Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 187-ПВР
Видин, 19.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация на 100 /сто/ застъпници на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. с рег. № 5-1 от 19.11.2021 г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Ирена Иларионова Дочева – упълномощен представител на инициативния комитет. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на инициативния комитет  и 100 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че  не са налице несъответствия по отношение предложените лица.

 

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 707- ПВР/НС от 11.10.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

РЕШИ:         

РЕГИСТРИРА 100 застъпници на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г:

 

1

Петко Бойков Евтимов

2

Слави Славчов Първанов

3

Стефан Славов Първанов

4

Ивайло Христов Миновски

5

Димитър Тодоров Тодоров

6

Екатерина Станиславова Живкова

7

Беатрис Стилианова Севастакиева

8

Михайл Илиев Георгиев

9

Камен Пенчев Младенов

10

Альоша Димитров Димитров

11

Альоша Генчев Иванов

12

Занфир Методиев Кирков

13

Ани Петкова Димова

14

Петър Димитров Димов

15

Асен Петров Димитров

16

Веселин Русков Влахов

17

Никола Величков Цанов

18

Искрен Йорданов Илиев

19

Иларион Славчев Камарашки

20

Илия Димитров Лилов

21

Венелин Тодоров Игнатов

22

Бисер Богомилов Лозанов

23

Людмил Мирославов Генадиев

24

Пламен Славчев Иванов

25

Венцислав Данаилов Влашев

26

Анатолий Киров Иванов

27

Йордан Георгиев Върбанов

28

Гена Василева Младенова

29

Валя Кирилова Каменова

30

Славчо Петров Славчев

31

Вероника Емилова Младенова

32

Циклама Денчова Милкова

33

Нарциса Неделкова Микова

34

Венцислав Иванов Вълчев

35

Дафин Каменов Миков

36

Валентин Славчев Радулов

37

Цветанка Цветанова Георгиева

38

Серьожа Витанов Орбов

39

Елиза Борисова Живова

40

Борислава Младенова Вачкова

41

Светлинка Занкова Флорова

42

Любен Ангелов Георгиев

43

Блага Анакитова Атанасова

44

Наташа Борисова Иванова

45

Йорданка Панайотова Томова

46

Илко Луков Иванов

47

Здравко Цветанов Бурназов

48

Венко Иванов Ицов

49

Босилко Маринов Иванов

50

Йордан Любенов Григоров

51

Аня Любомирова Ангелова

52

Васил Сашов Каменов

53

Марияна Тодорова Стоянова

54

Тодор Илиев Тодоров

55

Ангел Иванов Найденов

56

Зорница Валериева Ангелова

57

Виолетка Найденова Янкулова

58

Камелия Иванова Алексова

59

Катерина Владимирова Флорова

60

Пешко Тодоров Пешев

61

Перка Иванова Ангелова

62

Цветанка Спасова Иванова

63

Веселинка Йотова Йорданова

64

Илка Божинова Илиева

65

Илияна Тодорова Микова

66

Данчо Марков Данчев

67

Николай Кирилов Илиев

68

Венцислав Цветанов Виденов

69

Милка Кирилова Сечкова

70

Антон Иванов Антов

71

Галя Евгениева Панайотова

72

Цветан Милков Цеков

73

Даниела Димитрова Горанова

74

Марийка Божинова Ангелова

75

Явор Веселинов Асенов

76

Пламен Атанасов Илиев

77

Емилия Петрова Вълкова

78

Ненко Йончев  Миков

79

Владислав Митков Андреев

80

Валентина Стойкова Ненова

81

Венка Тодорова Викьова

82

Велизар Петров Кирилов

83

Викторио Венциславов Ванков

84

Иван Петков Иванов

85

Мими Петрова Михайлова

86

Лилия Ангелова Вельова

87

Георги Славчев Славчев

88

Иван Петров Иванов

89

Венцислав Томов Ванков

90

Илонка Генадиева Ангелова

91

Стоян Тодоров Илиев

92

Митко Иванов Петров

93

Люцинка Иванова Въртунинска

94

Живко Антов Живков

95

Георги Иванов Михайлов

96

Марияна Борисова Ангелакиева

97

Надка Сергеева Дончева

98

Венцислав Георгиев Кирилов

99

Габриела Людмилова Тонина

100

Миглена Богомилова Петрова-Севастакиева

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения