Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 46-ПВР/НС
Видин, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии в община Видин при изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо с изх. № OД-01-17-2153 от 07.10.2021 г. на кмета на община Видин с вх. № 41 от 08.10.2021 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 12 от ИК документи, включително протокол от проведени консултации от 07.10.2021 г. при кмета на община Видин.

На консултациите  не е  постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на СИК в общината. С оглед непостигнатото съгласие и на основание чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, РИК – Видин следва да назначи секционните избирателни комисии на територията на община Видин по направените предложения на партиите и коалициите, като се съобрази с Решение № 644- ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) партия „Има такъв народ“ е с парламентарна група от 65 народни представители;

б) коалиция „ГЕРБ-СДС“ е с парламентарна група от 63 народни представители;

в) коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 36 народни представители;

г) коалиция „Демократична България – обединение“ е с парламентарна група от 34 народни представители;

д) партия „ДПС“ е с парламентарна група от 29 народни представители;

е) коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ е с парламентарна група от 13 народни представители.

Със свое Решение № 12-ПВР/НС от 30.09.2021 г. РИК – Видин е определила общ брой 999 (деветстотин деветдесет и девет) членовете във всички СИК в община Видин, както и ръководните места, които следва да бъдат разпределени по следния начин:

- партия „Има такъв народ“ – 243 членове, от които 98 ръководство;

- коалиция „ГЕРБ-СДС“– 235 членове, от които 95 ръководство;

- коалиция „БСП за България“ – 141 членове, от които 55 ръководство;

- коалиция „Демократична България – обединение“ – 136 членове, от които 51 ръководство;

- партия „ДПС“ – 123 членове, от които 44 ръководство;

- коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 121 членове, от които 20 ръководство.

 

С оглед на горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 12  и  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в община Видин съгласно Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

СИК Видин Приложение № 1

 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 19.10.2021 в 19:23 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения