Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 94-ПВР
Видин, 05.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация на 250 застъпници на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката  на 14 ноември 2021 г. с рег. № 2 от 04.11.2021 г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Тодор Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 250 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица предложени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 707- ПВР/НС от 11.10.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

РЕШИ:         

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за  президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.:

1

Любомир Маринов Димитров

2

Анна Гьорова Петкова

3

Полина Владкова Христова

4

Веселин Николаев Панайотов

5

Ваня Миткова Христова

6

Ивайло Ваньов Костов

7

Орлин Петков Игнатов

8

Перунка Ванкова Кирова

9

Пенка Неделчова Кирова

10

Верка Любенова Маркова

11

Сашка Гергова Финова

12

Бориска Александрова Флорова

13

Даниела Стойчова Стоянова

14

Снежинка Кръстева Маринова

15

Виолета Татянова Михайлова

16

Спас Иванов Спасов

17

Цветанка Кирилова Йотова

18

Савета Даркова Борисова

19

Мартина Найденова Николова

20

Самуил Петров Николов

21

Емилия Иванова Георгиева

22

Христина Йоцова Еленкова

23

Лъчезар Емилов Еленков

24

Ганчо Ангелов Гачов

25

Венелин Борилов Христов

26

Валентина Тодорова Христова

27

Мая Грозданова Цолова

28

Пенко Иванов Недялков

29

Яника Бойчева Обретенова

30

Тодорка Русинова Иванова

31

Виолета Георгиева Пълова

32

Мирослав Петров Владов

33

Анастасия Мирославова Петрова

34

Цветелина Колева Владова

35

Марийка Икова Стоенелова

36

Васил Герасимов Стоенелов

37

Валерия Кайзерова Иванова

38

Иванка Веселинова Стефанова

39

Мария Филипова Тончева

40

Димитрина Илиева Николова

41

Мария Антонова Цветанова

42

Богдан Симеонков Георгиев

43

Цено Пеков Ценов

44

Георги Андреев Георгиев

45

Гина Ванкова Вацова

46

Елена Аскова Ванкова

47

Митко Николов Ванков

48

Никола Цветков Николов

49

Ангел Тимофеев Ангелов

50

Румяна Василева Димитрова

51

Пролетка Михайлова Ангелова

52

Гинка Стефанова Матова

53

Михаил Ангелов Захариев

54

Розка Лападуцова Маринова

55

Михал Олегов Цоков

56

Василка Миткова Петрова

57

Олег Милчов Цоков

58

Стефка Василева Цокова

59

Василена Олегова Цокова

60

Десислава Людмилова Дамянова

61

Даниела Николова Цекова

62

Борис Андреев Вълчев

63

Милан Дешков Миланов

64

Цецка Василева Христова

65

Искра Асенова Кръстева

66

Даниела Крумова Димитрова

67

Ивайло Петков Гогийски

68

Надка Илиева Петрова

69

Велизар Милчов Чобанов

70

Лидия Емилова Чобанова

71

Юлиана Венциславова Тошева

72

Пламен Митков Тошев

73

Сазлийка Харалампиева Йонова

74

Лиляна Милкова Савова

75

Георги Симеонов Трифонов

76

Гергана Боянова Маринова

77

Божидар Мирославов Томов

78

Параскева Младенова Ангелова

79

Емилия Генова Попова

80

Валентин Ненов Генов

81

Владимир Георгиев Попов

82

Радислав Ненов Генов

83

Милчо Велзеров Чобанов

84

Иван Борисов Иванов

85

Сашка Ангелова Андреева

86

Соня Виткова Калотова

87

Павлина Цветкова Маркова

88

Тошко Борисов Гадинов

89

Красимира Красимирова Панкова

90

Михаил Пламенов Панков

91

Цанка Русинова Борисова

92

Антон Георгиев Дамянов

93

Рангел Димитров Георгиев

94

Даниела Тошева Ангелова

95

Емилиян Драгославов Василев

96

Надя Ванчова Танова

97

Миглена Кирилова Мирова - Георгиева

98

Николай Коцев Захариев

99

Трифа Младенова Захариева

100

Даниела Руменова Василева

101

Ася Сергеева Русинова

102

Пламен Тошов Николов

103

Ваньо Велков Петров

104

Николай Иванов Иванов

105

Иванка Петкова Бек

106

Лилянка Илиева Табакова

107

Цветан Ванков Лозанов

108

Венета Младенова Ангелова

109

Тошка Ангелова Славчева

110

Минка Симеонова Георгиева

111

Веса Рачова Панова

112

Цветанка Стефанова Атанасова

113

Анелия Петрова Иванова

114

Ангел Велков Димитров

115

Таня Георгиева Тодорова

116

Дафинка Боянова Велкова

117

Люба Петрова Бенова

118

Зоя Иванова Иванова

119

Виржиния Валентинова Иванова

120

Бисер Йотов Петров

121

Ваня Любенова Русинова

122

Екатерина Антонова Кръстева

123

Любомир Параскевов Цветанов

124

Никола Христов Величков

125

Добринка Йоцова Величкова

126

Веса Борисова Симеонова

127

Велин Борисов Маринов

128

Милена Силагиева Борисова

129

Румен Велинов Борисов

130

Нина Петкова Георгиева

131

Кирилка Иванова Ценова

132

Тихомир Илиянов Ангелов

133

Миглена Георгиева Петрова

134

Добрин Ваньов Цанов

135

Пенка Тошева Иванова

136

Яворка Иванова Вълчева

137

Теменушка Трифонова Коцева

138

Иванка Детелинова Иванова

139

Татяна Стоянова Андреева

140

Боряна Пламенова Георгиева

141

Люба Красимирова Иванова

142

Младенка Дамянова Петрова

143

Пелагия Томова Николова

144

Вилиян Митков Стоянов

145

Елза Сашкова Стоянова

146

Пиринка Иванова Маркова

147

Цветан Владимиров Иванов

148

Камелия Найденова Данчова

149

Полинка Виткова Тодорова

150

Райна Цанкова Иванова

151

Румен Василев Йорданов

152

Цеца Милчова Йорданова

153

Лозка Петрова Микова

154

Милчо Иванов Миков

155

Йордан Василев Йорданов

156

Ваньо Милчов Иванов

157

Асен Борисов Кулев

158

Венка Йорданова Василева

159

Божанка Йорданова Славчева

160

Андриан Лозанов Асенов

161

Цецка Венчова Митова

162

Ромил Младенов Маринов

163

Георги Димитров Матеев

164

Лидия Петрова Моше

165

Анжела Асенова Костова

166

Сашко Борисов Костов

167

Асен Сашков Борисов

168

Изабела Лазарова Борисова

169

Анче Борисова Матеева

170

Денис Николаев Митов

171

Десислава Любомирова Вълчева

172

Ели Иванова Иванова

173

Анелия Здравкова Ангелова

174

Красимира Иванова Гергова

175

Мариана Борисова Станчова

176

Светослав Людмилов Атанасов

177

Димитър Славов Димитров

178

Петрана Емилова Борисова

179

Емилия Руменова Иванова

180

Иво Венциславов Иванов

181

Цветана Петрова Стоянова

182

Галя Найчова Миткова

183

Николай Захариев Митков

184

Роза Найчова Миткова

185

Петър Найчов Митков

186

Лилия Мариянова Крумова

187

Нанси Петрова Найчова

188

Роза Борисова Каменова

189

Радослав Милчев Радославов

190

Нина Петкова Михайлова

191

Алберто Василев Кузев

192

Лилия Димитрова Перкова

193

Красимира Крумова Маринова

194

Анка Цанкова Тончева

195

Велинка Петрова Бояджиева

196

Виолета Славкова Бояджийска

197

Ивайло Йошков Иванов

198

Даниел Илиев Лилов

199

Йошко Иванов Димитров

200

Петър Славчев Димитров

201

Силвия Петрова Славчева

202

Мариян Петров Славчев

203

Емилиян Евгениев Христов

204

Стоянка Андреева Александрова

205

Огнян Славчев Димитров

206

Павел Цветанов Петков

207

Володя Цветанов Вълчов

208

Нелина Любомирова Николова

209

Виолета Нинкова Трайкова

210

Любомир Николов Трайков

211

Надя Митова Митова

212

Светослав Ивайлов Христов

213

Венка Микова Вълкова

214

Цецка Микова Данчева

215

Калин Цанков Петков

216

Даниела Нинкова Петрова

217

Искър Жоров Йорданов

218

Елза Славчова Кирилова

219

Диян Асенов Иванов

220

Невена Милчева Радославова

221

Евелин Крумов Михайлов

222

Андрей Емилов Андреев

223

Емилия Асенова Каменова

224

Вероника Владимирова Младенова

225

Венка Велкова Недкова

226

Емилия Методиева Митева

227

Галина Иванова Георгиева

228

Иван Бориславов Пипишков

229

Даниела Тошева Ванкова

230

Славчо Ангелов Димитров

231

Янна Йотова Цанкова

232

Цеко Минчов Йоцов

233

Жасмин Личков Петков

234

Асен Ванчев Велков

235

Даниел Иванов Цветков

236

Ивайло Даниелов Иванов

237

Десислава Венциславова Цветкова

238

Веселина Иванчова Денова

239

Николина Въткова Пекова

240

Илиян Рачев Асенов

241

Борислав Ценков Каменов

242

Десислава Людмилова Любенова

243

Цветан Бориславов Ценков

244

Емилиян Иванов Николов

245

Анжела Славейкова Петрова

246

Кремена Димитрова Иванова

247

Даниела Нисторова Димитрова

248

Елизабета Милчева Деттмар

249

Бисер Красимиров Кръстов

250

Вероника Иванова Кръстова

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 05.11.2021 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения