Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 9-ПВР/НС
Видин, 25.09.2021

ОТНОСНО: Предоставяне на Спортна зала „Фестивална“ – гр. Видин за обработка на секционни протоколи от РИК

С оглед осъществяване на дейността на РИК - Видин при произвеждане на избори президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. и на основание чл.72, ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

 1. Възлага на Председателя на РИК - Видин да направи предложение до Областния управител на област Видин за предприемане на действия за безвъзмездно предоставяне от Община Видин на сградата на Спортна зала „Фестивална“ - гр. Видин, с административен адрес: гр. Видин, ул. „Пазарска” № 6 за нуждите на РИК - Видин при установяване и обявяване на резултатите от проведеното гласуване в Пети изборен Район – Видин, при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.,  за времето от 12 ноември 2021 г. до 15 ноември 2021 г. (включително), както и за времето от 19 ноември 2021 г. до 22 ноември 2021 г. (включително) в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.
 2. Копие от решението да се изпрати на Областен управител на област Видин за предприемане на необходимите действия.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател : Павел Пламенов Петков

Зам.Председател : Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 26.09.2021 в 12:24 часа

Календар

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения