Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Любомир Маринов Димитров2-1-ПВР/05.11.2021
Анна Гьорова Петкова2-2-ПВР/05.11.2021
Полина Владкова Христова2-3-ПВР/05.11.2021
Веселин Николаев Панайотов2-4-ПВР/05.11.2021
Ваня Миткова Христова2-5-ПВР/05.11.2021
Ивайло Ваньов Костов2-6-ПВР/05.11.2021
Орлин Петков Игнатов2-7-ПВР/05.11.2021
Перунка Ванкова Кирова2-8-ПВР/05.11.2021
Пенка Неделчова Кирова2-9-ПВР/05.11.2021
Верка Любенова Маркова2-10-ПВР/05.11.2021
Сашка Гергова Финова2-11-ПВР/05.11.2021
Бориска Александрова Флорова2-12-ПВР/05.11.2021
Даниела Стойчова Стоянова2-13-ПВР/05.11.2021
Снежинка Кръстева Маринова2-14-ПВР/05.11.2021
Виолета Татянова Михайлова2-15-ПВР/05.11.2021
Спас Иванов Спасов2-16-ПВР/05.11.2021
Цветанка Кирилова Йотова2-17-ПВР/05.11.2021
Савета Даркова Борисова2-18-ПВР/05.11.2021
Мартина Найденова Николова2-19-ПВР/05.11.2021
Самуил Петров Николов2-20-ПВР/05.11.2021
Емилия Иванова Георгиева2-21-ПВР/05.11.2021
Христина Йоцова Еленкова2-22-ПВР/05.11.2021
Лъчезар Емилов Еленков2-23-ПВР/05.11.2021
Ганчо Ангелов Гачов2-24-ПВР/05.11.2021
Венелин Борилов Христов2-25-ПВР/05.11.2021
Валентина Тодорова Христова2-26-ПВР/05.11.2021
Мая Грозданова Цолова2-27-ПВР/05.11.2021
Пенко Иванов Недялков2-28-ПВР/05.11.2021
Яника Бойчева Обретенова2-29-ПВР/05.11.2021
Тодорка Русинова Иванова2-30-ПВР/05.11.2021
Виолета Георгиева Пълова2-31-ПВР/05.11.2021
Мирослав Петров Владов2-32-ПВР/05.11.2021
Анастасия Мирославова Петрова2-33-ПВР/05.11.2021
Цветелина Колева Владова2-34-ПВР/05.11.2021
Марийка Икова Стоенелова2-35-ПВР/05.11.2021
Васил Герасимов Стоенелов2-36-ПВР/05.11.2021
Валерия Кайзерова Иванова2-37-ПВР/05.11.2021
Иванка Веселинова Стефанова2-38-ПВР/05.11.2021
Мария Филипова Тончева2-39-ПВР/05.11.2021
Димитрина Илиева Николова2-40-ПВР/05.11.2021
Мария Антонова Цветанова2-41-ПВР/05.11.2021
Богдан Симеонков Георгиев2-42-ПВР/05.11.2021
Цено Пеков Ценов2-43-ПВР/05.11.2021
Георги Андреев Георгиев2-44-ПВР/05.11.2021
Гина Ванкова Вацова2-45-ПВР/05.11.2021
Елена Аскова Ванкова2-46-ПВР/05.11.2021
Митко Николов Ванков2-47-ПВР/05.11.2021
Никола Цветков Николов2-48-ПВР/05.11.2021
Ангел Тимофеев Ангелов2-49-ПВР/05.11.2021
Румяна Василева Димитрова2-50-ПВР/05.11.2021
Пролетка Михайлова Ангелова2-51-ПВР/05.11.2021
Гинка Стефанова Матова2-52-ПВР/05.11.2021
Михаил Ангелов Захариев2-53-ПВР/05.11.2021
Розка Лападуцова Маринова2-54-ПВР/05.11.2021
Михал Олегов Цоков2-55-ПВР/05.11.2021
Василка Миткова Петрова2-56-ПВР/05.11.2021
Олег Милчов Цоков2-57-ПВР/05.11.2021
Стефка Василева Цокова2-58-ПВР/05.11.2021
Василена Олегова Цокова2-59-ПВР/05.11.2021
Десислава Людмилова Дамянова2-60-ПВР/05.11.2021
Даниела Николова Цекова2-61-ПВР/05.11.2021
Борис Андреев Вълчев2-62-ПВР/05.11.2021
Милан Дешков Миланов2-63-ПВР/05.11.2021
Цецка Василева Христова2-64-ПВР/05.11.2021
Искра Асенова Кръстева2-65-ПВР/05.11.2021
Даниела Крумова Димитрова2-66-ПВР/05.11.2021
Ивайло Петков Гогийски2-67-ПВР/05.11.2021
Надка Илиева Петрова2-68-ПВР/05.11.2021
Велизар Милчов Чобанов2-69-ПВР/05.11.2021
Лидия Емилова Чобанова2-70-ПВР/05.11.2021
Юлиана Венциславова Тошева2-71-ПВР/05.11.2021
Пламен Митков Тошев2-72-ПВР/05.11.2021
Сазлийка Харалампиева Йонова2-73-ПВР/05.11.2021
Лиляна Милкова Савова2-74-ПВР/05.11.2021
Георги Симеонов Трифонов2-75-ПВР/05.11.2021
Гергана Боянова Маринова2-76-ПВР/05.11.2021
Божидар Мирославов Томов2-77-ПВР/05.11.2021
Параскева Младенова Ангелова2-78-ПВР/05.11.2021
Емилия Генова Попова2-79-ПВР/05.11.2021
Валентин Ненов Генов2-80-ПВР/05.11.2021
Владимир Георгиев Попов2-81-ПВР/05.11.2021
Радислав Ненов Генов2-82-ПВР/05.11.2021
Милчо Велзеров Чобанов2-83-ПВР/05.11.2021
Иван Борисов Иванов2-84-ПВР/05.11.2021
Сашка Ангелова Андреева2-85-ПВР/05.11.2021
Соня Виткова Калотова2-86-ПВР/05.11.2021
Павлина Цветкова Маркова2-87-ПВР/05.11.2021
Тошко Борисов Гадинов2-88-ПВР/05.11.2021
Красимира Красимирова Панкова2-89-ПВР/05.11.2021
Михаил Пламенов Панков2-90-ПВР/05.11.2021
Цанка Русинова Борисова2-91-ПВР/05.11.2021
Антон Георгиев Дамянов2-92-ПВР/05.11.2021
Рангел Димитров Георгиев2-93-ПВР/05.11.2021
Даниела Тошева Ангелова2-94-ПВР/05.11.2021
Емилиян Драгославов Василев2-95-ПВР/05.11.2021
Надя Ванчова Танова2-96-ПВР/05.11.2021
Миглена Кирилова Мирова - Георгиева2-97-ПВР/05.11.2021
Николай Коцев Захариев2-98-ПВР/05.11.2021
Трифа Младенова Захариева2-99-ПВР/05.11.2021
Даниела Руменова Василева2-100-ПВР/05.11.2021
Ася Сергеева Русинова2-101-ПВР/05.11.2021
Пламен Тошов Николов2-102-ПВР/05.11.2021
Ваньо Велков Петров2-103-ПВР/05.11.2021
Николай Иванов Иванов2-104-ПВР/05.11.2021
Иванка Петкова Бек2-105-ПВР/05.11.2021
Лилянка Илиева Табакова2-106-ПВР/05.11.2021
Цветан Ванков Лозанов2-107-ПВР/05.11.2021
Венета Младенова Ангелова2-108-ПВР/05.11.2021
Тошка Ангелова Славчева2-109-ПВР/05.11.2021
Минка Симеонова Георгиева2-110-ПВР/05.11.2021
Веса Рачова Панова2-111-ПВР/05.11.2021
Цветанка Стефанова Атанасова2-112-ПВР/05.11.2021
Анелия Петрова Иванова2-113-ПВР/05.11.2021
Ангел Велков Димитров2-114-ПВР/05.11.2021
Анулиран2-115-ПВР/05.11.2021
Дафинка Боянова Велкова2-116-ПВР/05.11.2021
Люба Петрова Бенова2-117-ПВР/05.11.2021
Зоя Иванова Иванова2-118-ПВР/05.11.2021
Виржиния Валентинова Иванова2-119-ПВР/05.11.2021
Бисер Йотов Петров2-120-ПВР/05.11.2021
Ваня Любенова Русинова2-121-ПВР/05.11.2021
Екатерина Антонова Кръстева2-122-ПВР/05.11.2021
Любомир Параскевов Цветанов2-123-ПВР/05.11.2021
Никола Христов Величков2-124-ПВР/05.11.2021
Добринка Йоцова Величкова2-125-ПВР/05.11.2021
Веса Борисова Симеонова2-126-ПВР/05.11.2021
Велин Борисов Маринов2-127-ПВР/05.11.2021
Милена Силагиева Борисова2-128-ПВР/05.11.2021
Румен Велинов Борисов2-129-ПВР/05.11.2021
Нина Петкова Георгиева2-130-ПВР/05.11.2021
Кирилка Иванова Ценова2-131-ПВР/05.11.2021
Тихомир Илиянов Ангелов2-132-ПВР/05.11.2021
Миглена Георгиева Петрова2-133-ПВР/05.11.2021
Добрин Ваньов Цанов2-134-ПВР/05.11.2021
Пенка Тошева Иванова2-135-ПВР/05.11.2021
Яворка Иванова Вълчева2-136-ПВР/05.11.2021
Теменушка Трифонова Коцева2-137-ПВР/05.11.2021
Иванка Детелинова Иванова2-138-ПВР/05.11.2021
Татяна Стоянова Андреева2-139-ПВР/05.11.2021
Боряна Пламенова Георгиева2-140-ПВР/05.11.2021
Люба Красимирова Иванова2-141-ПВР/05.11.2021
Младенка Дамянова Петрова2-142-ПВР/05.11.2021
Пелагия Томова Николова2-143-ПВР/05.11.2021
Вилиян Митков Стоянов2-144-ПВР/05.11.2021
Елза Сашкова Стоянова2-145-ПВР/05.11.2021
Пиринка Иванова Маркова2-146-ПВР/05.11.2021
Цветан Владимиров Иванов2-147-ПВР/05.11.2021
Камелия Найденова Данчова2-148-ПВР/05.11.2021
Полинка Виткова Тодорова2-149-ПВР/05.11.2021
Райна Цанкова Иванова2-150-ПВР/05.11.2021
Румен Василев Йорданов2-151-ПВР/05.11.2021
Цеца Милчова Йорданова2-152-ПВР/05.11.2021
Лозка Петрова Микова2-153-ПВР/05.11.2021
Милчо Иванов Миков2-154-ПВР/05.11.2021
Йордан Василев Йорданов2-155-ПВР/05.11.2021
Ваньо Милчов Иванов2-156-ПВР/05.11.2021
Асен Борисов Кулев2-157-ПВР/05.11.2021
Венка Йорданова Василева2-158-ПВР/05.11.2021
Божанка Йорданова Славчева2-159-ПВР/05.11.2021
Андриан Лозанов Асенов2-160-ПВР/05.11.2021
Цецка Венчова Митова2-161-ПВР/05.11.2021
Ромил Младенов Маринов2-162-ПВР/05.11.2021
Георги Димитров Матеев2-163-ПВР/05.11.2021
Лидия Петрова Моше2-164-ПВР/05.11.2021
Анжела Асенова Костова2-165-ПВР/05.11.2021
Сашко Борисов Костов2-166-ПВР/05.11.2021
Асен Сашков Борисов2-167-ПВР/05.11.2021
Изабела Лазарова Борисова2-168-ПВР/05.11.2021
Анче Борисова Матеева2-169-ПВР/05.11.2021
Денис Николаев Митов2-170-ПВР/05.11.2021
Десислава Любомирова Вълчева2-171-ПВР/05.11.2021
Ели Иванова Иванова2-172-ПВР/05.11.2021
Анелия Здравкова Ангелова2-173-ПВР/05.11.2021
Красимира Иванова Гергова2-174-ПВР/05.11.2021
Мариана Борисова Станчова2-175-ПВР/05.11.2021
Светослав Людмилов Атанасов2-176-ПВР/05.11.2021
Димитър Славов Димитров2-177-ПВР/05.11.2021
Петрана Емилова Борисова2-178-ПВР/05.11.2021
Емилия Руменова Иванова2-179-ПВР/05.11.2021
Иво Венциславов Иванов2-180-ПВР/05.11.2021
Цветана Петрова Стоянова2-181-ПВР/05.11.2021
Галя Найчова Миткова2-182-ПВР/05.11.2021
Николай Захариев Митков2-183-ПВР/05.11.2021
Роза Найчова Миткова2-184-ПВР/05.11.2021
Петър Найчов Митков2-185-ПВР/05.11.2021
Лилия Мариянова Крумова2-186-ПВР/05.11.2021
Нанси Петрова Найчова2-187-ПВР/05.11.2021
Роза Борисова Каменова2-188-ПВР/05.11.2021
Радослав Милчев Радославов2-189-ПВР/05.11.2021
Нина Петкова Михайлова2-190-ПВР/05.11.2021
Алберто Василев Кузев2-191-ПВР/05.11.2021
Лилия Димитрова Перкова2-192-ПВР/05.11.2021
Красимира Крумова Маринова2-193-ПВР/05.11.2021
Анка Цанкова Тончева2-194-ПВР/05.11.2021
Велинка Петрова Бояджиева2-195-ПВР/05.11.2021
Виолета Славкова Бояджийска2-196-ПВР/05.11.2021
Ивайло Йошков Иванов2-197-ПВР/05.11.2021
Даниел Илиев Лилов2-198-ПВР/05.11.2021
Йошко Иванов Димитров2-199-ПВР/05.11.2021
Петър Славчев Димитров2-200-ПВР/05.11.2021
Силвия Петрова Славчева2-201-ПВР/05.11.2021
Мариян Петров Славчев2-202-ПВР/05.11.2021
Емилиян Евгениев Христов2-203-ПВР/05.11.2021
Стоянка Андреева Александрова2-204-ПВР/05.11.2021
Огнян Славчев Димитров2-205-ПВР/05.11.2021
Павел Цветанов Петков2-206-ПВР/05.11.2021
Володя Цветанов Вълчов2-207-ПВР/05.11.2021
Нелина Любомирова Николова2-208-ПВР/05.11.2021
Виолета Нинкова Трайкова2-209-ПВР/05.11.2021
Любомир Николов Трайков2-210-ПВР/05.11.2021
Надя Митова Митова2-211-ПВР/05.11.2021
Светослав Ивайлов Христов2-212-ПВР/05.11.2021
Венка Микова Вълкова2-213-ПВР/05.11.2021
Цецка Микова Данчева2-214-ПВР/05.11.2021
Калин Цанков Петков2-215-ПВР/05.11.2021
Даниела Нинкова Петрова2-216-ПВР/05.11.2021
Искър Жоров Йорданов2-217-ПВР/05.11.2021
Елза Славчова Кирилова2-218-ПВР/05.11.2021
Диян Асенов Иванов2-219-ПВР/05.11.2021
Невена Милчева Радославова2-220-ПВР/05.11.2021
Евелин Крумов Михайлов2-221-ПВР/05.11.2021
Андрей Емилов Андреев2-222-ПВР/05.11.2021
Емилия Асенова Каменова2-223-ПВР/05.11.2021
Вероника Владимирова Младенова2-224-ПВР/05.11.2021
Венка Велкова Недкова2-225-ПВР/05.11.2021
Емилия Методиева Митева2-226-ПВР/05.11.2021
Галина Иванова Георгиева2-227-ПВР/05.11.2021
Иван Бориславов Пипишков2-228-ПВР/05.11.2021
Даниела Тошева Ванкова2-229-ПВР/05.11.2021
Славчо Ангелов Димитров2-230-ПВР/05.11.2021
Янна Йотова Цанкова2-231-ПВР/05.11.2021
Цеко Минчов Йоцов2-232-ПВР/05.11.2021
Жасмин Личков Петков2-233-ПВР/05.11.2021
Асен Ванчев Велков2-234-ПВР/05.11.2021
Даниел Иванов Цветков2-235-ПВР/05.11.2021
Ивайло Даниелов Иванов2-236-ПВР/05.11.2021
Десислава Венциславова Цветкова2-237-ПВР/05.11.2021
Веселина Иванчова Денова2-238-ПВР/05.11.2021
Николина Въткова Пекова2-239-ПВР/05.11.2021
Илиян Рачев Асенов2-240-ПВР/05.11.2021
Борислав Ценков Каменов2-241-ПВР/05.11.2021
Десислава Людмилова Любенова2-242-ПВР/05.11.2021
Цветан Бориславов Ценков2-243-ПВР/05.11.2021
Емилиян Иванов Николов2-244-ПВР/05.11.2021
Анжела Славейкова Петрова2-245-ПВР/05.11.2021
Кремена Димитрова Иванова2-246-ПВР/05.11.2021
Даниела Нисторова Димитрова2-247-ПВР/05.11.2021
Елизабета Милчева Деттмар2-248-ПВР/05.11.2021
Бисер Красимиров Кръстов2-249-ПВР/05.11.2021
Вероника Иванова Кръстова2-250-ПВР/05.11.2021
Надя Иванова Русинова2-251-ПВР/09.11.2021
Иван Русинов Асенов2-252-ПВР/09.11.2021
Даниела Боянова Асенова2-253-ПВР/09.11.2021
Иванка Григорова Иванова2-254-ПВР/09.11.2021
Йордан Вълчев Данов2-255-ПВР/09.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения