Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

ГЕРБ-СДС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Миглена Викторова Велкова1-1-НС/05.11.2021
Петър Тодоров Петров1-2-НС/05.11.2021
Веселин Борисов Алексиев1-3-НС/05.11.2021
Цветан Димитров Борисов1-4-НС/05.11.2021
Тихомир Борисов Иванов1-5-НС/05.11.2021
Милослав Радославов Рангелов1-6-НС/05.11.2021
Мариян Тодоров Спиров1-7-НС/05.11.2021
Жаниела Горанова Ангелова1-8-НС/05.11.2021
Мария Кирилова Асенова1-9-НС/05.11.2021
Йордан Александров Йорданов1-10-НС/05.11.2021
Светослав Борисов Асенов1-11-НС/05.11.2021
Светослав Митов Славчев1-12-НС/05.11.2021
Анета Кирилова Борисова1-13-НС/05.11.2021
Боянка Иванова Ангелова1-14-НС/10.11.2021
Еринка Цветанова Колицова1-15-НС/10.11.2021
Герасим Маринов Каменов1-16-НС/10.11.2021
Емил Каменов Велков1-17-НС/10.11.2021
Мариана Венцилова Димитрова1-18-НС/10.11.2021
Илиян Боянов Павлов1-19-НС/10.11.2021
Карамфил Пасков Маринов1-20-НС/10.11.2021
Михаил Стефчов Михайлов1-21-НС/10.11.2021
Илко Пасков Миров1-22-НС/10.11.2021
Бисер Любомиров Борисов1-23-НС/10.11.2021
Мирослав Антимов Кирилов1-24-НС/10.11.2021
Лидия Николаева Георгиева1-25-НС/10.11.2021
Петър Никифоров Цветанов1-26-НС/10.11.2021
Нели Дечкова Иванова1-27-НС/10.11.2021
Нина Александрова Удроева1-28-НС/10.11.2021
Михаил Ермилов Кръстев1-29-НС/10.11.2021
Емил Георгиев Йосифов1-30-НС/10.11.2021
Ивета Илиянова Томова1-31-НС/10.11.2021
Венелин Севдалинов Пасков1-32-НС/10.11.2021
Валери Стефчев Маринов1-33-НС/10.11.2021
Николай Валериев Евдокимов1-34-НС/10.11.2021
Герго Митов Гергов1-35-НС/10.11.2021
Веселка Валериева Георгиева1-36-НС/10.11.2021
Пламен Иванов Спасов1-37-НС/10.11.2021
Цветан Младенов Йотов1-38-НС/10.11.2021
Ивайло Цветков Стойков1-39-НС/10.11.2021
Мито Ганов Кръстов1-40-НС/10.11.2021
Лило Рачов Петков1-41-НС/10.11.2021
Славчо Андреев Каменов1-42-НС/10.11.2021
Валери Йорданов Крумов1-43-НС/10.11.2021
Радослава Ванчова Найденова1-44-НС/10.11.2021
Цветан Николов Петров1-45-НС/10.11.2021
Светлана Георгиева Василева1-46-НС/10.11.2021
Валентина Веркова Николова1-47-НС/10.11.2021
Габриела Георгиева Георгиева1-48-НС/10.11.2021
Иван Петков Еленков1-49-НС/10.11.2021
Лозан Димов Лозанов1-50-НС/10.11.2021
Павлина Илиева Григорова1-51-НС/10.11.2021
Венцислава Иванова Пунчева1-52-НС/10.11.2021
Ася Манова Александрова1-53-НС/10.11.2021
Еленка Ангелова Иванова1-54-НС/10.11.2021
Данаил Александров Велков1-55-НС/10.11.2021
Емил Петков Найденов1-56-НС/10.11.2021
Валентин Георгиев Цеков1-57-НС/10.11.2021
Теодор Илиянов Минков1-58-НС/10.11.2021
Николай Емилов Николов1-59-НС/10.11.2021
Десислава Величкова Иванова1-60-НС/10.11.2021
Светослав Илчев Славчев1-61-НС/10.11.2021
Бойко Цветанов Василев1-62-НС/10.11.2021
Светослав Цеков Георгиев1-63-НС/10.11.2021
Йордан Ангелов Йорданов1-64-НС/10.11.2021
Бисер Велков Иванов1-65-НС/10.11.2021
Богомил Божидарчов Борисов1-66-НС/10.11.2021
Ани Ванков Суйков1-67-НС/10.11.2021
Анка Александрова Иванова1-68-НС/10.11.2021
Роза Тодорова Димитрова1-69-НС/10.11.2021
Йордан Петров Чифутски1-70-НС/10.11.2021
Слави Николов Дафинкичов1-71-НС/10.11.2021
Йордан Герасимов Йорданов1-72-НС/10.11.2021
Татяна Илиева Костадинова1-73-НС/10.11.2021
Денка Тодорова Еленкова1-74-НС/10.11.2021
Десислава Красимирова Каменова1-75-НС/10.11.2021
Димитрина Василева Миланова1-76-НС/10.11.2021
Маша Рангелова Стоянова1-77-НС/10.11.2021
Розалинка Василева Николова1-78-НС/10.11.2021
Цветина Даниелова Цанкова1-79-НС/10.11.2021
Йоанна Николаева Йотова1-80-НС/10.11.2021
Маргарита Неделкова Ценова1-81-НС/10.11.2021
Тихомир Иванов Петров1-82-НС/10.11.2021
Пенка Иванова Димитрова1-83-НС/10.11.2021
Светослав Вълов Йорданов1-84-НС/10.11.2021
Николай Вълчов Николов1-85-НС/10.11.2021
Пламен Атанасов Петров1-86-НС/10.11.2021
Олга Ангелова Маркова1-87-НС/10.11.2021
Соня Венчова Иванова1-88-НС/10.11.2021
Цветелина Сашова Йорданова1-89-НС/10.11.2021
Цецка Нинкова Иванова1-90-НС/10.11.2021
Камелия Цветанова Коцева1-91-НС/10.11.2021
Петър Емилов Петров1-92-НС/10.11.2021
Цветана Войчова Петкова1-93-НС/10.11.2021
Василка Йорданова Петрова1-94-НС/10.11.2021
Лъчезар Илиев Лозанов1-95-НС/10.11.2021
Иван Нинков Иванов1-96-НС/10.11.2021
Витан Крачунов Константинов1-97-НС/10.11.2021
Галин Христов Христов1-98-НС/10.11.2021
Вътко Пеков Кирчов1-99-НС/10.11.2021
Светлана Евдокимова Асенова1-100-НС/10.11.2021
Цветан Жиков Цоков1-101-НС/10.11.2021
Митко Данаилов Борисов1-102-НС/10.11.2021
Лъчезар Захариев Иванов1-103-НС/10.11.2021
Иво Захариев Иванов1-104-НС/10.11.2021
Станислав Добрев Стоев1-105-НС/10.11.2021
Ваня Георгиева Георгиева1-106-НС/10.11.2021
Лили Милкова Стоянова1-107-НС/10.11.2021
Любов Иванова Каменова1-108-НС/10.11.2021
Гина Георгиева Цветкова1-109-НС/10.11.2021
Цветелина Стоянова Анриева1-110-НС/10.11.2021
Миглена Цветанова Станкова1-111-НС/10.11.2021
Николай Петров Николов1-112-НС/10.11.2021
Анелия Иванова Маринова1-113-НС/10.11.2021
Боряна Милчева Николова1-114-НС/10.11.2021
Веска Младенова Рачева1-115-НС/10.11.2021
Евгения Златанова Петрова1-116-НС/10.11.2021
Валентин Евгениев Младенов1-117-НС/10.11.2021
Перо Петков Петров1-118-НС/10.11.2021
Надя Божидарова Симеонова1-119-НС/10.11.2021
Цветан Велков Цветанов1-120-НС/10.11.2021
Лиляна Велкова Попиванова1-121-НС/10.11.2021
Таня Велкова Аролска1-122-НС/10.11.2021
Венетка Стефанова Флорова1-123-НС/10.11.2021
Емилия Александрова Борисова1-124-НС/10.11.2021
Митана Предова Георгиева1-125-НС/10.11.2021
Ванюша Венелинова Рилчева1-126-НС/10.11.2021
Бисерка Милчова Игнатова1-127-НС/10.11.2021
Валентин Иванов Йоцов1-128-НС/10.11.2021
Иван Димитров Янкулов1-129-НС/10.11.2021
Тони Лъчезаров Каменов1-130-НС/10.11.2021
Йордан Русинов Ангелов1-131-НС/10.11.2021
Людмила Весова Гергова1-132-НС/10.11.2021
Павлина Иванова Илиева1-133-НС/10.11.2021
Владимир Пламенов Стоянов1-134-НС/10.11.2021
Юлиян Петров Ангелов1-135-НС/10.11.2021
Лиляна Кирилова Ангелова1-136-НС/10.11.2021
Лиляна Цветанова Лилкова1-137-НС/10.11.2021
Елза Цекова Димитрова1-138-НС/10.11.2021
Валентин Вергилов Костадинов1-139-НС/10.11.2021
Светослав Петров Петков1-140-НС/10.11.2021
Пламен Минков Николов1-141-НС/10.11.2021
Елина Светлинова Стефанова1-142-НС/10.11.2021
Станка Цанкова Димитрова1-143-НС/10.11.2021
Радослав Вълчов Николов1-144-НС/10.11.2021
Албена Любенова Миланова1-145-НС/10.11.2021
Савинка Евтимова Ангелова1-146-НС/10.11.2021
Юлияна Иванова Димитрова1-147-НС/10.11.2021
Ангел Димитров Мачашев1-148-НС/10.11.2021
Тея Владимирова Петрова1-149-НС/10.11.2021
Снежана Ангелова Цанова1-150-НС/10.11.2021
Дияна Костадинова Йорданова1-151-НС/10.11.2021
Александър Димитров Апостолов1-152-НС/10.11.2021
Кристиан Йошов Коцов1-153-НС/10.11.2021
Любен Миланов Тодоров1-154-НС/10.11.2021
Румен Христов Николов1-155-НС/10.11.2021
Диана Богомилова Николова1-156-НС/10.11.2021
Соня Ценкова Чокова1-157-НС/10.11.2021
Емил Георгиев Бърдарски1-158-НС/10.11.2021
Диляна Василева Динолова1-159-НС/10.11.2021
Петко Бойков Евтимов1-160-НС/10.11.2021
Цветана Велкова Станева1-161-НС/10.11.2021
Калина Георгиева Георгиева1-162-НС/10.11.2021
Румяна Ванчова Тодорова1-163-НС/10.11.2021
Сашко Славков Чоков1-164-НС/10.11.2021
Богомил Лъчезаров Богданов1-165-НС/10.11.2021
Тодорка Първанова Николова1-166-НС/10.11.2021
Пламен Асенов Каменов1-167-НС/10.11.2021
Таня Сашкова Костова1-168-НС/10.11.2021
КонстантинКостов Илиев1-169-НС/10.11.2021
Мирослав Константинов Костов1-170-НС/10.11.2021
Стефан Асенов Томов1-171-НС/10.11.2021
Цветлин Йосифов Ангелов1-172-НС/10.11.2021
Валери Иванов Василев1-173-НС/10.11.2021
Павел Людмилов Илиев1-174-НС/10.11.2021
Десислава Душанова Лазарова1-175-НС/10.11.2021
Ванчо Митков Ценов1-176-НС/10.11.2021
Венцислав Томов Боянов1-177-НС/10.11.2021
Венеция Бойкова Веселинова1-178-НС/10.11.2021
Тихомир Станиславов Станчев1-179-НС/10.11.2021
Верка Спасова Стоянова1-180-НС/10.11.2021
Перо Коцов Бързашки1-181-НС/10.11.2021
Галина Георгиева Евдокимова1-182-НС/10.11.2021
Паска Станкова Михайлова1-183-НС/10.11.2021
Лиляна Николова Стоянова1-184-НС/10.11.2021
Орлин Младенов Йончев1-185-НС/10.11.2021
Красимир Радославов Мареников1-186-НС/10.11.2021
Валентин Ангелов Чекерендов1-187-НС/10.11.2021
Еличка Любенова Михайлова1-188-НС/10.11.2021
Генади Стефчов Ангелов1-189-НС/10.11.2021
Татяна Живкова Блажева1-190-НС/10.11.2021
Данка Лазарова Младенова1-191-НС/10.11.2021
Венелин Георгиев Костадинов1-192-НС/10.11.2021
Тихомир Кирилов Асенов1-193-НС/10.11.2021
Мариела Филимонова Георгиева1-194-НС/10.11.2021
Людмила Михайлова Любенова1-195-НС/10.11.2021
Ивайло Цветанов Александров1-196-НС/10.11.2021
Кира Ангелова Захариева1-197-НС/10.11.2021
Сиян Любенов Николов1-198-НС/10.11.2021
Мария Цанкова Петрова1-199-НС/10.11.2021
Валя Валентинова Маринова1-200-НС/10.11.2021
Кристиян Пламенов Крумов1-201-НС/10.11.2021
Любка Славчева Маринова1-202-НС/10.11.2021
Веска Накова Ненкова1-203-НС/10.11.2021
Сашо Витанов Ангелов1-204-НС/10.11.2021
Перка Ванчова Томова1-205-НС/10.11.2021
Антоанета Лилова Мишева1-206-НС/10.11.2021
Албена Андреева Михайлова1-207-НС/10.11.2021
Красимира Славчова Кирова1-208-НС/10.11.2021
Ангел Борисов Ангелов1-209-НС/10.11.2021
Добрина Петрова Илиева1-210-НС/10.11.2021
Момчил Ангелов Димитров1-211-НС/10.11.2021
Ваньо Борисов Атанасов1-212-НС/10.11.2021
Малинка Пенкова Каменова1-213-НС/10.11.2021
Любомир Любенов Матеев1-214-НС/10.11.2021
Даниела Петрова Петрова1-215-НС/10.11.2021
Боряна Страхилова Цветкова1-216-НС/10.11.2021
Ева Красимирова Тошева1-217-НС/10.11.2021
Ирена Илиева Дуцова-Йоницова1-218-НС/10.11.2021
Панто Иванов Първанов1-219-НС/10.11.2021
Красимира Спасова Кръстева1-220-НС/11.11.2021
Красимир Лазаров Димитров1-221-НС/11.11.2021
Анна Гераскова Донкина1-222-НС/11.11.2021
Тота Ангелова Цекова1-223-НС/11.11.2021
Екатерина Кръстьова Илиева1-224-НС/11.11.2021
Ралица Тихомирова Тинкова1-225-НС/11.11.2021
Станимир Иванов Тодоров1-226-НС/11.11.2021
Данаил Асенов Любенов1-227-НС/11.11.2021
Ваньо Кирилов Табаков1-228-НС/11.11.2021
Милен Васков Милков1-229-НС/11.11.2021
Росен Светославов Петров1-230-НС/11.11.2021
Лидка Живова Добриновска1-231-НС/11.11.2021
Борислав Методиев Цанийчев1-232-НС/11.11.2021
Тонко Илиев Иванов1-233-НС/11.11.2021
Владимир Тарасиев Николов1-234-НС/11.11.2021
Огнян Иванов Баждрин1-235-НС/11.11.2021
Милчо Младенов Иванов1-236-НС/11.11.2021
Димитър Якимов Димитров1-237-НС/11.11.2021
Николай Ангелов Митов1-238-НС/11.11.2021
Витка Крумова Стоянова1-239-НС/11.11.2021
Миладин Благоев Милов1-240-НС/11.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения