иванов5-96-ПВР/19.11.2021
Венцислав Данаилов Влашев5-97-ПВР/19.11.2021
Анатолий Киров Иванов5-98-ПВР/19.11.2021
Йордан Георгиев Върбанов5-99-ПВР/19.11.2021
Гена Василева Младенова5-100-ПВР/19.11.2021
Валя Кирилова Каменова5-101-ПВР/19.11.2021
Славчо Петров Славчев5-102-ПВР/19.11.2021
Вероника Емилова Младенова5-103-ПВР/19.11.2021
Циклама Денчова Милкова5-104-ПВР/19.11.2021
Нарциса Неделкова Микова5-105-ПВР/19.11.2021
Венцислав Иванов Вълчев5-106-ПВР/19.11.2021
Дафин Каменов Миков5-107-ПВР/19.11.2021
Валентин Славчев Радулов5-108-ПВР/19.11.2021
Цветанка Цветанова Георгиева5-109-ПВР/19.11.2021
Серьожа Витанов Орбов5-110-ПВР/19.11.2021
Елиза Борисова Живова5-111-ПВР/19.11.2021
Борислава Младенова Вачкова5-112-ПВР/19.11.2021
Светлинка Занкова Флорова5-113-ПВР/19.11.2021
Любен Ангелов Георгиев5-114-ПВР/19.11.2021
Блага Анакитова Атанасова5-115-ПВР/19.11.2021
Наташа Борисова Иванова5-116-ПВР/19.11.2021
Йорданка Панайотова Томова5-117-ПВР/19.11.2021
Илко Луков Иванов5-118-ПВР/19.11.2021
Здравко Цветанов Бурназов5-119-ПВР/19.11.2021
Венко Иванов Ицов5-120-ПВР/19.11.2021
Босилко Маринов Иванов5-121-ПВР/19.11.2021
Йордан Любенов Григоров5-122-ПВР/19.11.2021
Аня Любомирова Ангелова5-123-ПВР/19.11.2021
Васил Сашов Каменов5-124-ПВР/19.11.2021
Марияна Тодорова Стоянова5-125-ПВР/19.11.2021
Тодор Илиев Тодоров5-126-ПВР/19.11.2021
Ангел Иванов Найденов5-127-ПВР/19.11.2021
Зорница Валериева Ангелова5-128-ПВР/19.11.2021
Виолетка Найденова Янкулова5-129-ПВР/19.11.2021
Камелия Иванова Алексова5-130-ПВР/19.11.2021
Катерина Владимирова Флорова5-131-ПВР/19.11.2021
Пешко Тодоров Пешев5-132-ПВР/19.11.2021
Перка Иванова Ангелова5-133-ПВР/19.11.2021
Цветанка Спасова Иванова5-134-ПВР/19.11.2021
Веселинка Йотова Йорданова5-135-ПВР/19.11.2021
Илка Божинова Илиева5-136-ПВР/19.11.2021
Илияна Тодорова Микова5-137-ПВР/19.11.2021
Данчо Марков Данчев5-138-ПВР/19.11.2021
Николай Кирилов Илиев5-139-ПВР/19.11.2021
Венцислав Цветанов Виденов5-140-ПВР/19.11.2021
Милка Кирилова Сечкова5-141-ПВР/19.11.2021
Антон Иванов Антов5-142-ПВР/19.11.2021
Галя Евгениева Панайотова5-143-ПВР/19.11.2021
Цветан Милков Цеков5-144-ПВР/19.11.2021
Даниела Димитрова Горанова5-145-ПВР/19.11.2021
Марийка Божинова Ангелова5-146-ПВР/19.11.2021
Явор Веселинов Асенов5-147-ПВР/19.11.2021
Пламен Атанасов Илиев5-148-ПВР/19.11.2021
Емилия Петрова Вълкова5-149-ПВР/19.11.2021
Ненко Йончев Миков5-150-ПВР/19.11.2021
Владислав Митков Андреев5-151-ПВР/19.11.2021
Валентина Стойкова Ненова5-152-ПВР/19.11.2021
Венка Тодорова Викьова5-153-ПВР/19.11.2021
Велизар Петров Кирилов5-154-ПВР/19.11.2021
Викторио Венциславов Ванков5-155-ПВР/19.11.2021
Иван Петков Иванов5-156-ПВР/19.11.2021
Мими Петрова Михайлова5-157-ПВР/19.11.2021
Лилия Ангелова Вельова5-158-ПВР/19.11.2021
Георги Славчев Славчев5-159-ПВР/19.11.2021
Иван Петров Иванов5-160-ПВР/19.11.2021
Венцислав Томов Ванков5-161-ПВР/19.11.2021
Илонка Генадиева Ангелова5-162-ПВР/19.11.2021
Стоян Тодоров Илиев5-163-ПВР/19.11.2021
Митко Иванов Петров5-164-ПВР/19.11.2021
Люцинка Иванова Въртунинска5-165-ПВР/19.11.2021
Живко Антов Живков5-166-ПВР/19.11.2021
Георги Иванов Михайлов5-167-ПВР/19.11.2021
Марияна Борисова Ангелакиева5-168-ПВР/19.11.2021
Надка Сергеева Дончева5-169-ПВР/19.11.2021
Венцислав Георгиев Кирилов5-170-ПВР/19.11.2021
Габриела Людмилова Тонина5-171-ПВР/19.11.2021
Миглена Богомилова Петрова-Севастакиева5-172-ПВР/19.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения