Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 88-ПВР/НС
Видин, 05.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин и община Чупрене.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Стефан Лазаров Стефанов – упълномощен представител на Коалиция ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! за област Видин, с вх. № 136 от 02.11.2021 г. по описа на РИК – Видин, за промяна в състави на СИК в община Видин и община Чупрене.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 57- ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състави на СИК в община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Мариета Ангелова Борисова като член на СИК № 050900002 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Василка Вълчова Телбишка за член на СИК № 050900002 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Бисер Михайлов Борисов като член на СИК № 050900003 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Мариета Ангелова Борисова за член на СИК № 050900003 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Ася Вачкова Филипова като член на СИК № 050900004 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Владимир Николаевв Нинков за член на СИК № 050900004 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Милена Цветанова Мариянова като член на СИК № 050900009 -  гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Теменуга Георгиева Мирчева за член на СИК № 050900009 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Росица Петкова Василева като член на СИК № 050900011 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Анета Ефремова Петрова за член на СИК № 050900011 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Анжела Крумова Илиева като зам. председател на СИК № 050900013 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Веселинка Крумова Василева за зам. председател на СИК № 050900013 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Людмил Красимиров Боянов като председател на СИК № 050900019 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Перчо Драганов Петков за председател на СИК № 050900019 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Сашка Иванова Борисова като член на СИК № 050900020 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Станимира Линкова Боянова за член на СИК № 050900020 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Галина Асенова Тодорова като зам. председател на СИК № 050900024 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Жана Петкова Иванова за зам. председател на СИК № 050900024 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Ася Тошкова Петрова като член на СИК № 050900025 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Красимира Светославова Живкова за член на СИК № 050900025 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Цветелин Еленков Герасимов като член на СИК № 050900029 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Андриан Янков Ангелов за член на СИК № 050900029 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Филип Йорданов Йорданов като член на СИК № 050900031 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Румяна Александрова Якова за член на СИК № 050900031 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Нина Виткова Петкова като член на СИК № 050900033 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Филип Йорданов Йорданов за член на СИК № 050900033 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Ани Боянов Йолов като член на СИК № 050900034 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Павлина Викторова Димитрова за член на СИК № 050900034 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Стилиян Планимиров Стоянов като член на СИК № 050900040 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Зоя Дончева Димитрова за член на СИК № 050900040 - гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Оля Велизарова Паскова като член на СИК № 050900042 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Елена Лозанова Ванкова за член на СИК № 050900042 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Кристиян Атанасов Иванов като член на СИК № 050900046 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Снежана Георгиева Стойнова за член на СИК № 050900046 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Диянка Кирилова Серафимова като член на СИК № 050900047 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Жана Нинкова Нинова за член на СИК № 050900047 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Цецка Каменова Боянова-Кехайова като член на СИК № 050900050 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Стилиян Планимиров Стоянов за член на СИК № 050900050 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Мариета Георгиева Георгиева като член на СИК № 050900051 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Мариана Вергилова Тошева за член на СИК № 050900051 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Красимира Цветанова Иванова като член на СИК № 050900053 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Перка Каменова Иванова за член на СИК № 050900053 - гр. Видин, община Видин.

                                                                                                                                                             

ОСВОБОЖДАВА Зоя Донева Димитрова като член на СИК № 050900055 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Мими Петрова Пешева за член на СИК № 050900055 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Десислава Радославова Маринова като член на СИК № 050900068 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Петра Василева Георгиева като член на СИК № 050900068 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Илия Николов Любенов като член на СИК № 050900069 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Йордан Маринов Данчев за член на СИК № 050900069 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Ромео Сотиров Милчев като член на СИК № 050900075 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Огнян Савов Михайлов за член на СИК № 050900075 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Кунка Иванова Манчева като член на СИК № 050900078 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Райна Борисова Бонева за член на СИК № 050900078 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Румяна Красимирова Димитрова като член на СИК № 050900079 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Красимир Цветанов Генадиев за член на СИК № 050900079 - гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Валери Борисов Маринов като член на СИК № 050900084 - с. Долни Бошняк, община Видин.

НАЗНАЧАВА Тошко Митков Славчев за член на СИК № 050900084 - с. Долни Бошняк, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Тошко Митков Славчев като зам. председател на СИК № 050900085 - с. Плакудер, община Видин.

НАЗНАЧАВА Благой Петров Алексиев за зам. председател на СИК № 050900085 - с. Плакудер, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Генади Стефчов Ангелов като член на СИК № 050900090 - с. Рупци, община Видин.

НАЗНАЧАВА Стоян Нинков Петров за член на СИК № 050900090 - с. Рупци, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Йоанна Стилиянова Димитрова като член на СИК № 050900094 - с. Капитановци, община Видин.

НАЗНАЧАВА Пламенка Борисова Ценова за член на СИК № 050900094 - с. Капитановци, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Николета Иванова Маринова като член на СИК № 050900097 - с. Гомотарци, община Видин.

НАЗНАЧАВА Зоя Кирилова Спасова за член на СИК № 050900097 - с. Гомотарци, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Жори Иванов Маринов като зам. председател на СИК № 050900098 - с. Гомотарци, община Видин.

НАЗНАЧАВА Зоя Илиева Никифорова за зам. председател на СИК № 050900098 - с. Гомотарци, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Слави Еленков Славчев като член на СИК № 050900104 - с. Войница, община Видин.

НАЗНАЧАВА Лозка Цекова Микова за член на СИК № 050900104 - с. Войница, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Борислав Славчов Борисов като член на СИК № 050900108 - гр. Дунавци, община Видин.

НАЗНАЧАВА Таня Тошкова Димитрова-Цветанова за член на СИК № 050900108 - гр. Дунавци, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Валентин Костов Митов като член на СИК № 050900109 - гр. Дунавци, община Видин.

НАЗНАЧАВА Милена Велчова Митова за член на СИК № 050900109 - гр. Дунавци, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Виолета Иванова Георгиева като член на СИК № 050900114 - с. Гайтанци, община Видин.

НАЗНАЧАВА Цветомир Ценков Петров за член на СИК № 050900114 - с. Гайтанци, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Антоанета Венелинова Петрова като член на СИК № 050900117 - с. Търняне, община Видин.

НАЗНАЧАВА Бисер Михайлов Борисов за член на СИК № 050900117 - с. Търняне, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Анета Ефремова Петрова като член на СИК № 050900119 - с. Каленик, община Видин.

НАЗНАЧАВА Георги Ценков Ненчев за член на СИК № 050900119 - с. Каленик, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Евгения Цветанова Александрова като член на СИК № 050900120 - с. Слана бара, община Видин.

НАЗНАЧАВА Пламен Цветанов Младенов за член на СИК № 050900120 - с. Слана бара, община Видин.

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състави на СИК в община Чупрене, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Михаела Методиева Петкова като член на СИК № 053700001 - с. Чупрене, община Чупрене.

НАЗНАЧАВА Венцислав Аньов Игнатов за член на СИК № 053700001 - с. Чупрене, община Чупрене.

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Йовков Иванов като член на СИК № 053700003 - с. Върбово, община Чупрене.

НАЗНАЧАВА Ангелинка Иванова Дафинкинчова за член на СИК № 053700003 - с. Върбово, община Чупрене.

 

ОСВОБОЖДАВА Радослав Лъчезаров Захариев като член на СИК № 053700009 - с. Долни Лом, община Чупрене.

НАЗНАЧАВА Илияна Жонева Лакова за член на СИК № 053700009 - с. Долни Лом, община Чупрене.

 

ОСВОБОЖДАВА Миролюб Георгиев Петков като член на СИК № 053700010 - с. Средогрив, община Чупрене.

НАЗНАЧАВА Василка Георгиева Васкова за член на СИК № 053700010 - с. Средогрив, община Чупрене.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 05.11.2021 в 17:37 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения