Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 52-ПВР/НС
Видин, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии в община Димово при изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо с изх. № РД-3700-75 от 13.10.2021 г. на кмета на община Димово и с вх. № 56 от 12.10.2021 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 07.10.2021 г. при кмета на община Димово.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на СИК в общината.

 

Като взе предвид, че са изпълнени условията на Решения № 11-ПВР/НС от 30.09.2021г., № 12-ПВР/НС от 30.09.2021 г. и № 14-ПВР/НС от 12.10.2021 г. на РИК - Видин и Решение № 644- ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК в страната, на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в община Димово, както следва:

 

СИК № 051600001, гр. Димово, община Димово

Снежана Иванова Симова

Председател

Стоянка Атанасова Ненкова

Зам.председател

Васка Николова Петкова

Секретар

Калоян Борисов Петров

Член

Наталия Велиславова Георгиева

Член

Виолета Иванова Борисова

Член

Красимира Ваньова Андреева

Член

 

СИК № 051600002, гр. Димово, община Димово

Ирена Ангелова Атанасова

Председател

Виолетка Тошева Петкова

Зам.председател

Бисер Йорданов Борисов

Секретар

Венета Каменова Кирилова

Член

Ирена Кольова Митова

Член

Силвия Иванова Каменова

Член

Стефани Александрова Иванова

Член

Иванка Витанова Велкова

Член

Галина Иванова Младенова

Член

 

СИК № 051600003, с. Лагошевци, община Димово

Ивайло Валериев Николчин

Председател

Паулина Станиславова Савова

Зам.председател

Илиан Борисов Цветков

Секретар

Николай Тодоров Карагьозов

Член

Тони Митев Андреев

Член

Пламен Георгиев Ангелов

Член

Светлин Митков Нисторов

Член

 

СИК № 051600004, с. Извор, община Димово

Венка Славчева Александрова

Председател

Христина Кръстева Цветкова

Зам.председател

Иванка Йорданова Симеонова

Секретар

Весела Миткова Павлова

Член

Валя Младенова Танева

Член

Динчо Ицков Динчев

Член

Митка Любенова Каменова

Член

 

СИК № 051600005, с. Шипот, община Димово

Петя Ивайлова Рангелова

Председател

Николай Вълчков Янков

Зам.председател

Любомир Иванов Георгиев

Секретар

Марушка Иванова Йорданова

Член

Билян Момчилов Младенов

Член

Илияна Венциславова Владимирова

Член

Деян Емилиянов Александров

Член

 

СИК № 051600006, с. Костичовци, община Димово

Петра Борисова Бойчева

Председател

Миладин Петров Младенов

Зам.председател

Надя Стефанова Якимова

Секретар

Нина Илиева Великова

Член

Димитрина Божинова Петрова

Член

Георги Стоянов Цеков

Член

Венцислав Асенов Спасов

Член

 

СИК № 051600007, с. Владиченци, община Димово

Георги Илков Георгиев

Председател

Татяна Петрова Антова

Зам.председател

Милко Вълчев Илиев

Секретар

Пепа Веселинова Доцинска

Член

Владимир Красимиров Иванов

Член

Людмила Спиридонова Иванова

Член

Еленка Дакова Спасова

Член

 

СИК № 051600008, с. Бела и с. Дълго поле, община Димово

Гинка Николова Георгиева

Председател

Асен Лозанов Спасов

Зам.председател

Стоян Ценков Стоянов

Секретар

Методия Кирилова Милева

Член

Иван Димитров Велков

Член

Валентина Димитрова Иванова

Член

Цветана Матеева Велкова

Член

 

СИК № 051600009, с. Острокапци, община Димово

Зорница Иванова Иванова

Председател

Райна Димитрова Борисова

Зам.председател

Цецка Стефанова Петкова

Секретар

Симона Ивайлова Георгиева

Член

Стела Петкова Тошева

Член

Ралица Николаева Николова

Член

Румен Петров Кирилов

Член

 

СИК № 051600010, с. Кладоруб, община Димово

Елеонора Йосифова Георгиева-Маричова

Председател

Иван Матеев Иванов

Зам.председател

Павлина Кръстева Вельова

Секретар

Наталия Михайлова Еленкова

Член

Александрия Каменова Велкова

Член

Михаил Радославов Костов

Член

Иванка Димитрова Савова

Член

 

СИК № 051600011, с.Скомля, община Димово

Мариела Милчова Рангелова

Председател

Стела Стефанова Иванова

Зам.председател

Корнелия Илиева Димитрова

Секретар

Иван Василев Рангелов

Член

Бойка Лозанова Георгиева

Член

Светлина Крумова Иванова

Член

Николай Ангелов Миков

Член

 

СИК № 051600012, с.Воднянци, община Димово

Асенка Кирилова Турутева

Председател

Павел Иванов Тодоров

Зам.председател

Виолета Божинова Цветкова

Секретар

Асен Недков Асенов

Член

Мария Кирилова Лозанова

Член

Пенка Александрова Илиева

Член

Тодорина Асенова Пантева

Член

 

СИК № 051600013, с. Карбинци, община Димово

Светослав Виденов Славчев

Председател

Таня Веселинова Ценова

Зам.председател

Станчо Иванов Димитров

Секретар

Елена Николова Цветанова

Член

Тодорина Василева Василева

Член

Витан Кирилов Аврамов

Член

Любен Георгиев Янев

Член

 

 

СИК № 051600014, с. Медовница, община Димово

Цветана Тодорова Игнатова-Тошкова

Председател

Станчо Борисов Станков

Зам.председател

Маруся Михайлова Велкова

Секретар

Тихомир Цветанов Тодоров

Член

Цеца Кирилова Асенова

Член

Снежана Параскевова Йорданова

Член

Николай Гошов Борисов

Член

 

СИК № 051600015, с. Орешец (Гара Орешец), община Димово

Саша Тошкова Тодорова

Председател

Цеца Милкова Атанасова

Зам.председател

Татяна Кирилова Вълчева

Секретар

Цветомира Тасева Цекова

Член

Детелина Иванова Георгиева

Член

Малинчо Виденов Иванов

Член

Бориса Климентова Костова

Член

 

СИК № 051600016, с. Орешец (Гара Орешец), община Димово

Елена Йорданова Кушлева

Председател

Нора Георгиева Гилова

Зам.председател

Калина Иванова Кирова

Секретар

Цветомир Ивов Цветанов

Член

Илка Цанова Георгиева

Член

Владимир Петров Витков

Член

Тихомир Кирилов Николов

Член

 

СИК № 051600017, с. Мали Дреновец, община Димово

Славянка Людмилова Николова

Председател

Красимира Тодорова Маринова

Зам.председател

Теофил Йосифов Димитров

Секретар

Иван Стоянов Иванов

Член

Вероника Бориславова Иванова

Член

Митко Георгиев Иванов

Член

Зорница Валериева Ангелова

Член

 

СИК № 051600018, с.Върбовчец и с. Яньовец, община Димово

Галя Илиева Панкова

Председател

Сергей Милчов Георгиев

Зам.председател

Искрена Иванова Цветанова

Секретар

Албена Николова Александрова

Член

Георги Маринов Георгиев

Член

Марияна Кирилова Виденова

Член

Димитрина Иванова Рангелова

Член

 

СИК № 051600019, с. Ярловица, община Видин

Радослав Димитров Георгиев

Председател

Рашка Димитрова Иванова

Зам.председател

Стоян Любенов Симов

Секретар

Татяна Милчева Илиева

Член

Иван Тодоров Каменов

Член

Лиляна Давидова Илиева

Член

Емил Силагиев Георгиев

Член

 

СИК № 051600020, с. Септемврийци, община Димово

Иван Димитров Мирчев

Председател

Кристина Красимирова Георгиева

Зам.председател

Милка Рангелова Джонова

Секретар

Виолетка Славчева Йорданова

Член

Кирил Георгиев Иванов

Член

Сийка Велкова Маркова

Член

Мария Тодорова Савова

Член

 

СИК № 051600021, с. Арчар, община Димово

Виолета Цветанова Веселинова

Председател

Диана Димитрова Живкова

Зам.председател

Лиляна Георгиева Аспарухова

Секретар

Зорница Добриславова Георгиева

Член

Галина Асенова Генадиева

Член

Красимира Петрова Иванова

Член

Детелин Людмилов Наков

Член

Оля Венелинова Илиева

Член

Мария Гинева Маринова

Член

 

СИК № 051600022, с. Арчар, община Димово

Валентина Ангелова Радулова

Председател

Олга Георгиева Владимирова

Зам.председател

Вера Славчова Георгиева

Секретар

Славянка Петрова Борисова

Член

Йорданка Людмилова Маринова

Член

Вера Венелинова Йорданова

Член

Данаил Борисов Атанасов

Член

Александър Йосифов Димитров

Член

Детелин Валериев Веселинов

Член

 

СИК № 051600023, с. Арчар, община Димово

Милена Петрова Апостолова

Председател

Валентина Стефанова Найденова

Зам.председател

Светослава Венелинова Илиева

Секретар

Петър Асенов Петров

Член

Анелия Драгомирова Блажева

Член

Лена Борисова Йорданова

Член

Веселинка Евгениева Николова

Член

Павлина Еленкова Николова

Член

Елеонора Асенова Владова

Член

 

 

 

СИК № 051600024, с. Държаница, община Димово

Стилиан Христов Светославов

Председател

Ивайло Любенов Кирилов

Зам.председател

Сашка Иванова Цветкова

Секретар

Светослав Каменов Петров

Член

Виржиния Красимирова Любенова

Член

Зоя Младенова Йорданова

Член

Петър Георгиев Ценков

Член

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 19.10.2021 в 19:32 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения