Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 32-НС
Видин, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатската листа на КП „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение (Приложение № 73-НС от изборните книжа) с рег. № 16/11.10.2021 г., 16:25 ч. от Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от Бойко Методиев Борисов, представляващ КП „ГЕРБ-СДС“, регистрирана за изборите за народни представители на 14.11.2021г. с решение № 622- ПВР/НС / 27.09.2021 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация от кандидатите (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 8 бр.
 2. Пълномощно – 1 бр.

Налице са изискванията на чл. 253 – 255 от Изборния кодекс и решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на Централната избирателна комисия относно регистрацията на кандидати за народни представители за Народно събрание в изборите на 14 ноември 2021г. 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

 РЕГИСТРИРА кандидатска листа на КП „ГЕРБ-СДС“   за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. на територията на изборен район 05 – Видински, както следва:

 

 1. Росица Любенова Кирова
 2. Александър Филчев Матеев
 3. Росен Ангелов Цветков
 4. Силвия Петрова Евдокимова
 5. Емил Вадимов Мушанов
 6. Емилиян Илиев Енчев
 7. Александрина Боримирова Богоева
 8. Лъчезар Георгиев Попиванов

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:41 часа

Календар

Решения

 • № 62-ПВР/НС / 22.10.2021

  относно: Промяна в състава на СИК № 052500004 в община Макреш.

 • № 61-ПВР/НС / 22.10.2021

  относно: Поправка на технически грешки в Решение № 49-ПВР/НС - 19.10.2021 г. на РИК- Видин.

 • № 60- ПВРС/НС / 22.10.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 48-ПВР/НС-19.10.2021 г. на РИК- Видин

всички решения