Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 45-НС
Видин, 14.10.2021

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Велин Велков Младенов като кандидат за народен представител от листата на Коалиция “ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В РИК – Видин е постъпило заявление-декларация от Велин Велков Младенов, заведено във входящия дневник под № 62/14.10.2021 г., с което лицето заявява отказ от регистрацията му като кандидат за народен представител в изборен район № 5- Видин от  кандидатската листа на Коалиция “ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, като моли да бъде заличен от листата.

РИК - Видин разгледа заявлението-декларация и констатира, че със свое Решение № 41-НС от 12.10.2021 г. е регистрирала кандидатска листа на Коалиция “ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Велин Велков Младенов е регистриран като кандидат за народен представител под номер 3.

РИК - Видин намира, че подаденото заявление-декларация представлява отказ на кандидата по смисъла на чл. 258, ал. 5, изр. второ от ИК, поради което следва да бъде заличена регистрацията на Велин Велков Младенов като кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в кандидатската листа на Коалиция “ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“.

РИК – Видин е уведомила упълномощения представител на Коалиция “ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за постъпилото заявление-декларация, като до крайния срок по чл. 258, ал. 5, изр. второ от ИК - 17,00 ч. на 14.10.2021 г. (т. 64 от Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК) в РИК- Видин няма постъпило заявление от представляващия коалицията с предложение за друг кандидат, поради което и на основание чл. 258, ал. 6, предл. последно от ИК и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, РИК – Видин следва да извърши преподреждане на кандидатската листа на Коалиция “ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал. 1, т. 9, чл. 258, ал. 5 и ал. 6  от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Велин Велков Младенов като кандидат за народен представител от листата на Коалиция “ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

2. ПРЕПОДРЕЖДА кандидатската листа на Коалиция “ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, както следва:

 1. Стефан Лазаров Стефанов
 2. Евгения Иванова Георгиева
 3. Владимир Иванов Младенов
 4. Мартина Марио Цветкова
 5. Роза Илкова Кръстева
 6. Диана Николаева Маджарова
 7. Анелия Стоянова Александрова

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 14.10.2021 в 17:25 часа

Календар

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения