Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 4-ПВР/НС
Видин, 25.09.2021

ОТНОСНО: Приемно време на Районна избирателна комисия – Видин.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

 1. Определя приемно време на РИК – Видин, както следва: всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч.
 2. Членовете на РИК - Видин следва да осигурят ежедневно присъствие в работните помещения на комисията, на адрес: гр. Видин, ул. Дунавска № 6, сграда на Областна администрация - Видин, ет. 1, зала №1 и зала № 2 /приемна/, при спазване на следното работно време: от 9.00 часа до 17.00 ч., с изключение на времето, определено за провеждане на заседания.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател : Павел Пламенов Петков

Зам.Председател : Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 26.09.2021 в 12:20 часа

Календар

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения