Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 188-ПВР
Видин, 19.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 348  от 19.11.2021г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 33 упълномощени представители на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Заявлението е подписано от Александър Филчев Матеев – упълномощен представител на инициативния комитет. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за публикуване като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува списък с  33 упълномощени представители на кандидатска листа на инициативния комитет.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс и Решение № 832- ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

            ПУБЛИКУВА списък с 33  упълномощени представители на кандидатската листа  на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.както следва:

Упълномощени представители

Пълномощно №

1

Николай Пламенов Иванов

01/19.11.2021

2

Рачо Тодоров Петков

02/19.11.2021

3

Илиян Цветанов Лилин

03/19.11.2021

4

Борислава Пепиева Борисова

04/19.11.2021

5

Бисер Велков Иванов

05/19.11.2021

6

Георги Милчев Йокин

06/19.11.2021

7

Никола Цецков Тодоров

07/19.11.2021

8

Анка Александрова Иванова

08/19.11.2021

9

Ценка Симеонова Щипкова

09/19.11.2021

10

Илко Пасков Миров

10/ 19.11.2021

11

Михаил Стефчов Михайлов

11/ 19.11.2021

12

Емил Емилов Динков

12/ 19.11.2021

13

Пламен Руменов Флоров

13/ 19.11.2021

14

Валери Стефчев Маринов

14/ 19.11.2021

15

Николай Валериев Евдокимов

15/ 19.11.2021

16

Албена Борисова Бърсанова

16/ 19.11.2021

17

Лозан Илиев Маринов

17/ 19.11.2021

18

Витан Захариев Георгиев

18/ 19.11.2021

19

Нели Дечкова Иванова

19/ 19.11.2021

20

Нина Александрова Удроева

20/ 19.11.2021

21

Веско Стоилов Иванов

21/ 19.11.2021

22

Михаил Ермилов Кръстев

22/ 19.11.2021

23

Еманоил Георгиев Георгиев

23/ 19.11.2021

24

Ивета Илиянова Томова

24/ 19.11.2021

25

Мариян Симеонов Радев

25/ 19.11.2021

26

Любен Любенов Маринов

26/ 19.11.2021

27

Захари Димитров Манчев

27/ 19.11.2021

28

Венелин Севдалинов Пасков

28/ 19.11.2021

29

Златко Сашов Серафимов

29/ 19.11.2021

30

Елеонора Валериева Петрова

30/ 19.11.2021

31

Орлин Боянов Бишков

31/ 19.11.2021

32

Венелин Ерославов Йорданов

32 / 19.11.2021

33

Димитър Тончев Тонев

33 / 19.11.2021

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:45 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения